rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 415

Találatok szűrése
/42
<< >>
 • Liszt előfizetési cédulája

  Liszt előfizetési cédulája

  Archív dokumentum

  Liszt 1873.01.9-én, Berlinben kelt előfizetési cédulája a "Régi és elméleti zeneművek a 15. és 16. századból" elnevezésű kiadványra, majd Robert Eitner aláírásával igazolja, hogy Liszt az előleget 1873.07.15-én befizette.

 • Az Országos Magyar Gazdasszony Egylet díszoklevele.

  Az Országos Magyar Gazdasszony Egylet díszoklevele

  Archív dokumentum

  Az Országos Magyar Gazdasszony Egylet díszoklevele Liszt örökös alapító tagságáról, az árvalány-nevelde pénzalapjához való hozzájárulásának emlékére, özv. Damjanich János egyleti elnök, Hollán Ernőné alelnök és Braun Lajosné alelnök aláírásával.

 • Pest Város Liszt Ferenc Alapítványának albuma

  Pest Város Liszt Ferenc Alapítványának albuma

  Archív dokumentum

  Pest Város Liszt Ferenc Alapítványának díszalbuma (1870) Liszt 50 éves művészi jubileumára, alapítólevéllel, záradékkal(1890) 4 fólióban, s a városi házipénztárból évente fizetendő 200 Ft ösztöndíjról.

 • A Soproni Lyceum Zenetársaság díszoklevele Liszt &quot;tiszteletbeli védnökké&quot; választásáról

  A Soproni Lyceum Zenetársaság díszoklevele Liszt "tiszteletbeli védnökké" választásáról

  Archív dokumentum

  A Soproni Lyceum Zenetársaság díszoklevele Liszt "tiszteletbeli védnökké" választásáról félszázados művészi működése tiszteletére, Ábrányi Kornél igazgató aláírásával.

 • A300_81_Silberstein_Bolcslev_Lead

  Bölcsészeti levelek egy barátnőmhöz

  Részlet a szerző előszavából "Különösen a természettudomány az az erős horgony, mely a bölcsészeket is a reális világban marasztja, a materializmust pedig megóvja az elsülyedéstől."

 • 685952_lead

  Versek 1873

  Szerelmes versek, Dénes nevű férfitól. 1873. április 3. és 16.

 • 2016.136.1.P

  Ferenc József bronz díjérem

  Mezőgazdaságban szerzett érdemekért

  Ferenc József bronz díjérem 1873-ból, melyet a göllei uradalom kapott a mezőgazdaság terén való érdemek elismeréséül. Készítő: Josef Tautenhain (1837-1911). Előlapján a király jobb profilt mutató szakállas arcképe látható, fején babérkoszorúval. Felirata: "FERENCZ JÓZSEF I.K. AUSZTRIA CSÁSZÁRA ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA". Hátoldalán középen a magyar címer látható, a szélen "A FÖLDMIVELÉSI IPAR TERÉN SZERZETT ÉRDEM ELISMERÉSEÜL" felirattal. A címer alatt kis keretes táblában vésett betűkkel: "A göllei uradalomnak", alatta szintén vésve az 1873-as évszám olvasható.

 • Toth Ede hagyatek

  Tóth Ede hagyaték

  Családi osztozkodási egyezség Tóth Ede aláírásával. 1873.

 • lead698709

  Pénzügyi törvények és szabályok

  Függelék : 1873. évi országgyűlési törvényczikkek a házadó, a jövedelemadó, a személyes kereseti adó, a bélyeg és illeték valamint a díjak módosításáról.

 • 63_165_18

  Link Karolina divatárusnő reklámja és számlája 1873-ból

  Számla

  Kétnyelvű (magyar és német) nyomtatott reklámlap, hátoldalán számlanyomtatvány, adatok magyar nyelven, kézírással; Zitcsi (SIC! Zichy) gróf részére.

/42
<< >>