Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. január 18.

2021.01.18. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Síkosak a járdák. A háztulajdonosok nagy része vagy egyáltalában nem, vagy nem kellőleg tisztítja a háza előtti járdát. Eső és hó reáfagy, minek folytán veszélyes rajta a járás. Legalább hamuval, vagy fűrészporral hintenék fel. Ekkora áldozatot hozhatnának embertársaik testi épsége érdekében. Ajánljuk az ügyet a szolgabíróság figyelmébe.

Súlyos baleset érte özv. Horváth Károlynét, néhai Horváth Károly uradalmi főszámvevő nejét, s a jótékony nőegylet elnöknőjét. A múlt szerdán, a síkos járdán megcsúszott és jobb karját eltörte.

Tizenöt éves Rózsa Sándor. Egy nagykanizsai 15 éves fiú (kinek nevét az új büntető jogi eljárás szerint nem közölhetjük) a napokban egy morgánymajori lovászt, aki Gelséről a postát vitte haza, az országúton megállította. A suhanc kezében fejsze és revolver volt, melyet a lovász mellének szegezett, hogy szálljon le a lováról, s azt adja át neki, mert különben halál fia. A lovász engedett az erőszakos fenyegetésnek, s átadta lovát az útonállónak, aki felkapva arra, elvágtatott. A lovász jelentést tett a csendőrségnél, s a csendőrök csakhamar kézrekerítették az újkori fiatal Rózsa Sándort.

kh_140118_ad

A jégsport áldozatai. A múlt vasárnap délután borzalmas szerencsétlenség történt a Balatonon, Szigliget közelében. Egy nagy csapat gyermek azzal szórakozott, hogy hosszú szántalpakat erősítettek a lábukra és azokon siklottak tova a tó tükörsima jegén. A gyerekek között voltak Szabó Miklósé s Timár Gábor 13 éves fiúk. A két fiú egyszerre kivált a többiek közül és messze bement a tó közepe felé. Már Lábdi felé jártak, amikor a többiek észrevették, hogy a két gyermek alatt beszakadt a jég és elmerültek a vízben. Tóth József és Tóth Rafael 16-17 éves fiúk botokkal és kötéllel utánuk mentek, hogy kimentsék őket. A két fiú egymás kezét fogva szaladt a jégen és már-már elérték az ingó, himbálódzó jégtáblák közt vergődő két gyermeket, amikor alattuk is leszakadt a jég és őket is elnyelte a Balaton. Mind a négy gyermek ott lelte halálát. Mind a négy gyermek ott lelte halálát. Holttestüket eddig a legszorosabb kutatás dacára sem lehetett megtalálni.

Pámer István találmánya. A fiatal iparos gárda ez egyik legtehetségesebb tagja egy új találmánnyal lepte meg a világot, melyre a m. kir. szabadalmi hivataltól szabadalmat is kapott. Találmánya vasúti, vagy más jegyek ellenőrző átlyukasztására és jelzésére szolgáló fogó, melynek főelőnye az, hogy könnyű súllyal bír, a lyukasztók csak merőleges nyomást kapnak és könnyen szétszedhetők. A fogó két párhuzamosan mozgó fogó fejből áll, az egyik a lyukasztók és számozók beerősítésére, a másik pedig a lyukasztók vezetésére, a lyukasztandó tárgyak befogadására szolgál, és e két nyélből, menyek egyik végén a jelzősíp, a másiknak a végén pedig egy forgatható kettős kulcs van, s az egyik a vasúti fülkéhez, a másik a gázcsap nyitásához, vagy egyéb célra használható.

kh_140118_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 3. szám – 1914. január 18.

Fejér György Városi Könyvtár PDM