rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 283

Találatok szűrése
/29
<< >>
 • 5666865_lead

  Darnay Kálmán Múzeum, részlet

  Múzeumterem fotója

  Darnay Múzeum katonai és fegyvergyűjteményének fényképen megörökített részlete. "Darnay a múzeuma számára árverésen veszi meg a XIX. század betyárvilágában, Zala megyében elkobzott fegyvertömeget. Ezek: tizennégy tűzköves pisztoly, egy tűzköves puska, tizenhét díszített faragott ágyú, rézveretes betyárpuska, továbbá tizenhárom egycsövű pisztoly, egy forgatható csövű, elöl töltős golyós fegyver, mely egy csákberényi puskaműves remeke." (Darnay László)

 • 573819_lead

  Darnay Sára

  Darnay Kálmán fiatalabbik leánya

  Darnay Kálmán kisebbik lányáról készült portré, melyet Darnay egyik barátja, Haranghy Jenő készített. A fiatal Sára ölében macit fog.

 • 582347_lead

  Őskori urna

  "feltárt urnatemető maradványa"

  Darnay Kálmán hagyatékában fennmaradt őskori edény.Eredeti leltárkönyve még őrzi a cserépedény rajzát és leltárszámát."1906 a nagy felfedezés éve.Ettől kezdve,amíg Darnay közleményei az Archeológiai Értesítőben megjelennek,azoknak túlnyomó részét a Szalacskáról küldött beszámolók teszik ki.Szalacskán a folytatólagos kutatás erdményeképpen előkerülnek az őskori műhely felszereléseinek sorát kiegészítő ipari szerszámok,ezüst-és bronz ékszerek,vastárgyak˝,és végül változatokban gazdag agyagművek sokasága emeli a leletek érdekes voltát.˝(Darnay László:A sümegi múzeumalapító Darnay Kálmán élete 61.old.)

 • 582708_lead

  Magyarország őskora

  Stampfel-féle Tudományos Zseb-könyvtár.37-38.

  tanulmány Magyrország őskori leleteiről

  Szentmártoni Darnay Kálmán saját kézírásával ellátott címoldal: "Méltóságos Szalay Imre urnak hálás tisztelettel a Szerző". 7 képes tábla és 151 a szöveg közé nyomott ábrával.A Stampfel-féle Tudományos Zseb-könyvtár sorozatban 1900-ban Pozsonyban kiadott tanulmány kötet Magyarország őskori leleteiről. "Hasznos mű szakembernek,közembernek egyaránt,s ,s,˝jó magyarsága,könnyen érthető nyelvezeténél fogva alkalmas a művelt nagyközönséget is bevezetni hazánk őskorának elemeibe."(Magyarország őskora.Somlyóvidéki Hírlap,1899.XII.17.)Darnay Kálmán régészeti feltárásaiból előkerült tárgyak, képeinek dokumentált metszeteivel illusztrált mű.

 • 582651_lead

  Gisimár

  Regény az őskorból

  történelmi regény

  Darnay Kálmán írja meg az első őskori magyar regényt. A "Gisimár"-t 1913-ban, Kaposváron jelenik meg. A regény ,címszereplője az adott ősközösség legszebb leánya,Gisimár a kőkorszak szépsége. A címoldalon Darnay Kálmán saját kézírásával a következő található: "Sárikának szeretettel: Apus, 1923 aug 1-én". "A somlyói őstelep. A messze kékelő Somlyóhegy a legbájosabb alkotású bazalt kup, melyen szem!mellátható nyomot hagyott az őstenger vízsodra. Ormiáról buszként tekint alá a viharedzett várrom. A várnak fénykorában, 1389-ben Garai Miklós, a hatalmas nádor két fia lett urává. Azóta sokszor cserélt gazdát Somlyóvára. A győri püspököt felváltotta Bokócz Péter. A vár fókára pedig utoljára 1707-ben húzatta fel Bottyán János kuruc generális a Szüz-Máriás harci lobogót, mikor Starenberg ellen megerősítette. Azután a pusztulás vert tanyát. Vércsék, sasok foglalták el a külső várat és az épségben maradt szobákat, hol egekor a várőrség tanyázott. Máiig is áll a belső vár magas kürtője, mely a nagyúri konyha tűzhelyét szolgálta, amikor a büszke lovagok fényes kísérettel leánynézőbe jártak Garaiék udvarába. Azóta nagyot fordult a világ sora. - Somlyó lantosainak dalát elkapta a tavaszi szellő. Századok után kelt új életre az, a szüretelő leányok csintalan dalában, kik csöbörbe szűrik a világ legtüzesebb borát, mely a somlyói őstemető sírjaiból fakad, onnan, ahol ma már békés egyetértésben alusszák örök álmukat a duló harcok egykori ádáz ellenségei."(Előszó)...E történet a Somló hegyi kőkorszakbeli ember történetéről,mindennapjairól szól,harcairól,küzdelmeiről a fennmardásért,a szerelemért. Miután a telep hírt vesz a keletről jövő népáradatról,életére rányomja bélyegét a bronzkori műveltséget hordozó,vándorló ember kardjától érzett fenyegetettség.A történelmi összecsapásban és pusztításban győz a fejlettebb kultúra. Az őslakosság egybeolvad a jövevényekkel. A hatalmas átalakulás nyomán az ősember a veremlakásokból kiköltözve cölöpvárakat épít,új életformát alakít ki magának - elterjed a bronzkori kultúra. Ez Darnay képe a kőkor és a bronzkor találkozásáról. Darnay helyenként kilép a történetből,és szakszerű magyarázatot ad egy-egy felvetődő kérdésre.Tanítja,neveli olvasóit.

 • 582852_lead

  Darnay család faragott villája

  díszített evőeszköz

  Darnay család hagyatékából megmaradt díszes villa.Fából faragott, négy ágú, lapos vége felé szélesedő szél. Egy ága lecsorbult.

 • 582840_lead

  Darnay család faragott kanala

  díszített evőeszköz

  Fából faragott, ovális kanálfej, lapos, vége felé szélesedő, a végén rózsa ebből indul és ágaznak a virágok ki. Az állapota ép. Luiszer Lajos juhásza, faragta kb.: a XIX.-ik század közepén Luiszer Lajosné és Darnay Sára még használta.

 • 582826_lead

  Gömbös karperec

  "somlói urnasírlelet ékszere"

  Darnay Kálmán 1908-as urnasírok feltárásából a hagyatékában fenn maradt karkötő. "Az urnatemetők feltárása a legkörülményesebb,ez kívánja a legtöbb ügyességet és türelmet. Nem közömbös,hogy az urna,mint az őskori agyagművesség terméke,milyen állapotban kerül felszínre.(Darnay László:A sümegi múzeumalapító Darnay Kálmán élete 69.old.) Lúdtojás nagyságú bronzgömbökből összeállított karperec.

 • 582293_lead

  Őskori edény

  "szalacskai őslakók használati tárgyainak maradványai"

  Darnay Kálmán hagyatékában fennmaradt őskori edény.Eredeti leltárkönyve még őrzi a cserépedény rajzát és leltárszámát."1906 a nagy felfedezés éve.Ettől kezdve,amíg Darnay közleményei az Archeológiai Értesítőben megjelennek,azoknak túlnyomó részét a Szalacskáról küldött beszámolók teszik ki.Szalacskán a folytatólagos kutatás erdményeképpen előkerülnek az őskori műhely felszereléseinek sorát kiegészítő ipari szerszámok,ezüst-és bronz ékszerek,vastárgyak˝,és végül változatokban gazdag agyagművek sokasága emeli a leletek érdekes voltát.˝(Darnay László:A sümegi múzeumalapító Darnay Kálmán élete 61.old.)

 • 581290_lead

  A magyarországi bronzművek

  Darnay Kálmán régészeti ásatásainak dokumentumai

  Darnay kézírásával bronzkori leletek,valószínűsíthetően kisapáti bronzkincs ezerféle darabja közül 15-ot látunk rajzzal és Darnay leírásával. A nagyszabású ásatások során előkerült tárgyak ,használati eszközök,ékszerek rajzai és leírásuk.(Öntőminta,díszített csákány,bronz kard,szárnyasvéső stb.)

/29
<< >>