Hétfői lapszemle 1913-ból

2020.11.30. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A jótékony bazár megnyitása. A szegény gyermekek karácsonyi felruházása céljából az irgalmas nővérek zárdájában felállított jótékony bazárt tegnap délután nyitották meg az óvoda tágas helyiségében. Valóságos látványosság számba megy az a sok szép és értékes tárgy, melyeket külön csoportokban finom ízléssel és nagy művészettel helyeztek el. Különösen szépek és érdekesek a női kézimunkák, melyek között nem egy, nagy értékkel bír. Minden tárgyon rajta van az ára is, ami megkönnyíti az eladást és vételt. Az emberi erények egyik legszebbikét gyakorolja az, aki a kiállítást, s illetve bazárt megtekinti és néhány tárgyat vásárol. Ajánljuk a jólelkű emberek figyelmébe.

A csobánci kuruc-emlék. A balatonmelléki Csobánc várban, amely IV. Béla király alatt épült és a Rákóczi szabadságharc idején nagy szerepet játszott, a kuruc hősök emlékére közadakozásból szoborművet állítanak. Az emlékműre az Almádi Kör legutóbbi gyűlésen száz koronát szavazott meg, s a Balatoni Szövetségnél mintegy ötezer korona gyűlt össze. Ha a szükséges pénz együtt lesz, az emlékmű tervezésével egyik ismert szobrászművészünket bízzák meg. Az emlékmű felavatására országos ünnepet rendeznek.

A húsárak. A húsárak országszerte foglalkoztatják a közönséget és a hatóságokat. Legutóbb Pápán fenyegette meg a polgármester a húsiparosokat, hogy ha a húsárakat az élő állatok árának megfelelően le nem szállítják, felállítja a hatósági széket. Foganatja lett. Az összehívott értekezleten a marhahús elejét 1 K 28 f., a hátulját 1 K 52 fillérre szállították le. Akik a megállapodás ellen vétenek, 50 K bírságot fizetnek.

KH_19131130ad

Második aratás. Az idei rendkívüli kedvező időjárás meghozta az ő különlegességeit, Gyulakeszi és Hegymagas községek határában az aratáskor elhullott gabona annyira megnőtt és kifejlődött, hogy teljesen érett kalászokat hozott. A mezőn pedig javában virítanak a búzavirág, pipacs és más tavaszi és nyári virágok. Csak későbben meg ne bánjuk a második kikeletet.

Agyonütötte a kidőlt fa. Végzetes szerencsétlenség történt a somogyfajszi hitbizomány erdejében, ahol most fákat vágnak ki. Egy hatalmas fa rádőlt Mészáros István osztopáni lakosra és agyonütötte.

Gőzhajózás. A Balatontavi gőzhajózási részvénytársaság arról értesíti az érdekelt közönséget, hogy összes hajójáratait e hó végével beszünteti.

KH_19131130f

Keszthelyi Hírlap - Harminchatodik évfolyam, 48. szám – 1913. november 30.

Fejér György Városi Könyvtár PDM