rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 4745

Találatok szűrése
/475
<< >>
 • 573884_lead

  A Darnay család

  fényképfelvétel

  A Darnay család: Kajetán, Anna, Béla, Károly, Kálmán, Emilia-Jozefa, Géza és a szülők: Eitner Anna és Darnay Kajetán látható a korabeli fényképfelvételen. Az eredeti fotó vékony barna képkeretben.

 • 573149_lead

  Darnay Kálmán Kaszinózó Táblabírák

  Korfestő történeti tréfák borítórajza

  Mühlbech Károly borítórajza. Hátoldalán "Legkedvesebb életmunkám a Kaszinózó táblabírák köteteinek címlapja". "Darnay Kálmán Kaszinózó Táblabírák; Korfestő történeti képek; Atheneum". Darnay legjelentősebb irodalmi művének a Kaszinózó táblabírák I-II. Athenaeum, 1929. borítórajzának, aranyozott fakeretes másolata. Eredetije Mühlbech Károly akvarellje. Zöldes, szürkés kép, padon és széken ülő társaság. Előtérben egy oszlop, egy kakas és egy kutya. "A festményen a Sümegi Régi Sóház oszlopcsarnoka; balról áll Deák Ferenc, mellette ül Kisfaludy Sándor, szemben Kopácsy József püspök, későbbi hercegprímás, háttal ül Skotty Bertalan őrnagy, pipával Vajda Ignácz hétszemélynek, Hertelendy György mesélget, az ajtóban Hilinkovics a Sóház boltosa hallgatózik. A Sóházat 1878-ban bontották le. A mai Önképzőkör helyén állt, a régi Városházra néző saroképület volt. (Mai Főreál Iskola, szemben állt a Darnay Múzeum épületével.)". Aranyozott fakeret fekete mintákkal 26 x 32,5; kép 15 x 22 cm.

 • 572142_lead

  Darnay Kálmán és a reneszánsz félsarkantyú

  Montázs és rövid leírás Darnay Kálmán életéről

  "Darnay Kálmán Dorner Kajetán, Sopronszentmártoni származású vaskereskedő, és egy sümegi tímármester Eitner Anna hatodik gyermekeként látta meg a napvilágot 1864. május 11-én. A beszédhibás, de ügyesen mintázó, rajzoló, s a földben rejtőző kincsek iránt különösen érdeklődő diák volt. Élethivatását, a gyűjtést és a kutatást saját bevallása szerint egy a sümegi vár alagútjában talált reneszánsz díszes félsarkantyúnak köszönheti. Nagyapja, Eitner József révén már fiatalon a sümegi költő Kisfaludy Sándor hívévé vált.Tizennyolc évesen már saját írása jelenik meg a költőről. Iskolaigazgatója , a város környékén római és ókeresztény romok után kutató Ádám Iván is felfigyel a római pénzeket gyűjtő diákra.A sümegi alreáliskola után a grazi kereskedelmi iskolában folytatja tanulmányait,majd - nem önszántából inkább gyermeki engedelmességből -kereskedelmi pályára lép.Kajetán üzletében gyakornokoskodik,amikor szülei hazahívják.1886-ban veszi át,majd nemsokára fűszerkereskedéssel ki is bővíti a családi vasüzletet. A család életében fontos esemény,hogy 1848-ban királyi rendelet mondja ki családnevük Darnayra magyarosítását,sőt Dorner Kajetán utánajárásának eredményeként egyik 17. századi,sopronszentmártoni ősük nemessége is bizonyságot nyer,így a Szentmártoni előnevet is felvehetik. A kereskedés vezetése nem akadályozza meg valódi szenvedélyeinek,a régészeti kutatások,a gyűjtőtevékenység,és a tudományos,valamint szépirodalmi igényű irodalmi tevékenység gyakorlásában.Emelett részt vesz a sümegi közéletben is:bálok,farsandi mulatságok rendező tagja lesz.Rátalál a szerelem is,és megkéri a jómódú Luiszer Lajos lányának,az akkor tizenhét éves Karolinának a kezét.Az 1899-ben megtartott esküvő után néhány hetes nászutat tesznek Ausztriában,Olaszországban.Öt gyermekük születik,közüllük négy - Ida( 1900 ),Sára (1903),Kálmán László(1907)és Géza(1915) -éri meg a felnőtt kort. Az illusztációként megjelenő képeken: a szülőház, a nagyapa,- Eitner József; Darnay Kálmán fiatal korában; Darnay Kálmán 1884-ben Grázban látható.

 • lead_20152102_1_b

  Tata-Tóváros, Török mecset

  Steiner Szilárd üvegnegatívjai

  Steiner Szilárd üvegnegatívjai az 1900-as, 1910-es évekből. A képen a Török mecset. Az Angolkert romantikus és szentimentális jellegének hangsúlyozására épült 1840 körül.

 • 570963_lead

  Hivatalos Bizonyítvány

  "Szentmártoni Darnay Kálmán kir. tanácsos úr a Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének Kolozsvárott, az Erdélyi Nemzeti Muzeum Érem- és Régiségtárában folyó évi július hó 3-ától 22-éig rendezett HARMADIK RÉGÉSZETI TANFOLYAMÁN az összes előadásokat szorgalmasan látogatta és a gyakorlatokon is részt vett. Budapest, 1911 július hó 23-án." A dokumentum fehérre festett fakeretben található.

 • 566728_lead

  Kisfaludy Sándor vitrines szekrénye

  Kisfaludy Sándor pohárszekrénye

  Kisfaludy Sándor tölgyfából faragott iratszekrénye (pohárszekrény). Három részre tagolt, üvegajtóval és kis kulcsos zárszerkezettel zárható, impozáns vitrines szekrény. Kisfaludy Sándor a költő saját hagyatékából, Darnay Kálmán gyűjtése nyomán került az emlékház birtokába. Ma a Kisfaludy Sándor Emlékház Kisfaludy relikviákat őrző szobájának impozáns darabja.

 • 566643_lead

  Szegedy Róza tálalószekrénye

  Kisfaludy Sándor bútorai

  Vitrin + komód

  Két elemből összeállított, keményfából készült vitrines tálalószekrény. Felső része két ajtós üveges vitrin, alsó komódszerű kétajtós fa rakodós szekrény, fém pántokkal veretekkel megerősítve. Kisfaludy Sándor hagyatékából maradt meg, valószínűsíthetően Szegedy Róza tálalószekrénye volt. Vitrin mérete: 89 x 88 x 41,5 cm; alsó szekrény: 78 x 31 x 112 cm.

 • 566621_lead

  Kisfaludy Sándor könyves szekrénye

  vitrines könyvtárszekrény

  Kisfaludy Sándor keményfa kézi könyvtárszekrénye. Nagy vitrines üvegajtóval. Fényezett, íves kecses empire szekrény, kis kulccsal záródó ajtóval. Kisfaludy Sándor Darnay Kálmán múzeumában megőrzött hagyatékából. Jelenleg a Kisfaludy Emlékház impozáns darabja, őrzi Kisfaludy Sándor könyvtárának darabjait ill. a hagyaték féltve őrzött kincseit.

 • 564871_lead

  Kopácsy József veszprémi püspök engedélye Kisfaludy Sándor és Vajda Amália házasságához 1834 február 15.

  Josephus Kopácsy Miseratione Divina Episcopus Weszprimiensis,S.C.& R. A. M.Actualis Intimus Status Consiliarius,Serenissimae Reginae Hungariae Aulae Cancellarius

  Kopácsy József veszprémi püspök engedélye Kisfaludy Sándor és Vajda Amália házasságához. 1834. február 15-ével keltezve. Kisfaludy Sándor hagyatékából, Darnay Kálmán Múzeumában megőrizve. Az Emlékház üveggel bekeretezve őrzi. Oklevél formátumú, hivatalos pecséttel és aláírással latin nyelven.

 • 564841_lead

  Szegedy Róza tükrös szépítkező asztala

  Asztali tükör

  Szegedy Róza asztali tükre, fiókos, oldalt ívelt alsó részéről két ágszerű tartón függ a faragott barokk motívumos tükörkeret. Barnára fényezett.

/475
<< >>