rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 17

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • 211

  Imakönyv Jom Kippur ünnepére

  מחזור ליום כיפור

  תפילה, נוסח אשכנז

  A jom kippura zsidó vallás egyik legnagyobb ünnepe, az engesztelés napja. A zsidó közösség egy teljes hónapot (elul) és még tíz napot szentel az ünnepre való felkészülésre (lásd: szlichot). Az ünnepet mintegy felvezeti a ros hásáná és levezeti a nem sokkal később tartott hosáná rábá (a szukot utolsó napja).

 • 188

  Misniot mischat zarim

  משניות מסכת זרעים

  תנ"ך (כתבי הקודש של היהדות)

  A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallási törvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítására Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

 • 189

  Trei aszar/ A tizenkét kispróféta könyve

  ספר תרי עשר

  תנ"ך (כתבי הקודש של היהדות) עם פרוש תולדות אהרן

  A kispróféták elnevezés azokra az ótestamentumi bibliai írókra, akik általában kisebb terjedelmű írásokat hagytak hátra. Így ide tartozik: Hóseás, Joel, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás és Malakiás.

 • 197

  Dániel, Ezra és Nehémia könyve

  ספר דניאל עזרא נחמיה

  תנ"ך (כתבי הקודש של היהדות)

  Dániel könyve:A könyv első része Dánielnek és három társának a bábeli királyi udvarban játszott szerepét beszéli el, akik a pogány környezetben is megtartják a zsidó étkezési és vallási szokásokat és terjesztik az egyedüli Isten vallását. Természetfeletti és rendkívüli dolgokat művelnek (megmenekülnek a tüzes kemencéből, Dánielnek nem esik bántódása az oroszlánok vermében), Dániel álmokat fejt és látomásokat magyaráz (a királyi mulatozás közben misztikus kéz jelenik meg és ír a falra). A könyv második része apokaliptikus látomásokat tartalmaz. E látomások mondanivalója, hogy miként pusztulnak el az istentelen nagy világbirodalmak. Ezra könyvét és Nehémiás könyvét is ugyanarra a tekercsre írták, szoros egységet alkotnak. Leírják azt, hogy a babiloni fogságból hányan és mikor érkeztek vissza.

 • 207

  Or leizrael

  אור לישראל

  סידור השלם עם תהילים

 • 208

  More lecadaka

  מורה לצדקה

  מורה נבוכים רמב"ם

  A Halacha, a zsidó törvénygyüjtemény része.Majmonidész , teljes nevén Mose ben Maimon zsidó rabbi, orvos, filozófus. Spanyolországban és Egyiptomban tevékenykedett a középkorban. Az ő nevéhez fűződik a zsidó vallásjog (halacha) törvényeinek a rendszerbe foglalása (Misné Tórá) a Talmud alapján.

 • 223

  Maalot hamidot

  מעלות המידות

  תנ"ך (כתבי הקודש של היהדות)

  A tulajdonságok zsidó értékrendjének magyarázatai szerepelnek a könyvben.

 • sávuoti imakönyv

  Sávuoti imakönyv

  מחזור שבועות

  Zsidó imakönyv Sávuot ünnepére.

 • m1

  Mizkeret ahava

  מזכרת אהבה

  Dániel, Ezra, Nechemia

 • Jób

  Jób könyve

  איוב

  Mózes öt könyvének része. Címét a könyvben szereplő Jóbról kapta, aki istenfélő igaz emberként boldogságban és gazdagságban él, de váratlanul balsors tör rá: élete válságba kerül. Ezzel a történettel a mű azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy miért szenved az igaz, és miért él jól a bűnös, honnan ered a sok baj, szenvedés és nyomorúság a földön, van-e ezeknek célja és lényege.

/2
<< >>