rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 5262

Találatok szűrése
/527
<< >>
 • Feszl Frigyes vándorkönyve, 1830; 1839

  Feszl Frigyes vándorkönyve, 1830; 1839

  szöveg
  minősített tartalom

  Wanderbuch für den Maurer gefallen Friedrich Feszl

  Keménytáblás, bőrkötéses fűzött könyv, előzéklap helyén Pest kihajtható metszetével, négy oldalnyi nyomtatott német nyelvű szöveg, a többi lapon kézírással bejegyzések és bélyegzők; 48 számozott lap; 4. oldalon és hátsó táblán 1-1 szárazpecsét

 • 741878_lead

  Professio Fidei, római katolikus hitre való átállás eskütétele

  szöveg

  Professio Fidei, római katolikus hitre való átállás eskütétele. Kézirat.

 • 741872_lead

  Latin nyelvű feljegyzés

  szöveg

  Latin nyelvű feljegyzés. Kézirat. A dokumentum leltári szám nélküli!

 • 741844_lead

  Latin nyelvű misekönyv

  szöveg

  Latin nyelvű misekönyv. "Rituale Agriense, Seu Formula Agendorum In Administratione Sacramentorum, Et Caeteris Ecclesiae Publicis Functionibus, Jussu, Et Auctoritate Excellentissimi, Illustrissimi, Ac Reverendissimi Domini Stephani E Liberis Baronibus Fischer". A dokumentum hiányos és sérült állapotban van.

 • Graduale Romanum quod ad cantum attinet, ad gregorianam formam redactum ex veteribus Mss. undique collectis et duplici notatione donatum; Notae recentiores

  Graduale Romanum quod ad cantum attinet, ad gregorianam formam redactum ex veteribus Mss. undique collectis et duplici notatione donatum; Notae recentiores

  szöveg

  Könyv Liszt Ferenc hagyatékából

  Liszt kottás bejegyzésével.

 • Directorium cori. Ad usum omnium ecclesiarum in quibus officium divinum juxta ritum s. romanae ecclesiae cantari solet

  Directorium cori. Ad usum omnium ecclesiarum in quibus officium divinum juxta ritum s. romanae ecclesiae cantari solet

  szöveg

  Könyv Liszt Ferenc hagyatékából

 • Lead_2018.154.1.P

  Xavéri Szent Ferenc

  kép
  minősített tartalom

  A képmező középpontjában egy liliomokkal körülfont ovális alakú tondó látható, amit egy félmeztelen bennszülött tart. A tondóban Xavéri Szent Ferenc fekszik, szívéhez keresztet szorítva. A képmező alsó szegmensében felirat: "Vidisti / eam ocu- / lis tuis, et non transibis ad / illam. / Num. 34. / v.4.". (v.ö.: 5Móz 34,4 "És monda néki az Úr: Ez a föld az, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván: a te magodnak adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át.") Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzése: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítő jelzete: "Klauber Cath. Sc. et exc. A.V.". Jobb felső sarokban halvány "148" számozás.

 • Lead_2018.155.1.P

  Loyolai Szent Ignác harci eszközökkel

  kép
  minősített tartalom

  A képmező középpontjában Loyolai Szent Ignác látható, fölötte szárnyas puttókkal, akik birétumot tesznek a szent fejére. alatta harci eszközökkel. Felettük sugárkoszorúban a jezsuita címer jelenik meg. A képmező fölött "22" szám látható. A posztamensen felirat: "Nova della elegit Dominus. / Iud. 5.8.". (v.ö.: Bírák könyve 5,8 "Új isteneket ha választott a nép, Mindjárt kigyúlt a harc a kapuk előtt; De paizs, és dárda avagy láttatott-é A negyvenezereknél az Izráel között?") Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzése: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Ios. et Joa. Klauber Cath. Sculp. et excud. A.V.". A képmező alatt felirat ceruzával: "Ignatius".

 • Lead_2018.106.1.P

  Alexandriai Szent Katalin

  kép
  minősített tartalom

  A képmező felső részében, középen puttófigura tartja a vállán Alexandriai Szent Katalin glóriával övezett mellképét, aki a felhőkön trónoló gyermek Jézusra tekint. A puttó bal kezében villámnyalábot tart, amelyből cikázó villám csap le az alattuk, balra megjelenő kerékre, amely arra utal, hogy a kerékbe törésre ítélt Katalin imájának hatására a kínzóeszköz összetört. Balra, egy hegy alatt Szent Katalin lefejezésének jelenete látható, míg a metszet jobb oldalon látható hátérjelenétben angyalok emelik a magasba Katalin fej nélküli testét, mögöttük a hegyen torony jelenik meg. A kép előterében egy könyvekkel és földgömbbel körülvett szakállas alak áll, aki valószínűleg a Maxentius császár által Kalatlin meggyőzésére rendelt ötven pogány filozófust szimbolizálja, akik végül mind megtértek. Előtte nyitott könyv, melyen felirat: "Infirma / Mundi / Elegit / DEUS, // ut con, / fundat / fortia / 1. Corin.". A metszeten felül bibliai idézet olvasható: "Sponsabo te mihi in fide. Oseae 2. v. 20.". A képmező alatt felirat: "S. Catharina Virgo et M.". A metszetlap bal alsó sarkában a császári privilégium jelzete olvasható: "C. P. S. C. M.". A metszetlap jobb alsó sarkában a metszők jelzete: "Ios. et Ioa. Klauber Cath. Sc. et exc. A.V.".

 • Lead_2018.184.1.P

  Krisztus szent oldalának átszúrása a 9. órában

  kép
  minősített tartalom

  A metszeten a Passió azon jelenete látható, amint egy római katona (a hagyomány szerint Longinus) Krisztus oldalát átdöfi egy lándzsával, s abból vér és víz fakad. A háttérben balra Jeruzsálem városa látszik. A képmező keretén felül egy kilenc órát mutató óraszerkezet, mellette balra és jobbra ovális képmezőkben két jelenet: bal oldalon a Krisztus ruhájára sorsot vető katonák, jobb oldalon az ecetes szivacs nyújtásának jelenete látható. A képmező mellett bal oldalon függőlegesen felirat: "Velum Tempti". A képmező mellett jobb oldalt függőlegesen felirat: "Scissum est Matth. 27.". A keresztrefeszítés jelenet alatt, a képmező alsó részén, kettéhasadt sziklán a következő felirat: "Domine IESU, qui // Hora dici Nona / consumatis omnibus // inclinato Capite Deo / Patri Spiritum red= // didisti, atque in mortuum / hominum genus spira // culum vitae inspirasti, / concede mihi peccatori, ut qui totum me tibi de,, / beo pro me facto, totum me iterum debeam / pro refecto. nec iam mihi, sed tibi, qui pro / me mortuus es, in perpetuum viva. Qui vivis.". A képmező alatt bal oldalon a császári privilégium jelzete: / "C.P.S.C.M.". A képmező alatt jobb oldalon a metszők és kiadók jelzetei: "Ios. et Ioa. Klauber Sc. et excud. A.V."

/527
<< >>