Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. január 11.

2021.01.11. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Fakutya a jégen. Vígan korcsolyáztak múlt vasárnap a gyenesdiási fürdő körül. Ott ült egy fakutyán Bedő István a „Tulipán”- vendéglő pincére is. Bedő nagy élvezettel röpítette tova a fakutyát. Minden rendben lett volna, ha le nem tér a kijelölt pályáról; egy merész lökés és Bedő lekerült a szilárd jégről és a fakutyával együtt beleesett a Balatonba. Segélykiáltására az ott lévők hamar elsiettek a fürdőházhoz hosszú dorongokért, és ezeket nyújtották a már majdnem végkimerült Bedőnek. Ilyen módon sikerült a már félig elalélt embert a vízből kimenteni. Bedőnek ez idő szerint semmi baja nincs, de megfogadta, hogy arra a kutya fakutyára többet nem ül.

Puly István újabb nemes cselekedete. A múlt számunkban emlékeztünk meg Puly István orvos azon nemes tettéről, hogy a Keszthelyi Iparos ifjak Önképző körének több száz korona értékű ipari szakkönyvtárt ajándékozott. Most ismét egy újabb nemes cselekedetéről számolhatunk be. Puly István orvos, mint értesülünk, a Keszthelyi Iparoskör részére megfesteti Csány Lászlónak, a zalamegyei születésű vértanúnak életnagyságú arcképét. Az arcképet Rábai Lajos festő készíti, s ünnepélyes leleplezése néhány hét múlva lesz az Iparoskör helyiségében.

Hat lábú bárány. A somogymegyei Bükk-pusztán, Heim Miksa birtokán, a napokban egy birka hat lábú és két farkú bárányt ellett. Az anyabirka és báránya a körülményekhez képest elég jól érzik magukat, s az újszülött alig várja a tavaszt, hogy hat lábbal ficánkolhasson a vadvirágos legelőn.

kh_140111_ad

Letartóztatott kanizsai kivándorlási ügynök. A fiumei határrendőrség detektívei letartóztatták Vámer Lajos nagykanizsai illetőségű embert, aki kivándorlókat csempészett át útlevél nélkül. Vámer már régóta folytatja üzelmeit. Dec. 27-én három kivándorlóval jött a kikötőbe, kiket a „Lacnia” gőzösre akart felvinni, hogy Triesten át a Cunard hajókon Amerikába vitorláztassa őket. A határrendőrök azonban tetten érték. A rendőrség Vámert 20 napi elzárásra és pénzbüntetésre ítélte.

Egy postamester borzalmas öngyilkossága. Egy hátborzongató öngyilkosság tartja izgalomban az alsólendvai járásban lévő Lendvavásárhely község lakosságát. A község egyik igen népszerű, tekintélyes polgára, Szijártó Géza postamester, hirtelen jött őrülési rohamában rettenetes módon vetett véget életének, családja szemeláttára a legrettenetesebb módon lett öngyilkos, a hosszú vadászkését a szívébe verte úgy, hogy az éles kés pengéje a hátán jött ki. Szijártó az irtózatos cselekedet után összerogyott és pár pillanat alatt vége lett.

Száj- és körömfájás Türjén. A legveszedelmesebb állatjárvány, a száj- és körömfájás Türjén fellépett. A hatóság a baj további terjedése ellen szigorú óvintézkedéseket tett.

kh_140111_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 2. szám – 1914. január 11.

Fejér György Városi Könyvtár PDM