Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. március 22.

2021.03.22. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Milyen időt várhatunk? Sirius időjós a következő jóslatot mondja a tavaszi és nyári időjárásról: Március közepétől az időjárás kedvezőbbre változik, helyenkint eső, sőt zivatar is ígérkezik. Április 7-től az idő megváltozik, hűvös, szeles napok ígérkeznek. Eső, hó és jéggel kevert zivatarok várhatók, s gyenge éjjeli fagytól kell tartani. Április 17-től gyönyörű, meleg napok ígérkeznek. Májusban több szép meleg nap várhatók, bár csak zivatarra ls égiháborúra van kilátásunk. 6-tól 14-ig és 21-től a hónap végéig kritikus időket várhatunk. Olyan nagy zivatarok jönnek, hogy árvíztől kell tartanunk, mert felhőszakadásban is lesz részünk. Július elég szép és meleg lesz. Augusztus igen szép és meleg napokat ígér, és száraz jellegűnek mondható. Úgyszintén szeptember is száraznak és igen szépnek ígérkezik.

Tanítók fürdője a Balatonon. A hazai tanítóság fürdőt és üdülőtelepet szándékozik a Balatonon létesíteni. Az előmunkálatokat már régebben megkezdték, azonban sajnos, nem jártak a kellő eredménnyel, oly annyira, hogy most eltérve az eredeti tervtől, szövetkezeti alapon próbálkoznak meg az alapítók. Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi igazgató tanító vette most kezébe a terv megvalósítását, és bármily irányú felvilágosítás nála szerezhető.

A balatoni villamos vasút. Már több ízben bejárta a fővárosi és vidéki sajtót az a hír, hogy a balatoni művek szanálása alkalmából Siófok azzal az eszmével foglalkozik, hogy a villamos mű erejének felhasználásával a Balaton mellett villamos vasutat létesítsenek, mely a Balaton körül közlekedne. Egyik másik lap arról is értesült, hogy az eszmét nagy tetszéssel fogadták a Balaton melletti községek. Ezen híradással szemben fenntartjuk ama értesülésünket, mely szerint a balatoni villamos vasút terve kísért ugyan, de annak megvalósulása stádiumbában lévő megalakítása semmi egyéb, mint a siófoki tudósító élénk fantáziájának szüleménye.

kh_140322_ad

Gyilkosság a korcsmában. Letenye községnek véres szenzációja van. A község korcsmájában muzsikaszó mellett együtt mulattak a község leányai, legényei. Különösen a község szépe körül legyeskedtek a legények. A szép virágszál azonban legszívesebben a két legjobb táncossal, Gyergyák István 20 éves és Prinek János 19 éves legénnyel járta a csárdást. A két fiatal, heves vérmérsékletű legény addig-addig forgatta felváltva a szemrevaló leányzót, amíg egyszer mind a ketten egyszerre akartak táncolni vele. Egyenlő just tartottak mind a ketten a leányhoz. Ebből szóváltás, s a szóváltásból hamarosan parázs összekapás lett. A legények szemét elfutotta a rakoncátlan fiatal vér, s a leánynép ijedt, rémült sikongása között bicskával rohantak egymásra. Az elkeseredett parasztpárbaj egykettőre véget ért. Prinek János holtan maradt a korcsma padlóján. Gyergyák István szerelmes szívét szúrta keresztül, s örökre elnémította annak lüktetését. A halálos végű parasztpárbaj hírére rohamlépésben megérkeztek a csendőrök, vasra verték a gyilkoslegényt és beszállították a nagykanizsai ügyészség fogházába. Vajjon a szép virágszál szíve most melyik legényért sajog?!

Ólommal leforrázta magát. Nagy szerencsétlenség érte Fodor Sándor zalaszentgróti lakatosmestert. Ólmot olvasztott, és az olvadó ólomba valami robbanékony anyag kerülhetett. Az ólom felrobbant és a forró ólomfolyadék Fodor arcába feccsent, s azt megégette. Fodor súlyos égési sebeket szenvedett. A szerencsétlenségben nagy szerencse, hogy Fodor szemei épen maradtak.

 kh_140322_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 12. szám – 1914. március 22.

Fejér György Városi Könyvtár PDM