rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 445

Találatok szűrése
/45
<< >>
 • 4103_lead

  A Nemzeti Torna - és Tűzoltó - Egylet Tűzoltó - Osztályának Alapszabályai

  A Nemzeti Torna - és Tűzoltó - Egylet Tűzoltó - Osztályának Alapszabályai

 • 784688_lead

  Biblia azaz Szentiras Ó és Új Testamentom.

  Az eredetiből, héber, aram és görögből forditotta Kámory Sámuel.

 • 826325_lead

  Szűz Mária

 • 21954_lead

  Biblia azaz Szentirás Ó és Új Testamentom

  Biblia azaz Szentirás Ó és Új Testamentom. Az eredetiböl, héber, aram és görögből forditotta Kámory Sámuel. Pesten. A forditónak elidegeníthetlen és elévülhetlen tulajdona. Hornyánszky Viktor betüivel. 1870.

 • 824790_lead

  Gyermek Jézus

  1870 körül

 • Level

  Levél

  Nagy Pál és Nagy András vályi lakosok panaszlevele a Tekintetes Nemes Vármegyéhez.

 • Levél

  Levél

 • 798378_lead

  A római pápák történelme Sz. Pétertől korunkig

  V. kötet

 • Vegzes

  Végzés

  Telek jegyzőkönyvi végzés Boros Pál javára.

 • 40_bibliai_lead

  Negyven bibliai történet

  I. rész : A világ teremtésétől Mózes haláláig

  Ajánlás: Nagyságos BÓJA GERGELY urnak, királyi tanácsos és Zalamegye tanfelügyelőjének, a Zalamegyei tanítóegylet érdemdús elnökének a tanítók nemeskeblü barátjának és pártfogójának legmélyebb tisztelettel ajánlja a szerző.
  Részlet az Előszóból : "Bibliai történetem első részét mely a világ teremtésétől fogva egész Mózes haláláig terjed, és a felső népiskolák alsó osztályainak használatára van szánva, azon reményben nyújtom át hazánk tanférfiainak, hogy azt figyelmes átolvasás után hasznosnak és czélhoz vezetőnek találva, — szívesen adandják tanulóik kezébe. A második rész még jövő hó folytán hagyja el a sajtót."

/45
<< >>