Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. január 25.

2021.01.25. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A tél. Az idén végre állandóan szép téli időjárásban van részünk. Télapó ezúttal megemberelte magát. Száraz, jól átfagyott talajon akkora garmadával ajándékozott meg a hónak, melyhez hasonló tömeget már régen nem láttunk. A Balatonon vígan korcsolyázik az ifjúság és csilingelnek a szánkók is, melyek már évek óta ott hevertek a kocsiszínek alatt használatlanul.

Húsvéti tanulmányút. Lukács József nagykanizsai főgimn. tanár a húsvéti szünidő alatt tanulmányutat rendez Veneczia, Firenze, Róma, Bologna és Páduába. Indulás április hó 4-én délután 6 órakor a budai pályaudvarról, visszaérkezés április hó 16-án, csatlakozni a közbenső állomásokon is lehet. Az utazás mindvégig vasúton, gyorsvonattal történik. Részvételi díj, amelyben az utazás Budapesttől-Budapestig, és az ellátás Venecziától-Páduáig foglaltatik, 220 korona. Jelentkezni lehet a pénz beküldésével Lukács József nagykanizsai főgimn. tanárnál, vagy Berkes Ottó főgimnáziumunk igazgatójánál. Részletes útbaigazítás a jelentkezés után.

kh_140125_ad

Eltűnt cigányprímás. Horváth Géza egeraracsai cigányprímás és a zalacsányi cigányprímás alaposan mélyére tekintettek az üvegnek. Még a búcsú estéjén eltűnt, s azóta hasztalan keresik. Nyomtalanul eltűnt.

A tanítók személyi pótléka. Az 1913. év előtt eltöltött szolgálati idő beszámításából származó minden személyi pótlékot a miniszter úgy az állami, mint más tanítók részére már megállapította és ezen a címen félmillió koronát utalványozott. Az értesítéseket megyénkint dolgozzák föl. A minisztériumban azt hiszik, hogy az értesítések elkészítése két hónapig fog tartani.

Tűzoltó tanfolyam. Az Önkéntes Tűzoltó-Egyesület parancsnoksága a saját és a m. kir. honvéd huszár tűzoltó különítmény tagjai részére 4 hetes tanfolyamot rendez. Az előadásokat folyó hó 26-tól február 21-ig hetenkint hétfőn, csütörtökön és szombaton 6-8 óráig a városháza nagytermében tartja meg. Szervezés és felszerelés, előadja Bognár Imre főp. Világítás és tűzjelzés, előadja Hoffman István hfp. Tűzoltás szabályai (Taktika), előadja Szollár István alp. Megelőző tűzrendészet, előadja Gödbaum József titk. Első segélynyújtás, előadja dr. Mojzer György orvos. Az előadásokon minden érdeklődőt szívesen látnak.

kh_140125_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 3. szám – 1914. január 25.

Fejér György Városi Könyvtár PDM