rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 2313

Találatok szűrése
/232
<< >>
 • borító

  Egészség ​Isten patikájából

  Tapasztalatok gyógynövényekről és tanácsok felhasználásukhoz

  A számtalan támadás ellenére, melyek a legkülönbözőbb oldalról érték személyemet és az Egészség Isten patikájából című könyvecskében közreadott tanácsaimat - az egészségesektől és betegektől, orvosoktól és laikus gyógyászoktól bel- és külföldről kapott lelkesült levelek arra késztettek, hogy a gyógynövényekről szerzett ismereteimet és legújabb tapasztalataimat az említett könyvecske javított és bővített újabb kiadásában ezentúl is az emberek rendelkezésére bocsássam. Manapság, amikor az emberiség nagy része messze eltávolodott a természetes életmódtól és a helytelen életvitel fenyegető megbetegedések lehetőségeit rejti magában, vissza kellene térnünk gyógynövényeinkhez, melyekkel a Teremtő az ő végtelen jóságában az idők kezdete óta megajándékoz bennünket.

 • borító

  Hellasz

  A nyugati kultúra bölcsője

  Európa kultúrája az ókori Hellaszban gyökerezik. Ez a könyv bepillantást enged a görög történelembe, Hellasz kultúrájába és művészetébe, képet ad népének mindennapjairól. Fantasztikus utazás ez a mindannyiunk kulturális örökségét őrző ókori világban. A szöveget kivételesen magas színvonalú - olykor még sohasem publikált -képek és látványos rekonstrukciós rajzok gazdagítják. Külön fejezetek foglalkoznak az építészettel, az ötvösművészettel és kézművességgel, a vallással, a színjátszással, a sporttal és a háborúzással. A szerző elemzi a művészet alakulását a kükládikus idolok absztrakt egyszerűségétől a klasszikus kor tökéletességén át a hellenisztikus korszak manierizmusáig a legismertebb és néhány alig ismert, de mindenképpen különleges alkotás bemutatásával. Az utolsó két fejezet elkíséri az olvasót Hellasz, Kis-Ázsia és Magna Graecia régészeti lelőhelyeire; megáll a legjelentősebb emlékeknél az athéni Akropolisztól a paestumi dór templomokig.

 • borító

  Bécs

  Mint minden történelmi városról: Bécsről is köteteket lehetne írni, akkor is, ha csak épületeit vennénk számba. A mai Bécs arculatát - ha szép számmal akad középkori, gótikus műemléke is - főleg a barokk alakította ki, pompás paloták sorával, amilyen a Belvedere vagy a nagy osztrák művész, Fischer von Erlach alkotása: Savoyai Jenő herceg téli palotája és sok más, köztük a hajdan Bécsben élő magyar főurak rezidenciái. De az építészeti városkép egészébe szépen illeszkedik a számos reneszánsz és klasszicista, neoklasszikus, neogótikus vagy éppenséggel szecessziós, Jugendstil épület is. A stílusok szakadatlan váltakozása - amely ma sem ért véget - végül is megnyugtató összhangba olvad, s ezt az összhangot, Bécs kellemes városképét a modern épületek sem zavarják.

 • borító

  Szobrászok

  A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének Szobrász Szakosztálya 2001

  A kötet felépítését, illetve egy-egy életmű feldolgozásának, ismertetésének módját természetesen erőteljesen befolyásolta a közelmúltban elkészült háromkötetes Kortárs Magyar Művészeti Lexikon közreadása, amelyben az érdeklődő mindenkiről teljes pályaképet, adatsort talál. Ezért itt csak a munkásság főbb állomásainak adatait adjuk közre - kiemelten figyelve a közelmúlt alkotószakaszára -, a művészportréja, egy-egy alkotásának reprodukciója és a művészetet jellemző kritika- vagy elemzésrészlet kíséretében. Az így kialakult kissé vázlatos, de a lényegre szorítkozó pályaképek révén a szobrászati alkotóterületek sokfélesége bontakozhat ki a kötetet lapozgató előtt a legkülönfélébb anyagok és technikák művelői, a kisplasztika, az éremművészet, a kiállítási szobormű és a monumentális szobrászat alkotóinak munkássága bemutatása által.

 • borító

  Martyn

  Martyn Ferenc (1899-1986) festőművész a huszadik századi magyar művészet kiemelkedő egyénisége. Rippl-Rónai környezetében nevelkedett, s miként mestere, ő is Párizsban érett művésszé. Az Abstraction-Création-csoport tagjaként a harmincas években alakította ki festői világát, amelyben szürreális montázstechnika segítségével keverednek a valóságos látványelemek és a nonfiguratív motívumok. A második világháború kitörésekor hazatért, Pécsett telepedett le, ott alkotta meg életművét. Ez az album, amely elé Hárs Éva művészettörténész, Martyn művészetének legjobb ismerője írt személyes hangvételű, tudományos igényű tanulmányt, átfogó válogatás a hatalmas oeuvre minden szektorából: a festmények és a néhány szobor mellett az illusztrátorként szintén igen termékeny mester legszebb rajzait is felsorakoztatja.

 • borító

  Helyzetkép

  Magyar szobrászat

  Sosem könnyű olyan kiállítás létrehozására vállalkozni, ami egy bizonyos témát, műfajt igyekszik átfogni. A koncepciók helyességéről mindig lehet vitázni. Mi mégis úgy gondoltuk, hogy valamiféle sajátos leltár formájában megpróbálunk helyzetképet adni a jobb szó híján szobrászatnak nevezett megnyilvánulásokról. A "monstre" kiállítások veszélyeit ismerve is fontosnak tartjuk ezt a bemutatót, mert bízunk benne, hogy vállalkozásunk nem csak minket ösztönöz majd a művészet jelenlegi helyzetének továbbgondolására.

 • borító

  Noé ​bárkájában

  Ennek a bájos könyvnek a szerzője 1939. december 22-én született Párizsban. Legelső gyermekéveiből négy esztendőt Marokkóban töltött, majd ismét Párizsba tért vissza. 1950-től kezdve már rendszeresen jelentek meg cikkei egy gyermek-folyóiratban. Főleg zenei kritikákat írt, sőt a Paris Presse is közölt tőle riportot, a Marie-France pedig több novelláját kiadta. 11 éves volt - a Lycée Buffon ötödik osztályának tanulója, amikor megírta első eredeti könyvét, melyet most az olvasó a kezében tart. Philippe-Jean Hesse, Franciaország legfiatalabb riportere egyszerű és igazi gyerek maradt ebben a kis írásában. Megszólaltatja a Noé bárkájában tartózkodó állatokat, elmesélteti velük a bibliai történetekből ismert kalandjaikat. De mindezt oly módon, ahogy maguk az állatok látták annak idején.

 • borító

  Picasso

  This book is an outstanding addition to our knowlede of the life and work of this great Spanish painter. Picasso himself collaborated in its production and was responsible for checking the fidelity of the 44 colour reproductions it contains. He selected the painting which we are reproducing on the jacket as well as making special designs for the cover. He was greatly interested in another unique feature of the book: the Classified Catalogue, in which literally hundreds of his works are illustrated and arranged according to type and period. He has been most active in its complation, with the result that it appears in an order and with a completeness that we can safely call definitive; it is an objective survey, but one which also contains Picasso's personal view of his development.

 • borító

  Picasso korai évei

  Ma több, mint hatvan év múltán, Picasso még mindig eleven erő korszakunk alkotó életében. Picassóra, mint emberre és műveire vonatkozó irodalom máris több kötetre terjed, mégis egyre gyarapszik és évről évre újabb hangok csatlakoznak Picasso 'magyarázóinak' kórusához. Mindennek ellenére, mennyivel vagyunk közelebb ahhoz, hogy a valódi Picassót a legendabelitől meg tudjuk különböztetni; Mennyivel kerültünk közelebb ahhoz, hogy a művész helyét a modern művészet történetében megfelelően meg tudjuk határozni? Picasso két dolgot egyesít magában; tagadhatatlanul ő a legnagyobb tényező a huszadik század művészi meglátásának fejlődésében, ugyanakkor mítoszi alak, mesébe illő 'személyiség', majdnem bűvész, aki kezében tartja annak a mérhetetlenül szövevényes valóságnak a kulcsát, mellyel a ma embere szemben találja magát.

 • borító

  Vasarely

  A művész is, miként a mérnök, a mai valóság formálója. Csak tőle függ, hogy ennek lehetőségét ténylegesen is kihasználja. Maga szabja meg, meddig terjedhet ki alkotókörének szabadsága, a stílus számára a különféle eshetőségek perspektíváját jelenti. A mai művészetnek az a feladata, hogy egyéni művészetéből össztársadalmi művészetté váljon. A mai művészet azonban még nem lépett ki az egyén bűvköréből. Újfajta esztétikai közlésmódra van hát szükségünk; Vasarely művészetben ezt kínálja fel nekünk.

/232
<< >>