rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 251

Találatok szűrése
/26
<< >>
 • Hódmezővásárhelyi alföldi naptár 1863. évre

  Hódmezővásárhelyi alföldi naptár 1863. évre

  Széll Farkas és Széll Ákos költeményeivel Borítólap nélkül.

 • 2016.324.1.P

  Tridenti zsinat jubileumi emlékérem

  A Tridenti zsinat lezárásának (1563) 300 éves jubileuma alkalmából készült, ovális alakú, füllel ellátott, rézből készült emlékérem. Előoldal: "CRVCI FIXVS TEMPLI MAX TRIDENTI". A Golgota jelenete Szűz Mária és Mária Magdolna alakjával. Hátoldal: "ANTE QUEM CONCILII-TRID. DECRETA PUBLICATA / ANNO III SAECVLARIEIVS ABSOLVTI CELEBRATO AB EPISC BENEDICTO MDCLXIII".

 • Kedves Szuleimnek tavolbol

  Kedves Szüleimnek távolból

  Csízi János verse Kedves Szüleimnek távolból címmel, melyet Mező-Tarpán írt 1863. február 10-én. A gépiratos dokumentum alján kézírásos feljegyzés a vers írójáról.

 • Berczelly Jeno: Egy nyomorult tortenete

  Berczelly Jenő: Egy nyomorult története

  Berczelly Jenő Egy nyomorult története című regénye, két rész egy kötetben. Bartalits Imre tulajdona. Kiadja: Lauffer Vilmos Bizománya (Pest).

 • Vegrendelet

  Végrendelet

  Újj Péterné született Sütő Mária 1863-ban készült végrendelete viaszpecséttel ellátva. A végrendelet viaszpecsétes borítékban található. Ajándékozó: Papp Károly (Ózd).

 • Level

  Levél

  Putnok mezőváros bírájának jelentése a város pecsétlenyomójáról a Tekintetes Főszolgabíró úrnak.

 • lead_701628

  Achnanthidium hungaricum ns

 • BALL 79/9

  Die Rechtscontinuität vom allgemeinen Standpunckte

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.
  Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.
  Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja.
  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

 • Evangyéliomi szabadság

  Evangyéliomi szabadság

  Tékában Elmondatott a reformáció emlékünnepén, 1863. nov. 1-én a makói helv hitvallásuak templomában A könyvtár nyitó állományából

 • KNY_19_01266_0540956_lead_663662

  Javaslat a tervezett Jogtudományi Egylet alapszabályai iránt

/26
<< >>