Találatok száma: 4398

Találatok szűrése
/440
<< >>
 • Bonyhád, Magyar Királyi Pósta és távírda hivatal

  Bonyhád, Magyar Királyi Posta és távírda hivatal

  Bonyhád, Magyar Királyi Posta. Megírt levelező-lap bonyhádi bélyegzővel bélyeg nélkül. Címzett, Wolf István tábori posta.

 • Papp Berta és Szentes Sándor

  Papp Berta és Szentes Sándor

  Papp Berta és Szentes Sándor

 • Andrásfalvi lányok

  Andrásfalvi lányok

  Andrásfalvi lányok

 • Siklósi (Sepinczky ) Margit

  Siklósi (Sepinczky ) Margit

  Siklósi (Sepinczky ) Margit

 • Márton Áron gyulafehérvári püspök

  Márton Áron gyulafehérvári püspök

  Márton Áron 1896. augusztus 28-án Csíkszentdomokoson született Márton Ágoston és Kurkó Juliánna római katolikus földműves szülők harmadik gyermekeként. Líceumi tanulmányait Gyulafehérvárott fejezte be itt érettségizett 1915-ben. Az érettségi után három nappal besorozták katonának, majd harctéri szolgálatra osztották be. 1919 áprilisában részt vett a székely hadosztály tiszai hadműveleteiben, amiért hadifogolyként rövid időre a brassói Fellegvárba zárták. 1920. október 11-én, már kissé megkésve jelentkezett a Gyulafehérvári Papneveldébe. Fiatal papként lelki, kulturális szervezeteket hozott létre és vezetett Ditróban és Gyergyószentmiklóson. Nagyszebenben román és német nyelvtudását gyarapította, de nem sokáig maradt ott, 1930 nyarán Gyulafehérvárott püspöki levéltárosi munkakörbe helyezték. 1932 őszétől Kolozsvár lesz Márton Áron számára az igazi munkatér: az egyetemi ifjúság lelkipásztora, a Katolikus Népszövetség igazgatója, majd a kolozsvári Szent Mihály egyházközség plébánosa.1939. február 12-én Andrea Cassulo romániai apostoli nuncius szentelte püspökké a kolozsvári Szent Mihály templomban. 1940-ben a második bécsi döntés után Márton Áron kettészakadt egyházmegyéje kisebbségi sorba került. A főpásztor sanyargatott hívei mellett maradt Gyulafehérvárott. Az igazságért szót emelő Márton Áron a politikától igyekezett távol tartani magát. Következetesen háborúellenes és az erkölcsi értékeket követő magatartásával tovább növelte tekintélyét az erdélyi nép előtt. A bukaresti katonai hadbíróság hazaárulás címen 1951-ben életfogytiglani börtönre ítélte. 1955. március 25-én vette át újból az egyházmegye vezetését. 1955-57 között Márton Áron egyházmegyéjében szabadon mozoghatott. Prédikált, bérmált, látogatta a plébániákat. Körleveleiben, beszédeiben igazi programot hirdetett, az igazság és a szeretet elveinek megvalósítását tűzte célul híveinek. A béke angyalaként járt körül, a hatóságok mégis veszélyt sejtettek. Ezért ismét megfosztották szabadságától, elvették személyi igazolványát, titkos rendőrök állandó őrizete mellett házi fogságra kényszerítették. 1970-és évek elején egészségi állapota fokozatosan gyengült. Betegségére hivatkozva négyszer kérte a felmentését 1976–1978 között, de a helyzetre való tekintettel a pápa nem fogadta el. II. János Pál pápa 1980. április 2-án mentette fel a gyulafehérvári egyházmegye kormányzása alól. Székesegyházának búcsúünnepén, 1980. szeptember 29-én adta vissza lelkét Teremtőjének. Márton Áron püspököt már életében szentnek tekintették. A Szentszék engedélyével 1992-ben indult szentté avatási pere.

 • Bony-ban készült női szandálok

  Bony-ban készült női szandálok

  Bony-ban készült női szandálok Bonyhádi cipőüzem.

 • László Antal káplán

  László Antal káplán

  László Antal káplán

 • A Szucsáva hídján

  A Szucsáva hídján

  A Szucsáva hídján

 • Csiki Ferenc

  Csiki Ferenc

  Csiki Ferenc mozdonyvezető 1924-től Hadikfalva- Putna útvonalon.

 • László Ambrusné ( Vica )

  László Ambrusné ( Vica )

  László Ambrusné ( Vica )

/440
<< >>