rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 758

Találatok szűrése
/76
<< >>
 • 628622_lead

  Két magyar diplomata a tizenhetedik századból

  Salamon Ferencz: Két magyar diplomata a tizenhetedik századból. Pest, 1867. Ráth Mór. 1 sztl. lev. XLV. 1 sztl. lev. 288 p. Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Bakony Múzeumból került a Sümegi Városi Múzeum szakkönyv gyűjteményébe.

 • 628346_lead

  Reise um die Welt in den Jahren 1844-1847.

  Reise um die Welt in den Jahren 1844-1847 von Carl grafen von Görtz. 2. köt. A Veszprémi Bakony Múzeum anyagából került a Sümegi Városi Múzeum muzeális könyvgyűjteményébe.

 • 628498_lead

  Wanderungen

  Tagebuch einer Reise vom Mississippi nach den Küsten der Südsee

  Balduin, német iró, szül. Bonnban 1825 jan. 27. Első műve útirajz: Tagebuch einer Reise vom Mississippi nach den Küsten der Südsee (1858). Három ízben járt Amerikában tudományos célból. Visszatérve IV. Frigyes Vilmos király 1854-ben kinevezte potsdami könyvtárának igazgatójává. Möllhausen rengeteg könyvet írt, melyek közül legérdekesebbek úti rajzai és úti élményein alapuló elbeszélései. Az Emlékházban őrzött kötete 1960-ban jelent meg,Lipcsében. Vászon kötésű,gerincén aranyozott gótikus betűkkel a mű címe:Wanderungen burch die Prairien und Wüsten. Német nyelvű ,muzeális könyv.

 • 628313_lead

  Minerva

  Jarbuch der Gelehten Welt,1928 Jahrgang

  1928-as évjáratú MINERVA Évkönyv német nyelven.Betűrendes mutatókkal gazdagon feltárt. XXIX. Jahrgang;Nachtrag,Register,Index.Műbőr kötésben.A Veszprémi Bakonyi Múzeumból (1961.) került a Sümegi Városi Múzeum állományába.

 • 628588_lead

  Commercial geography

  Henry Gannett,Carl L. Garrison,Edwin J. Houston,A.M.,Ph.D. professzorok angol nyelvű ,egyetemes általános földrajztudományi munkája.Az American Book Company kiadásában 1913-ban,Londonban. A Veszprémi Bakonyi Múzeum tulajdonából került (8028/1961) a Sümegi Múzeum állományába.

 • 628163_lead

  Dél - Magyarország vagy az ugynevezett Bánság külön történelme

  Második kötet

  Dél-Magyarország vagy az ugynevezett Bánság külön történelme.Írta:Böhm Lénárt.Második kötet.1867-ben Emich Gusztáv kiadásában jelent meg Pesten.

 • 628132_lead

  1894. évi XII. Törvénycikk a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről

  1894. évi XII. Törvényczikk a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről.Kiegészítve az indoklással a kapcsolatos törvényekkel és rendeletekkel,nemkülönben az egyes esetekre vonatkozó elvi jelentőségű concrét határozatokkal. Kiváló szakférfiaknak a törvény egyes szakaszaira vonatkozó fejtegetéseivel,ellátta:HEGEDŰS JÁNOS,torontálvármegye aljegyzője,a torontálmegyei jegyzői szaktanfolyam előadója. Szakkönyv a földbirtokok gazdasági hasznáról,állattartásról, hegyközségekről.Jogszabályok,körrendeletek,hatóságok és eljárások. Részletes tartalomjegyzékkel és nyomtatvány mellékletekkel.

 • 627895_lead

  Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez

  A hazai jogtudomány történetéhez

  Dr.Pauler Tivadar:Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez Pauler Tivadar jogász számos munkája közül a jelen kötetben a hazai jogtudomány néhány kérdését tárgyalja. írta Pauler Tivadar. Budapest : MTA, 1878.

 • 627920_lead

  Az angol mezőgazdaság

  Az angol mezőgazdaság.Írta:lavergne Leoce,az Instizut,a Société Central,D'Agriculture tagja. "Az országokat nem a termékenységük,hanem szabadságuk arányában művelik."(Montesquieu) Az ötödik kiadás után fordította Beksics Gusztáv. Előszó a magyar kiadáshoz.Adatok Lavergne életéhhez. Előszó az első "a második" ,"a harmadik" kiadáshoz. Előszó Az angol mezőgazdaságnak Lavergne által írt klaszszikus kézikönyve az ötvenes évektől kezdve öt kiadásban jelent meg. Az ötödik kiadás már a szerző halála után történt 1882-ben. Akik azonban Lavergne művét sajtó alá rendezték, a szerző iránti tiszteletből vonakodtak a szöveget érinteni, s így a pár évtized alatt meghaladott statisztikai adatokat kijavítani; a lapok alján pedig azért nem közölték jegyzetekben az új adatokat, mert attól tartottak, hogy nehézkesebbé teszik a csupa bájt lehelő munka olvasását, így megelégedtek az Agrieultural returns of Great Britain 1880-diki előszavának, illetőleg jelentésének a kötet végén való közlésével. Lesage megjegyzését én is irányadónak tartottam. A szöveget nem érintettem. Jegyzetben csak kivételkép s csak ott közöltem néhány adatot, a hol a változást, véleményem szerint azonnal szemlélhetővé kellett tenni. De nem hittem, hogy e nagybecsű munkát a magyar közönség elé lehet bocsátani a nélkül, hogy ez egyszersmind az angol mezőgazdaság legújabb termelési viszonyait megbízható adatokból megismerhesse. S e czélra nem tartottam elégségesnek a legújabb Agricultural returns jelentését közölni. Az angol mezőgazdaságnak Lavergne által írt klaszszikus kézikönyve az ötvenes évektől kezdve öt kiadásban jelent meg. Az ötödik kiadás már a szerző halála után történt 1882-ben. Akik azonban Lavergne művét sajtó alá rendezték, a szerző iránti tiszteletből vonakodtak a szöveget érinteni, s így a pár évtized alatt meghaladott statisztikai adatokat kijavítani; a lapok alján pedig azért nem közölték jegyzetekben az új adatokat, mert attól tartottak, hogy nehézkesebbé teszik a csupa bájt lehelő munka olvasását, így megelégedtek az Agrieultural returns of Great Britain 1880-diki előszavának, illetőleg jelentésének a kötet végén való közlésével. Lesage megjegyzését én is irányadónak tartottam. A szöveget nem érintettem. Jegyzetben csak kivételkép s csak ott közöltem néhány adatot, a hol a változást, véleményem szerint azonnal szemlélhetővé kellett tenni. De nem hittem, hogy e nagybecsű munkát a magyar közönség elé lehet bocsátani a nélkül, hogy ez egyszersmind az angol mezőgazdaság legújabb termelési viszonyait megbízható adatokból megismerhesse. S e czélra nem tartottam elégségesnek a legújabb Agricultural returns jelentését közölni.

 • 627706_lead

  Uj Zengedezó Mennyei Kar

  Válogatott Isteni Dícséretek

  "Uj Zengedező Mennyei Kar,Az-az: Régi és ujonnan fzereztetett,válogatott,Ifteni-Ditséreteket,és lelki-Énekeket magában foglaló,fzép rendbe vétetett GRÁDUÁL,Melly Az Iftennek ditséretire,az Híveknek felkentésekre,és vígafztalásokra,egynéhány Imádságokkal együtt ki-bocsáttatott." Előszóval,zsoltáros mutatóval kiegészített imádságos könyv. Kemény fatáblás ,kapcsos fémcsattokkal ,1784-es kiadású.Régies magyar nyelven íródott. Darnay Kálmán Múzeumának hagyatékából.A Sümegi Városi Múzeum Vallástörténeti Különgyűjteményének anyagából.

/76
<< >>