Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása 2014.07.11.

Nyitórendezvény

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása című és TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a Szervezet 491 216 000 Ft európai uniós támogatást nyert el, amelynek ünnepélyes nyitórendezvénye 2014.07.11- én Ózdon megtartásra került.

Az „Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása” című, TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekt célja, hogy létrejöjjön egy a közoktatást támogató, a Nemzeti Alaptanterv (NAT) struktúráját követő, oktatási és kulturális adatbázis kezelést támogató rendszer. A projekt megvalósítása során e rendszer alapszintű adatfeltöltése is megtörténik (3000 darab, metaadatokkal teljes körűen ellátott digitális „objektum” kerül be az adatbázisba), amely a formális és non-formális valamint az informális tanulást segítő, a már digitális formában meglévő nemzeti kulturális értékeket és digitális tartalmakat egységes felületen elérhetővé tévő, speciális szempontok szerint kereshető rendszert kialakítását teszi lehetővé. A fejlesztés eredményeként létrejövő digitális oktatási és kulturális rendszer alkalmas továbbá tanulási, ismeretszerzési lehetőségek és tartalmak egységes kulturális és oktatási térinformációs felületen való megjelenítésére is.

E célkitűzésnek megfelelően kezdődött meg a szakmai munka 2013 szeptemberében. A rendszer által strukturált kulcskompetenciák:

 1. Anyanyelvi kommunikáció: a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználat a társadalmi és kulturális tevékenységek során.
 2. Idegen nyelvi kommunikáció: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban.
 3. Matematikai kompetencia: a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is.
 4. Természettudományos és technikai kompetencia: készség és képesség arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben.
 5. Digitális kompetencia: a digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.
   
 1. A hatékony, önálló tanulás: a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is
 2. Szociális és állampolgári kompetencia: felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban.
 3. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására.
 4. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével.

  A fejlesztés eredményeként létrejövő digitális oktatási és kulturális rendszer alkalmas lesz tanulási, ismeretszerzési lehetőségek és tartalmak egységes kulturális és oktatási (térinformációs) felületen való megjelenítésére is.
   

Meghívó

nyitó1nyitó2

sz2020_m


infobl_2020