rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 2250

Találatok szűrése
/225
<< >>
 • borító

  Realizmus a nyugat művészetében

  A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának keretén belül a Művészettörténeti Intézet munkatársainak közreműködésével készült kötet a kapitalista országok XX. századi realista törekvéseivel és eredményeivel foglalkozik. Az újrealizmus kezdettől fogva politikai és szociális aktivitással rendelkezett, a széles tömegek felé fordult. Legnagyobb sikereit a grafikában és a köztérre került alkotásokban, freskókban, plakátokban érte el. Az egyes tanulmányok, ha nem is derítenek fényt a nyugati művészet jelenlegi állapotára, vita formájában foglalkoznak az absztrakt művészet elméletével és a haladó művészet olyan élenjáró képviselőinek alkotásait elemzi, mint Diego Rivera, Alfredo Siqueiros, Frans Masereel, Hans Erni, Jean Effel stb. A cikkgyűjtemény az újrealizmus legjelentősebb eredményeit létrehozó mexikói iskolákról is összefoglaló értékelést ad.

 • borító

  Orr-ügy

  Egy orr – még ha akár a legnagyobb volna is – csöpp kis dudor a világban. És mégis mennyi minden történhet körülötte. Hősünk orrát megoperálják, s ennek kapcsán kiderül, hogy mások, a környezet számára milyen jelentéktelen ügy ez, noha őt – érthetően – nagyon is foglalkoztatja. Még fontosabb megfigyelés azonban, hogy milyen fontossá válik ez az orr, amikor… de hát ezt megtalálja az olvasó a könyvben. Kampis, mint a szatíra minden művelője, aktívan figyeli az embereket. Tanúsítja ezt minden írása, kiváltképp az Átváltozás című kisregény. Ez egy tantestület mikrotársadalmába vezeti be az olvasót. A csoportnorma és tagadói: írhatnánk, ha magyarázó alcímmel kívánnánk ellátni a kisregényt. Néhány novellát is tartalmaz a kötet Kampis java írásai közül.

 • borító

  Berliner Agyiptisches Museum

 • borító

  Islamic art

 • borító

  Baranya középkori templomai

  Magyarországon a romanika korában inkább a fejlődés szakaszai választják el az építkezések megindulásában legkorábbi és leggazdagabb Dunántúlt a később belépő Felvidéktől, Erdélytől. Baranyában tehát nem kereshetjük középkori művészetének sajátos vonásait, annál kevésbé, mert a középkori vármegye és a mai megye között területileg is jelentős különbségek vannak.

 • borító

  A szombathelyi Isis szentély

  Savariában, Pannónia provincia vallási központjában hatalmas márványszobrokkal és reliefekkel díszített szentélyek állottak. A Kapitoliumi Triasnak: Jupiternek, Junonak és Minervának kolosszusait a Vespasianus-kori római szobrok után az első század végén készítették.

 • borító

  Házsongárd

  Ki ne ismerné Áprily Lajos híres versét, mely Apáczai Csere Jánosnak állít emléket, s így kezdődik: „A tavasz jött a parttalan időben / s megállt a házsongárdi temetőben / Én tört kövön és porladó kereszten / Aletta van der Maet nevét kerestem…” „Tört köveken és porladó kereszteken” mi is a magyar művelődéstörténet nagy alakjainak neveit keressük, emléküket idézzük. A kolozsvári hegyoldal évszázados temetkezőhelye a Házsongárd, mint minden ősi temető, nemcsak az elmúlás színhelye, hanem a kultúra gyűjtőhelye, több mint négy évszázad történelemkönyve is. Nevesek és névtelenek fekszenek a közös földben: már a 16. század utolsó tizedeiben temettek ide ismeretlen halottat, de itt a sírja vagy némely esetben már csak az emlékoszlopa többek között Szenczi Molnár Albertnek, Apáczai Csere Jánosnak, Tótfalusi Kis Miklósnak, Jósika Miklósnak, Kós Károlynak, Dsida Jenőnek, Szilágyi Domokosnak is. A természetben és a történelemben látszólag az elmúlás uralkodik: pusztulnak a fejfák, a sírkövek, idővel elporladnak még az emberi csontok is. Csak az élet különféle területein végzett alkotómunka és annak emlékezete örök. A Házsongárd a jeltelen elmúlás dacos cáfolata, szellemi öröksége nem csupán Erdély múltjának sugárzó emlékműve, de jövőjének is záloga. Ezért nem olyan, mint a világ bármely más temetője...

 • borító

  Australische Eingeborenen-Malereien

 • borító

  A Napló

  Goethe A napló-t hatvanegy éves korában írta és fő stanzáiban Vulpius Krisztinát dicséri, ki felesége lett. Az egész költemény öregkorának legszebb és legjellemzőbb terméséből való: erotikus költemény a legmagasabb és legnemesebb módon. Szerelemben tisztultak e versek erkölcsössé, mint az arany a tűzben. Aki azt a nálunk úgynevezett »erotikát« keresi, azt a piszkos erotikát: annak éppoly kevéssé fognak tetszeni, mint a prűdnek és álszentnek. Goethe maga mélyen érezte költeményének merészségét a kicsinyes, modern »erkölccsel« szemben.

 • borító

  Szent István tisztelete

  „Az elmúlt korszakok kétségtelenül előkelő helyet jelöltek ki a magyar nép számára egész Európa, s főleg az Egyház és a keresztény vallás történelmében. Ennek mostani bizonysága és bizonyos értelemben a jele Szent István, Magyarország patrónusa, akit joggal tiszteltek egyszerre hazátok védőszentjének és az apostoli hit megalapozójának Magyarországon.” (II. János Pál pápa 1978. december 2.) „1988-ban lesz Szent István király halálának 950. évfordulója. Az ő nagy személyisége, bölcsessége, gondoskodása, Péter széke iránti ragaszkodása, főként pedig gyermeki szeretete Isten Anyja iránt legyen számotokra példa és vigasztalás.” (II. János Pál pápa, 1987. november 13.)

/225
<< >>