rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 603123

Találatok szűrése
 • weisz_zs.etika_lead

  Zsidó etika a XI-XVII. sz. irodalmából

  Idézet a Méltatásból: "Philo, a nagy történetíró a szentiráson (M. II. 14. 6.) tanakodván, a messiási eszmét az egész zsidó nemzetre terjesztette ki. Szerinte az egész zsidó nemzet valósítja meg az örök béke, az igazságosság és általános emberszeretet isteni birodalmát. Olvasva szerző gyönyörű müvét, a zsidó erkölcstannak a légsötétebb középkorban való fejlődését, Philo eszméje uj niegvilágitásban tűnt fel előttem. Üldözve és sanyargatva, ezrivel máglyára vetve és kardélre hányva tudósai és papjai nem a gyűlöletet, nem a bosszút, de a legszebb, a legnemesebb emberszeretetet, a legtisztább erkölcsöt hirdetik számtalan müveikben. Lelki szemeim előtt tűnik fel e nép, sebzett, vérző homlokán a méltatlan üldözés töviskoronájával, példátlan nemes megadással hirdetvén Isten igéjét, hirdetvén Isten országát e földön. Hivő zsidó vagyok, a messiási kort erős hitem szerint eljövendőnek látom, de nem tehetek másként, az egész zsidó nép Isten eszköze országának eljövetele előkészítésére és bár Gibbon szerint: the very chosen people bút only fór misery, valóban a kiválasztott nép, de csak a nyomorúságra — szent hitem, hogy meg is váltja az emberiséget és biztosan eljövend az a kor, mely után a nagy magyar költő szerint buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Ezek az eszmék, ezek a gondolatok rajzottak fel agyamban e mü olvasásánál és csak legmelegebben ajánlhatom mindenkinek, zsidónak és nem zsidónak egyaránt. Eulenberg Salamon dr."

 • Az 1848-49 iki Magyar Szabadságharcz Története

  Az 1848-49 iki Magyar Szabadságharcz Története III. rész

  Az 1848-49-es szabadságharc története 3. kötete az októberi bécsi forradalomról, az osztrákok magyarországi betöréséről. Budapest bevételéről, a délvidéki és erdélyi csatározásokról és mészárlásokról, a kormány Debrecenbe költözéséről és a téli dicsőséges honvéd hadjáratokról szól.

 • Magyar Király-mondák

  Magyar Király-mondák

  Ez a könyv a magyarországi királyokról kialakult legendákról, mondákról szól. Szent Korona legendájától Mátyás királyig; Szent Lászlótól Szűz Mária legendáig.

Tov�bbi tal�latok az �r�sok k�z�tt »