rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 105

Találatok szűrése
/11
<< >>
 • Zaloglevel

  Záloglevél

  Óvári József tulajdonában lévő záloglevél, mely pénzbeli adósságról szól és Vályi László kézvonásával ellátva.

 • 187

  Jeremiás

  ירמיה

  תנ"ך (כתבי הקודש של היהדות)

  Jeremiás a Jeruzsálemtől nem messzi Anatótban született papi családban. Izrael prófétája, aki a közelgő katasztrófát, a jeruzsélemi szentély pusztulását jövendöli meg a népnek. Az elromlott nép abban a hiú ábrándban ringatja magát, hogy csak mert eljárnak az Isten-tiszteletre, jövőjük biztosított és az isteni oltalom alatt áll, amelyet nem érhet bántódás. Jeremiás példát mutat, amikor szembeszáll a hamis biztonságérzettel, alapvető érték az Istenhez való hűség. Hirdette, hogy Isten akkor is szereti a népet amikor az büntetés alá kerül, vagy fogságba. Erősen hitt abban is, hogy lesz új kezdet, amit azonban ő már nem fog megélni.

 • 101

  Trei aszar/ A tizenkét kispróféta könyve

  ספר תרי עשר

  תנ"ך (כתבי הקודש של היהדות)

  A kispróféták elnevezés azokra az ótestamentumi bibliai írókra, akik általában kisebb terjedelmű írásokat hagytak hátra. Így ide tartozik: Hóseás, Joel, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás és Malakiás.

 • 27

  Jehusa ve sofetim

  יהושע שופטים

  תנ"ך ,כתבי הקודש של היהדות

 • 25

  Dibrej hajamim

  דברי הימים

  תנ"ך ,כתבי הקודש של היהדות

 • 651674_lead

  Elmélkedés

  A' Reformatio harmadik századjának meg-innepléséről, és az Augustana, 's Helvetica vallástételt követőknek a' mái kiderült világban lett egygyesülésekről

  A reformáció 300 éves jubileumára a lelkiismereti szabadságról és az evangélikus és református unióról szóló két elmélkedés.

 • 131

  Thilim/ Zsoltárok könyve

  תהילים

  תנ"ך, כתבי הקודש של היהדות

 • 97

  A krónikák első és második könyve

  דברי הימים

  תנ"ך (כתבי הקודש של היהדות)

  A krónikák első és második könyve az Ószövetség egyik történeti könyve. Bár sok ismétlést tartalmaz a Királyok könyvéből, de ahhoz képest szűkített változatban csak Júda, Benjamin és Lévi törzse történetét mutatja be, az északi királyságét nem. Ádámtól a Babiloni fogságig beszéli el a történteket. A könyv leginkább fókuszált témája Dávid királysága. Dávid nemzetségtábláját Ádámtól vezeti le. Példaként említi a dávidi királyságot, mint Isten országának építőjét. A másik hangsúlyos téma a jeruzsálemi templom. Dávid zsidó király és Salamon zsidó király leszármazottjai, őket úgy mutatja be, mint akik királyként különös gondját viselték a templom ügyeinek, javításának stb. Az igazi király viszont Isten, akinek földi megfelelője Dávid királysága. Ezért azt sugalmazza, hogy a fogságból visszatérteknek Dávid szellemében kell élniük.

 • 198

  Trei aszar/ A tizenkét kispróféta

  ספר תרי עשר

  תנ"ך (כתבי הקודש של היהדות)

  A kispróféták elnevezés azokra az ótestamentumi bibliai írókra, akik általában kisebb terjedelmű írásokat hagytak hátra. Így ide tartozik: Hóseás, Joel, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás és Malakiás.

 • 98

  Példabeszédek könyve

  ספר מישלי

  תנ"ך (כתבי הקודש של היהדות)

  A zsidó bölcseleti irodalom egyik legjellegzetesebb alkotása. A könyv több mondásgyűjteményt foglal össze egyetlen antológiává, amelyben számos témát ölel fel, a vallási, családi és közösségi életre vonatkozó gyakorlati tanácsoktól kezdve, a házasság, a gyermeknevelés vagy a szegénygondozás kérdéséig. Fő témája azonban, hogy az igazi bölcsesség egy Istentől származó ajándék, ő biztosítja a világ természeti és erkölcsi rendjét, segítve az embert.

/11
<< >>