Találatok száma: 7420

Találatok szűrése
/742
<< >>
 • Domokos László - Benedek Elek

  Domokos László - Levelezés - A - H

  Benedek Elek Domokos Lászlóhoz írt levele. Megköszöni Édes anyaföldem! című regényéről írt kritikáját. Összehajtott lapon, 3 oldal, kék tintával írt.

 • Bauer Lilla levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Fekete ceruzával írt levél egy [két] másik [német és angol nyelven írt] autográf levélen, melyet Buday Györgyhöz továbbított, keltezetlen; "Tudniillik ő finn hölgy." "Nincs több papiros nálam, és mivel ágyban fekszem borogatással a lábamon, így kénytelen vagyok ezen a papiroson folytatni. Et egy amerikai nőtől jött levél. Olvasd el kedves, talán nem túlzok a mai mellékletben? Vagy igen? Antwerpenben az előadás után találkoztam vele. egy amerikai quartett tagja a férje, Manhattan String Quartett. Sok jót hallottam róluk! És egy igen szép órát töltöttem vele Antwerpenben, ahol ő megszólított és lelkesedett a táncomért. [...] Ha kedved van, mutass nekik egy kis darab Rómát."

 • Bauer Lilla távirata Buday Györgyhöz

  Buday György

  Angol nyelvű távirat, keltezés hiányos; "Arriving Tuesday midnight. Look for room. Lilla." "Arriving ten o'clock. Lilla."

 • Bauer Lilla távirata Buday Györgyhöz

  Buday György

  Angol nyelvű távirat, keltezés a bélyegzőn; "Beunruhigt Antworte sofort Wilson Hotel Praha! Lilla."

 • Bauer Lilla távirata Buday Györgyhöz

  Buday György

  Angol [helyesen: német] nyelvű távirat, keltezés a bélyegzőn; "Beunruhigt Antworte sofort Wilson Hotel Praha! Lilla."

 • Bauer Lilla távirata Buday Györgyhöz

  Buday György

  Géppel írt távirat, keltezés a bélyegzőn; "Isten éltesse! Lilla."

 • Bauer Lilla levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Autográf levél, keltezett + boríték; "A kollégák azt hiszem, megint egy kicsit pletykálkodnak Paquerette és ellenem. [...] Ebben persze az is számottevő, hogy sok a német közöttük és mi ketten vagyunk a zsidók, akik tehetségesebbek náluknál véletlenül, és hát a mellékelt születési hibával rendelkezünk. Mindez mellékes, csak úgy megemlítem. Én igazán nem tartottam magamat sohasem zsidónak. Az otthoni zsidó körökben idegennek éreztem magamat. De különben ez sohasem volt szempont számomra. Érdekes, hogy evvel a zsidónak levéssel mindig újra kell-e jönni valakiknek, akik az ember orra alá dörgölnek mindenféléket? Hogy ez így van-e az egész világon? És az ember evvel mindig újra és újra kell, hogy találkozzon? Furcsa, és egy kicsit keserű dolog lehet ez." "Örülök a műteremnek, csak piszkáljanak ki téged a cudar honfitársaink abból a városból és országból. Röpítsenek ki ide. Nincs ellen vetnivalóm."

 • Bauer Lilla levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Fekete ceruzával írt autográf levél, az eleje hiányzik, utóirattal, keltezetlen; "Kérlek, írjál, hogy mikor tudsz Milánóban lenni? Én aszerint érkezem magam is. És tudsz-e lakáslehetőséget ott? Az orvos kérdést megpróbálom mielőbb elintézni persze. Jó, hogy írtál erről is."

 • Bauer Lilla levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Géppel és fekete ceruzával írt autográf levél, keltezett; "Kilátásaim vannak, hogy külföldi impresszárióval tárgyalásba kezdhessek. Vagy egy magyar balett alapításáról, vagy szalontánc-estről lehetne beszélni."

 • Bauer Lilla levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Fekete tollal írt autográf levél, a vége hiányzik, keltezett; "Ma jöttem meg Szegedről. Még nagyon fáradtan írok neked, de most, hogy mögöttem az egész robot és sok keserűséggel vegyes hetek, úgy érzem, még ilyen állapotban is kell írnom. Feri borzalmas viselkedése, rendezői képtelensége, az előforduló súlyos incidensek el nem intézése, mindenben "férfiatlan" módon való magatartása bennem azt az eredmény szűrte le, hogy bizony nem szabad melléje állani hasonló esetekben a jövőben." "Írni nehezen lehet arról, amiről mindenekelőtt beszélnünk kell. Nem vagyok féltékeny a szónak közismert csúnya értelmében. csak nagyon szenvedek amiatt, amit itt-ott Szegeden kellett hallanom Violáról. [...] De ugye te is úgy érzed György, hogy most, amikor sok gondot és keserűséget okoz nekem, hogy milyen mértékben és mit is jelent ő a te számodra? Közénk állhat-e az ő személye?" "Kárász Judit lent volt Szegeden és nagyon megszerettem. Dezsőt is. Sajnálom, hogy úgy kínlódik Páris után az otthonában és a kisvárosban árván, egyedül. Az apja azt hiszem, nagyon zsarnok." "György, gratulálok a londoni vágy beteljesüléséhez!"

/742
<< >>