rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 7798

Találatok szűrése
/780
<< >>
 • Hódmezővásárhely Polgármestere levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Gépelt levél autográf aláírással, keltezett; “Megkaptam dr. Daru András érdekében szeretettel írt ajánló soraidat. Köszönöm, hogy felhívtad reá figyelmemet, nagyon sajnálom azonban, hogy ez idő szerint nem tehetek az érdekében semmit, mert nálunk az ő képzettségének és egyéniségének megfelelő és kinevezés útján betölthető állás üresedésben nincs [...].”

 • Hlatky Endre levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  “Magyar Telefon Hírmondó és Rádió Rt.” levélpapírján gépelt levél, zöld ceruzás autográf aláírással, keltezett + boríték; Tervezett előadás megtartásával és honoráriumával kapcsolatos tájékoztatás.

 • Hilscher Rezső levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Autográf levél utóirattal, keltezett + boríték; Budapesti találkozó egyeztetése.

 • Hilscher Rezső levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Az “Országos Szociálpolitikai Intézet” levélpapírján gépelt levél autográf javítással és aláírással, keltezett; “[...] az Előadások vezetője Éppen most közölte velem aggodalommal, hogy tőled nem kapott érkezésedről értesítést, márpedig igen kellemetlen lenne elmaradásod. azért nagyon kérlek, szíveskedjél az említett napot feltétlenül szabaddá tenni, nem csupán az előadás miatt, hanem azért is, hogy végre kissé kibeszélhessünk egymást. Nagyon érdekelnek a ti terveitek, én is sokat tudnék mondani, ami benneteket érdekel.” “Sokat olvasok működésetekről és most örömmel hallom a színházi lap kiadásával kapcsolatban kezdeményezett újabb vállalkozásotokat.”

 • Hilscher Rezső levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Lila tintával írt autográf levél aláírással és utóirattal, keltezett + boríték; “Beszélgettem Erődi professzor úrral Rólatok és ő most már megértette, hogy nem rajtatok múlt az együttműködés megszakadása. Már egészen más a véleménye és mint meggyőződtem róla már költségvetési tervet is készített a szegedi settlement személyi és dologi kiadásainak biztosításáról. Ez az ügy még csak tárgyalási stádiumban van s annyi bizonyos, hogy ha a budapesti Intézet megvalósul a szegedinek anyagi szükségletei is biztosítva lesznek, mert a professzor úr a kettőt összekapcsolta.”

 • Harsányi lajos levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Gépelt levél autográf aláírással, keltezett + boríték; “Örömmel olvasom leveledből, hogy volna kedved balladámhoz pár képet készítened. Megvallom azonban, jobban szeretnék a sok apró kép helyett 4-5 oldalnagyságú illusztrációt kapni tőled. Azonban még kiadóm sincs s nem is tudom, mit csináljak, Mivel ilyen kis terjedelmű füzetke, kivált a vers, nem jó üzlet a kiadóknak. [...] Így állván a dolog, először azt kellene tudnom, mekkora összeget igényelnél mondjuk 5 oldalnagyságú illusztrációért. Ezt azért kellene előre tudnom, hogy ezt az összeget neked vagy a kiadóval biztosítsam, vagy a magam zsebéből fizessem.” “Nagy örömmel láttam csillagodat feltündökölni a magyar művészet égboltjára s öröm lesz számomra a személyes megismerkedés. Szegeden két éve Sík barátom bemutatta Ortutayt, aki akkor kezdte a nyírségi balladák gyűjtését. Talán nemsokára Veled is tudok Pesten, vagy egyebütt találkozni. Ha Sik professzort látod, add át neki üdvözletemet. Neked pedig kívánok igen nagy sikert a magyar művészetben. A legnagyobbat, Munkácsyhoz és Liszthez hasonlót.”

 • Gyulai Elemér levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Az “Országos Szociálpolitikai Intézet” levélpapírján gépelt levél autográf aláírással, keltezett + boríték; “Az Országos Szociálpolitikai Intézet a folyó akadémiai évben ismeretterjesztő előadássorozatot rendez újpesti telepén a regölésről. Az előadássorozat megszervezését az Intézet cserkészcsapata kérte. Cserkészeink már több regölésben vettek részt, figyelemre méltó eredményeket értek el és mivel a jövőben regős utaikat tervszerűen szeretnék megrendezni, arra kérték az Intézet népművelési osztályát, hogy megfelelő előképzettséggel és kidolgozott programmal lássa el őket. [...] Erődi professzor úr kívánságára a szegedieket is szeretnék megnyerni az ügynek. A Professzor Úr arra kéri Kolléga Urat, hogy belátása szerint előadókat ajánljon, ha lehet, kérjen fel [...]. Nagyon örülnénk, ha a népi iparművészetről Kolléga Úr tartana előadást.”

 • Györgyi Dénes levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Autográf levél aláírással és utóirattal, keltezett + boríték; “Igen Tisztelt Kedves Barátom, fogadd kérlek szívem mélyéről fakadó köszönetemet legújabb műved megküldését és egyben meleg köszöntésem és gratulációmat nagy érzéssel megalkotott kiváló művészi munkádért.”

 • Györgyi Dénes levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Gépelt levél autográf aláírással, keltezett + boríték; “A Bruxelles-i kiállításra kerülő anyagot tanár úr még múlt hónapban kiválasztotta és ki is küldötte, amelyben Művész úrtól Rosner Károly úr által rendelkezésre bocsátott anyagból került ki egynéhány metszet.”

 • Györgyi Dénes levele Buday Györgyhöz

  Buday György

  Gépelt levél autográf aláírással, keltezett, autográf megjegyzés a címzettől; “Most hogy egy egész rövid kis pihenőm van s a néhány percnyi időt felhasználom arra, hogy tudósítsalak arról, hogy a magyar pavilon terveit én készítem s a berendezési munkálatokat szintén én végzem, amennyiben ezt a reám tukmált 58 különböző bizottsági tag ezt lehetővé teszi. Mert mindentől eltekintve, a legnagyobb akadályok mellett is azon igyekszem, hogy a magyar pavilon a mi szegénységünk ellenére is, pénz nélkül, mégis méltó legyen s a belső részében is legalább némiképpen el tudjuk azt a nívót érni, amit itthon, külön beleszólások nélkül sokkal jobban tudnám elvégezni. Az iparművészeti részben nagy súlyt fektetek a te művészi munkásságot bemutatására. Igaz, hogy az egész iparművészeti rész nem lesz nagy terjedelmű, de mégis kivisszük a legkitűnőbb magyar iparművészeinket. S ezek között az elsők között Téged.”

/780
<< >>