rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 255

Találatok szűrése
/26
<< >>
 • 682592_lead

  Musée Centre Des Arts Fécamp

  A fécampi Művészetek Központi Múzeumának kiállításvezetői. Adományozó: A Franciaországi Gyermekönkormányzat képviselői és a fécampi múzeum vezetője.

 • 682624_lead

  Fécamp CÔTE D' ALBÂTRE

  Fécamp város bemutatása képekben. Idegenforgalmi kiadvány. Adományozó: A Franciaországi Gyermekönkormányzat képviselői és a fécampi múzeum vezetője.

 • Idegenforgalmi kiadvany

  Idegenforgalmi kiadvány Wachenheim bor és üdülőrégióról

  Wachenheimi bor és üdülőrégiót bemutató idegenforgalmi kiadvány. Ajándékozó: Konthur Mária, Stuttgart.

 • Lead_2015.421.1.P

  Az amszterdami Herengracht látképe a Spiegelstraat-ról a Leidsegracht felé

  Perspektivikus metszet az amsterdami Herengrachtról. Az előtérben staffázs alakok és hajók láthatók. A képmező alatt négy nyelven felirat: "Dominorum fossa / de Speculorum / via vergens ad fossam Leydensem, Amstellodamensis.". / "Fossé des Seigneurs de la rue de miroirs vers le fossé de Leyde, / d'Amsterdam". / "de Heere gragt vande Spiegel straat / ziende naa de / Leydse gragt, / tot Amstelodam.". / "Der Herren Graben von der Spiegel Straß / sehent nach dem Leidischen Graben, / zu Amsterdam.". A metszet bal alsó sarkában felirat: "Med: Fol.o No. 10.". A metszet jobb alsó sarkában a kiadó jelzete: "Georg Balthasar Probst excud: Aug.V.".

 • Lead_2015.420.1.P

  Az amszterdami Kleveniers-csatorna látképe

  Amszterdami látkép a Kleveniers-csatornával. A képmező alatt négy nyelven felirat: "Canalis quae vocatur Kleveniers / prospiciens versus domum ponderum / S. Antonii Amstellodamensis.". "Le Canal qu'on appelle Kleveniers / qui regarde vers la Maison des Poidts / de S. Antoine d'Amsterdam.". "De Kleveniers Burgwal naa de / St. Antonis Waag te Zien, / tot Amsterdam." "Der Canal genandt Kleveniers sehend / nach dem Wag Hauß S.Antonii / zu Amsterdam.". A metszet alján bal oldalon a következő felirat: "Med:fol.o No.10.". A metszet alján középen a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". A metszet alján jobb oldalon felirat: "Georg Balthasar Probst. excud.Aug.Vindel."

 • Lead_2015.362.1.P

  Az amsterdami Herengracht látképe a Spiegelstraat-ról a Leidsegracht felé

  Színezett metszet az amsterdami Herengrachtról. Az előtérben staffázs alakok és hajók láthatók. A metszet színeit a fekete, piros, kék, zöld, narancssárga, sárga színek adják. A képmező alatt négy nyelven felirat: "Dominorum fossa de Speculorum / via vergens ad fossam Leydensem, / Amstellodamensis.". "Fossé des Seigneurs de la rue de / miroirs vers le fossé de Leyde, / d'Amsterdam". "de Heere gragt vande Spiegel straat / ziende naa de Leydse gragt, / tot Amstelodam.". "Der Herren Graben von der Spiegel Straß / sehent nach dem Leidischen Graben, / zu Amsterdam.". A metszet bal alsó sarkában felirat: "Med: Fol.o No. 10.". A metszet jobb alsó sarkában a kiadó jelzete: "Georg Balthasar Probst excud: Aug.V.".

 • 2016.413.1.P

  Szeplőtelen Fogantatás kegyérem

  Ovális alakú, füllel ellátott, alumíniumbóll készült kegyérem. Előoldal: A szegély mentén holland nyelvű felirat: "O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN B.V.O. DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U.NEMEN". A Szeplőtelen Szűz palástban, feje körül glóriával, kiterjesztett karokkal a felhőkkel övezett földgömbön áll. Áldó karjaiból fénysugarak áradnak a föld felé. Lábai alatt a legyőzött kígyó alakja. Hátoldal: 12 csillaggal övezett, nagy M betű, felette kereszt. Alatta a két Szent Szív: Jézusé töviskoszorúval és Máriáé tőrrel átszúrva. Felül származási jelzet: "FRANCE".

 • Lead_2018.214.2.P

  Lapok a Pancarpium Marianumból

  Három darab nyomtatott lap az ún. a "Pancarpium Marianum" című mariológia példázatoskönyvből, amely általában a a "Messis Myrrhae et Aromatum" című 1607-es nevelő célzatú példázatoskönyvvel egybekötve, "Paradisus Sponsi et Sponsae" főcímmel jelent meg mindkettő Jan David tollából. A könyv különböző fejezeteit magyarázó fejezetindító illusztrációit Theodoor Galle metszette. A teljes kiadvány első 50 metszete Krisztus Passiójának különböző pillanatait ragadja meg, míg a második 50 illusztráció Mária életéből vett jelenetet elevenít meg. A 2018.214.1.P jelzetű lap a Pancarpium Marianumból származik, annak 159-160. nyomtatott oldala. A 2018.214.2.P jelzetű metszet a Pancarpium Marianum 39. fejezetének illusztrációja, felirata: "39. VELLUS GEDEONIS." (Gedeon gyapja). A képmező alatt három nyelven, latinul, hollandul és franciául olvasható a jelenet magyarázata: "Arida roranti, sicco rorantia campo, / Vellera tu nostrae sanctior arrha spei.", "La toison or mouillée, et ores tarisante, / C'est-toy, Vierge sacrée, appuy de notre attente.". A 2018.214.3.P jelzetű lap a Pancarpium Marianumból származik, annak 161-162. nyomtatott oldala. (Forrás: Anne-Katrin Sors: Allegorische Andachtsbücher, in Antwerpen, Universitätsverlag Göttingen, 2015, pp. 103-115.)

 • Lead_2018.213.2.P

  Krisztus és a két lator

  Metszetlap az ún. "Messis Myrrhae et Aromatum" című 1607-es nevelő célzatú példázatoskönyvből, mely általában a "Pancarpium Marianum" című mariológia példázatoskönyvvel egybekötve, "Paradisus Sponsi et Sponsae" főcímmel jelent meg, mindkettő Jan David tollából. A könyv különböző fejezeteit magyarázó, fejezetindító illusztrációkat Theodoor Galle metszette. A teljes kiadvány első 50 metszete Krisztus Passiójának különböző pillanatait ragadja meg, míg a második 50 illusztráció Mária életéből vett jelenetet elevenít meg. A jelenlegi lapon a 37. fejezethez, a két lator történetéhez tartozó metszet átható. A metszet felső mezejében a következő felirat olvasható: "37. DVO LATRONES.". A képmezőben "A"-tól "I" betűig különböző jelenetek láthatók, mely jelzéseknek feloldása, magyarázata a könyv fejezeteinek tanító szövgeiben található. A kép előterében "A"-val jelzett jelenet, melyen Krisztus látható a kereszten, mellette "B" és "C" jelzéssel a két latorral. A kép hátterében balra "D"-vel jelölve egy gyilkosság jelenete látható. A Keresztrefeszítés jelenete mögött négy alak és a tanító Krisztus ábrázolása "E" betűvel jelezve. A kép hátterében jobbra "F" jelzettel katonák csoportja látszik. A kép középterében egy város felé tekintő alak és katonák csoportja látható, felette a "G" betűvel. A kép középterében jobbra "H" jelzettel egy térdelő alak látható könyörgő testtartásban, körülötte három katonával, akik épp lecsapni készülnek. A kép előterében, a keresztfa tövéből kinövő liliomcsokor kap helyet, alatta az "I" jelzettel. A képmező alatt három nyelven: latinul, hollandul és franciául olvasható a példázat összefoglalója: "Dum calet et pretium, et sceleri medicina parata est, / Huc; nisi queis morbus feruitiumque placet.", "Pendant qu'a ton salut les bras tu le veois tendre; / Cherce-tu autre but, auquel tu te veus rendre?". (Forrás: Anne-Katrin Sors: Allegorische Andachtsbücher, in Antwerpen, Universitätsverlag Göttingen, 2015, pp. 103-115.)

 • Lead_2018.213.1.P

  A kereszt felállítása

  Metszetlap az ún. "Messis Myrrhae et Aromatum" című 1607-es nevelő célzatú példázatoskönyvből, mely általában a "Pancarpium Marianum" című mariológia példázatoskönyvvel egybekötve, "Paradisus Sponsi et Sponsae" főcímmel jelent meg mindkettő Jan David tollából. A könyv különböző fejezeteit magyarázó, fejezetindító illusztrációkat Theodoor Galle metszette. A teljes kiadvány első 50 metszete Krisztus Passiójának különböző pillanatait ragadja meg, míg a második 50 illusztráció Mária életéből vett jelenetet elevenít meg. A jelenlegi lapon a 27. fejezethez, Krisztus keresztjének felállításához készült illusztráció látható. A metszet felső mezejében a következő felirat olvasható: "27. CRVCIS APTATIO.". A képmezőben "A"-tól "L" betűig különböző jelenetek láthatók, mely jelzéseknek feloldása, magyarázata a könyv fejezeteinek tanító szövegeiben található. A kép előterében "A"-val jelzett jelenet, melyen két alak szögeli a keresztfát. A két középterében "B" jelzet mellett a kereszt felállítása zajlik, míg fölötte "C" jelzéssel egy keresztre tekeredő kígyó látható. A kép hátterében "D"-vel jelölve egy bárka látható szárazföldön, tőle jobbra "E"-vel jelzett fa. A kép hátterében jobbra "F" jelzettel egy létra látható, melyen angyalok másznak a mennyek felé. A kép középterében jobbra, baldachinos sátorban szakállas alak ül, felette a "G" betűvel. A kép középterében "H" jelzettel egy alak, bottal a kezében látható. A kép hátterében bal oldalt két "I" jelzéssel egy király alakja és három, ládát hordozó alak látható. A kép középterében jobb oldalon térdelő alak látható, kit angyal gyógyít, "K" betűvel jelölve, míg másik oldalon, a kép középtérben bal oldalt, "L" betűvel jelölt fát hordó nőalak látható. A képmező alatt három nyelven: latinul, hollandul és franciául olvasható a példázat összefoglalója: "Quam Christo Iudaee paras, innoxia crux est: / Impie, quam fabricas, crux scelerata tua est.", "Mon ame, a cette croix, tout le bois tu confere; Quand sans fin tu accrois (en pechant) ta misere.". (Forrás: Anne-Katrin Sors: Allegorische Andachtsbücher, in Antwerpen, Universitätsverlag Göttingen, 2015, pp. 103-115.)

/26
<< >>