rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 27614

Találatok szűrése
/2762
<< >>
 • Lead_2015.055.1.P

  Vászonra nyomtatott imalap a Keresztrefeszített Krisztussal

  Textilre nyomott rézmetszet a keresztrefeszített Krisztussal és német nyelvű imádsággal. A feszület bal oldalán felirat: "O Herr Jesu / dich durch dei / so du an den Sei / hast insonderheit / Seel von den Leit / barme dich über / [...] Seel mann / wird ab-". A feszület jobb oldalán felirat: "Ehriste ich bitte / ne bittren Schmerzen / ligen [...] gelitten / da dein allerheiligste / ist abgeschieden, Er- / meine arme Sun- / sie von den leib / scheiden.". Képmező alatt felirat: "O Herr Jesu Ehriste in deine [...] / besthl ich meinen Geist. Amen."

 • Lead_2015.054.1.P

  A gößweinsteini kegyszobor vászonra nyomtatott metszetmásolata a bazilikával

  A gößweinsteini kegyszobor vászonra nyomtatott metszetmásolata a kegytemplommal. Feltehetően 18. századi gößweinsteini zarándok emlék. Lent a gößweinsteini bazilika, fent a bazilika kegyképe alapján Szűz Mária Szentháromság általi megkoronázása látható. Felirata: "Bildung der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit in Gößwein = / stein Bamberger Bistumsist mit Wunderzeichen und / Wahlfahrten beruhmt."

 • Lead_2015.053.1.P

  A jeutendorfi Fájdalmas Szűzanya kegykép vászonra nyomtatott metszetmásolata

  A jeutendorfi Fájdalmas Szűzanya kegykép vászonra nyomtatott metszetmásolata. A metszeten puttók tartotta díszes keretben Szűz Mária arcképe látható. A keret alatti kartus felirata nehezen olvasható: "Wahre Abbildung / der Schmerßhaffte / Mutter unser der Orden / den P.P. Serviten zu Jeutendorf".

 • Lead_2015.052.1.P

  A bécsi Maria Treu piarista templom Kegyes Iskolák Királynéja kegyképének vászonra nyomtatott metszetmásolata

  A bécsi Maria Treu piarista templom Kegyes Iskolák Királynéja kegyképének vászonra nyomtatott metszetmásolata. A metszeten egy díszes oltárépítményen látható a római San Panteleo Kegyes Iskolák Királynéja ábrázolásának a bécsi Maria Treu templomban található másolata. Az architektúra oromzatán kartusban a következő felirat olvasható: "MARIA / Treu / 3". A kegykép alatt a piarista címer látható, alatta pedig újabb feliratos kartus.

 • Lead_2018.199.1.P

  A húsvét allegóriája

  A metszeten az Üdvtörténet három jelenete látható "húsvéti tojások" formájában, amelyek egy kosárban jelennek meg, amely alatt három tyúk látható. Bal oldalon a feltámadt Krisztus megjelenik Mária Magdolnának, középen az üres sír felfedezése, míg jobb oldalon maga a feltámadás jelenete látható. A középső tojáson egy Isten báránya ábrázolás látható, kehellyel az egyik lába alatt. A metszet bal alsó sarkában a császári privilégium jelzete látható: "C. P. S. C. M.". A metszet jobb alsó sarkában a kiadó jelzete: "G.B. Göz inv. et excud. A. V.". A képmező alatt német nyelvű vers kíséri az ábrázolást: "Alle gute ding seynd drey / Drun schenck dir drey Oster - Ez / Glaub und Hoffnung sambt der Lieb / Niemahls auß dem Herzen schieb / Glaub der Kirch, vertrau auf Gott, / Liebe Ihn biß in der Todt.". A metszetlap hátoldalán kézirat részlete látható tollal.

 • Lead_2018.189.1.P

  Jézus Szent Szíve

  A metszeten Krisztus lángoló és vérző, töviskoronás szíve látható, felette az jezsuita címerrel, puttófejek által körülvéve. A képmező alján felhőn két kerub áll és Krisztus szívére tekint. A felhőn "Ignem veni mittere. Luc. 12.". A képmező alatt bal oldalt a császári privilégium jelzete látható: "Cum Pr. S. C. Maj.". A képmező alatt jobb oldalt a kiadó jelzete látható: "I. A. Pfeffel exc.". A metszet alján további gótbetűs felirat: "Warte, und Schweige.".

 • Lead_2018.188.1.P

  Az isteni szeretet allegóriája

  A metszeten felül egy fénysugarakkal övezett háromszögben a Szentháromság csoportja látható, puttókkal körülvéve. A képmező alsó részén a Szent Család tagjainak szívei jelennek meg: felül Krisztus töviskoszorús, alul Szűz Mária és Szent József rózsa-, illetve liliomkoszorús szíve. A három lángoló szív alatt feliratok: "JESUS", "Maria", "Joseph". A képmező felett és alatt a következő feliratok olvashatók: "Dreyeinig höchster Gott, du Ursprung reinster Liebe, / Sieh diesen Brand=Altar von dreyen Herzen an // Was uns an Lieb gebricht, ersezen ihre Triebe, Weil dich kein Mensch so sehr, wie diese, Lieben kan.". A metszet alján középen a metsző jelzete: "I. M. Söckler Sc. Mon.".

 • Lead_2018.187.1.P

  Az élet záloga

  A metszeten Krisztus szíve látható, benne a Jelenések könyvének hétpecsétes nyitott könyvével, melynek bal oldalán a Tíz Parancsolatot tartalmazó két kőtábla, jobb oldalán egy trónoló Szűz Mária (?) kompozíció látható. Krisztus Szíve felett "Pfandts Verschreibung des Lebens" feliratú szalag fut, mely felett kétkarú mérleg látható. A bal oldali karon egy angyal térdel könyvvel, kehellyel és egy ostyával kezében, a bal oldali karon lógó tálcában pedig egy emberalak. A jobb oldali karon egy denevérszárnyas ördögalak nyitott könyvvel a kezében, melyben a "j00090 / 60000 / 200000 / j6300 // CGM" feliratok olvashatók, a jobb oldali karról lógó tálcán pedig különböző földi tárgyak láthatók.

 • Lead_2018.180.1.P

  Jézus Krisztus oszloppal a pusztában

  A metszeten Krisztus alakja látható, amint egy oszlopot ölel át, miközben az oszlopot koronázó keresztre tekint. A képmező alatt a következő felirat olvasható: "JESUS verharret beständig ist in seinem / fürgesetzten Fasten und Leiden.". A képmező alatt bal oldalon a császári privilégium jelzete olvasható: "Cum Priv. S. C. M.". A képmező alatt jobb oldalon a kiadó jelzete: "I. A. P. excud. A.V.".

 • Lead_2018.178.1.P

  Imalap Maria Immaculata-ábrázolással

  A metszeten a bal oldali képmezőben Szűz Mária alakja látható felhőkből kiemelkedve, glóbuszon és egy félholdon állva, kezében liliommal, míg jobb oldalon, azonos méretű keretben a következő ima olvasható: "Gebeth / Allereineste, ohne Mackel / der Erblünde empfangene / Jungfrau und MutterGottes / Maria, durch deine unbefleckte / Empfängniß unversehrte / Fungerschaft und jung= / fräuliche Mutterschaft, und / durch die Liebe, und Fürbitte / deines keuscheslen Gelvons / des heiligen Joseph bewahre / + meine Seele + meine Herz, / und + meinen Leib, rein und / unbefleckt von aller Unlauter,, / keit im Namen Gott + des / Vaters, und + des Sohns, / und + des heiligen Geistes / Amen.".

/2762
<< >>