rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 441

Találatok szűrése
/45
<< >>
 • KD_1978_311_1_353

  Izraelita hitközség által felügyelt termék, csomagolóanyag

  Füzetben különféle sajt, konzerv, tejárú, kávé, tea, kakaó és csokoládék, vegyi- és fűszeráruk színes nyomata (442 db). A KD_1978_311_1 leltárszámú albumba ragasztott árucímke. Címkegyűjtemény, albumban. Csomagolóanyag-részlet, papír, kék nyomat. A "Budapesti Izraelita Hitközség Rabbiságának felügyelete alatt" álló termék. A csomagolóanyagon látható a bélyegző-nyomata, héber és magyar nyelvű felirattal. Dátum és adatok a leltárkönyv és a tárgy felirata alapján.

 • KD_1978_311_1_319

  Macesz étel, árucímke

  Füzetben különféle sajt, konzerv, tejárú, kávé, tea, kakaó és csokoládék, vegyi- és fűszeráruk színes nyomata (442 db). A KD_1978_311_1 leltárszámú albumba ragasztott árucímke. Címkegyűjtemény, albumban. Macesz élelmiszer termék csomagolóanyag-címke, papír, kék nyomat. "Matzohmeal Gift of the American Joint Distribution Committee" felirat olvasható, héber nyelvű leírással, angol kiegészítéssel. Az "American Joint Distribution Committee" nemzetközi humanitárius szervezet ajándéka, a holland vezető rabbi igazolásával. Dátum és adatok a leltárkönyv és a tárgy felirata alapján.

 • A300_97_Blau_Evkonyv_1940_lead

  A Blau Lajos Talmudtudományi Társulat Évkönyve

  Emlékkönyv Dr. Hoffer Ármin Professor hetvenedik születésnapjára

  "Dr. Hoffer Ármin főrabbi és a Ferenc József Országos Rabbiképzö Intézet professzora hetvenedik születésnapjának alkalmából örömmel ragadom meg a tollat, hogy ezen Emlékkönyvben én, mint az intézet elnöke, üdvözöljem a pátriárkák körébe belépett kiváló papot és tudóst." Wertheimer Adolf a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet Vezérlöbizottságának elnöke

 • A300_92_Scheiber_Doktori_Lead

  Keleti hagyományok

  A nyelvek keletkezéséről

  "A talmud vitát közöl R. Eleázár és Jóchanan között: egyikük szerint a Bábel előtti beszéd a héber volt, a másik azonban azt erősíti, hogy 70 nyelv volt azelőtt is s az ״egy nyelv” fogalma itt csak azzal az értelemmel bír, hogy mindannyian értették e 70 nyelvet."

 • A300_53_Grunfeld_Hanuka_Lead

  A "Chahuka" eredetének történelmi ismertetése

  "A második templom fennállásának 220-225. évéhez kell magunkat visszaképzelni, hogy chanuka örömünnepünk keletkezését és jelentőségét tökéletesen megismerjük."

 • 831_Zsinagógai_enekek_Lead

  Zsinagógai énekek az ifjuság részére

  Néhai Dr. Heller Sándor a Pesti Izr.Hitközség volt elnöke emlékének szenteli e könyvet a Pesti Izr. Hitközség vallásoktatási ügyosztálya.

 • A300_55_Lowinger_Heber_gram_Lead

  Két középkori héber grammatikáról

 • A300_57_Kun_Karaitak_Lead

  A Karaiták erkölcsi és szentség-törvényei

  A BERLINI (KGL. BIBL. MS. OR. OCT. 351.) ÉS LONDONI (BRIT. MUS. MS .OR. 2405/6). KÉZIRATOK ALAPJÁN

  ELSŐ ÍZBEN KIADTA, FORDÍTOTTA ÉS MAGYARÁZATOKKAL ELLÁTTA BÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉSÜL

 • A300_45_Krausz_zsidó_palesztina_Lead

  A zsidó Palesztína négy évezreden keresztül

  " Népünknek meg kell tanulnia őshazánknak* az évszázadok változásai alatt végbement történetét, amely remélhetőleg a Jövőben is szülőföldünk tesz. Ezáltal népünknek az őshaza iránt érzett vágyakozása, szeretete s érette áldozott szellemi és gyakorlati munkája növekedni foghat és tegyőzhetetlenné válhat. " Wien, 1922 Január. Sámuel Krauss

 • A300_10_Linszk_Atyák_Lead

  Az atyák fejezetei

  Részlet az előszóból „A magyarázatok kevés kivétellel saját magyarázataim ; tanulmányaim és tapasztalataim alapján az én szivem műhelyében nyerték ezen alakjukat. Ez különben kitűnik abból is, hogy folytonosan célzok a jelen eseményeire. Hogy felébresszem az olvasóban Isten, a tóra és a zsidóság iránti szeretetet, elmondok egyet-mást a tannák (misnatanitók) életéből is. Hogy ezen atyai mondások az én magyarázatom alapján mély gyökeret verjenek a magyar zsidóság szivében és hogy ez által visszatérjünk ״Jákob gyülekezete örökségéhez“, a tórához. ez legforrób óhajom”

/45
<< >>