rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 93075

Találatok szűrése
/9308
<< >>
 • E_4_lead_607984

  Tractatus de mathesi

  Joannes Molitor fizikaprofesszor kézirata a morvaországi Iglau jezsuita kollégiumából.

 • A Selmeczi Népbank Rt. részvénye 200 korona értékben

  A Selmeczi Népbank Rt. részvénye 200 korona értékben

  Részvények a Magyar Nemzeti Múzeumból. A részvények az újkori Európa gazdasági életében jelentek meg először. Magyarországon a 19. század első felében vált népszerűvé ez a társulási forma, majd 1867 után, az Osztrák-Magyar Monarchia keretei között a nagy gazdasági fellendülés évtizedeiben már ezrével alakultak különféle részvénytársaságok. Az országban a részvénytársasági forma a gazdasági élet meghatározó szereplője maradt egészen az 1949-es államosításig. Az 1980-as évek második felében, a szocialista rendszer utolsó éveiben Magyarországon újra megjelent a részvénytársasági forma. Azonban a 2000-es évek elején megszűnt a részvényeknek a papír alakban való kibocsátásának kötelezettsége. A múzeum gyűjteményében őrzött közel 2600 részvényből kb. 1600 papírt közlünk. Az egyes társaságok különféle kibocsátásaiból általában csak a legrégebbi részvénypapírt mutatjuk be.

 • 847_MTA_Bunvad_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  Öt év Magyarország bünvádi statisztikájából

  Olvastatott a 11. osztály 1879. máj. 12. tartott ülésén. A tanulmány az 1874-79 közötti időszak bűnvádi statisztikáját elemzi.

 • Cod_Lat_0022_lead_608571

  De verborum significatione

 • 836_Vallásoktatas_Lead

  Vallásoktatás a lözépiskolákban

  Különlenyomat az IMIT 1917-iki Évkönyvéből

  " Úgy neveljük az ifjúságot, hogy mindenkori eljárásában azok a gondolatok, akarások és törvények irányítsák, amelyeket a bibliánk, szóbeli hagyományunk irodalma és vallási életünk megszentelt."

 • 837_Mi_az_igazsag_Lead

  Mi az igazság a Talmudról?

  Nemzsidók és zsidók számára

  "Jegyeztessék fel ez a későbbi nemzedék számára a mi a népek között való állapotunkról, hogy mi ért bennünket ebben az esztendőben. Az Örökkévaló könyörüljön meg népe megmentett maradékán, mert nem lehet tudni mit szül a nap."

 • 843_MTA_Népesseg_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  V szám: Magyarország népességének szaporodása és fogyása országrészek és nemzetségek szerint

  Idézet a szerzőtől "Valahányszor hivatalomban a statisztikának egy-egy nagyobb szakaszát befejeztem, mindannyiszor vágyódom eredményelvel a T. Akadémia elé is lépni. Áll ez főleg, ha a népünkkel s nemzetünkkel foglalkozó hivatalos statisztikának készül el egy-egy fejezete. Hiszen kit is érdekelhetne inkább megtudni gyarapodik- e a magyar nemzet, mint a T. Akadémiát, mely e nemzet számára készíti elő és közvetíti vele legfőbb szellemi kincsét: a tudományt."

 • 845_MTA_Perjog_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  VI szám: Két legujabb törvényhozási mű a polgári perjog köréből

  "Olvastatott a II. osztály ülésén 1878. decz. 9."-én. A tanulmány a német perjog változásának hatásait elemzi.

 • 846_MTA_Eml_Fogarasi_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  VII szám: Emlékbeszéd Alsóviszti Fogarasi János R.tag fölött

  "Olvastatott a M. T. Akadémia 1879. febr. 24-iki összes ülésén" melyben méltatják Fogarasi János munkásságát,az 1845-ben elkezdett Magyar nyelv szótár elkészítésében, és kiegészítésében.

 • 848_MTA_Levelek_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  Magyar hölgyek leveleiről

  "Hogy a nő mily fontos szerepet játszik társadalmi életünkben,nem szükséges bizonyítanom; hogy társadalmunk alapjának, a családi életnek a nő a fentartó szelleme, mindenki előtt nyilvánvaló, s bizonynyal természetesnek fogja találni akárki, hogy a XVI. és XVII. századi események tanulmányozásával foglalkozván, a nők akkori életmódja megismerősére is kiváló gondot fordítottam s örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy e régi időkből a nők működésének egy érdekes részét, t. i. a nőknek feltalálható leveleit öszszegyüjtsem, s mintegy tükrét állítsam elő oly viszonyoknak és eseményeknek, melyeket a régibb időkben sem a történészek ׳ sem a krónikások legkisebb figyelemre sem méltattak, s melyeket magokon e leveleken kívül semmi nemű más forrásból meg nem tanulhatunk."

/9308
<< >>