rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 477

Találatok szűrése
/48
<< >>
 • Nathan_lead

  Nathan le Sage [Bölcs Náthán] : Isaac Levy beszéde

  szöveg
  minősített tartalom

  Isaac Levy főrabbi 1880-as beszéde, francia nyelven

  Isaac Levy főrabbi Lessing 'Bölcs Náthán' c. drámájának felhasználásával a vallási toleranciáról tart beszédet 1880. december 5-én Vesoulban.
  Bölcs Náthán alakjában Lessing barátjának, Moses Mendelssohnnak, a zsidó felvilágosodás megalapozójának állított irodalmi emléket, de „ha korában a zsidók nyomják el a keresztényeket, bizonyára egy bölcs keresztény lesz a darab hőse; mert nem a zsidót, hanem az embert védi, akit embertársai embernél kevesebbnek tekintenek.”

 • Heber_lant_lead

  Héber lant : szenttörténeti tárgyu költemények

  szöveg
  minősített tartalom

  A család és iskola számára

  Héber lant : szenttörténeti tárgyu költemények A család és iskola számára Második kiadás

 • Kohn Sámuel_Kútforrások, 1891.

  Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez

  szöveg
  minősített tartalom

  Különlenyomat a »Történelmi tár« 1879—1881-iki évfolyamaiból

  "Ez értekezés czélja t. i., a zsidóknak héber nyelven írt irodalmából mindazokat az adatokat összeállítani, melyek a magyarokra vagy Magyarországra vonatkoznak, azok kivételével, melyek csupán csak a magyarországi zsidók vallásos, vagy községi életével foglalkoznak, és a magyar zsidók történelmében inkább lesznek helyükön. A héber irodalomnak, nem tekintve az ó-szövetség néhány könyvét, sajátképi történelmi munkái nincsenek; de igenis vannak a zsidóknak történelmére vonatkozó érdekes okiratai, továbbá krónikái, melyek főkép a zsidók szenvedéseit és üldöztetéseit jegyezték föl, útleirásai s irodalomtörténeti nagybecsű művei. Ezeken kivűl történelmi anyagot szolgáltat még jognyilatkozatok vagy döntvények (responsum-ok, héberül: Sáálóth u-thesúbóth) nagy irodalma, melynek tartalmát vallásos, vagy községi Ügyekben egyes theológiai tekintélyekhez intézett kérdések s ezek megfejtései, vagy eldöntései képezik. E különféle héber művek nem-zsidókkal, vagy nem-zsidó viszonyokkal egyenesen csak ritkán szoktak ugyan foglalkozni ; de közvetve, vagy mellesleg mégis több, vagy kevesebb adatot nyújtanak majdnem minden nép történelmére s régészetére nézve, melylyel a zsidók az idők folytában szorosabb vagy lazább viszonyba léptek. Ily szétszórt egyes adatokra, s még pedig részben igen régiekre, a magyarok történelmére nézve is akadunk, gyakran ott, ahol legkevésbé vártuk volna."

 • Bb_Bachja_lead

  Die Schrifterklärung des Bachja b. Ascher ibn Chalâwa

  szöveg
  minősített tartalom

  und ihren Quellen

  különlenyomat
  "Magazin für die Wissenschaft des Judenthums" része Részlet az Előszóból: "Sein Pentateuch-Commentar weist keine Entwickelung der Exegese auf, zeigt vielmehr einen Rückschritt im Vergleiche mit der früheren Periode. Bachja ist in einem Irrthume befangen, der ihn zu seiner eigenartigen Schriftauslegung führte, der aber, wie wir sehen werden nicht sein Fehler ist, sondern in seiner Zeit den Entstehungsgrund hat. Und eben hierdurch gewinnt der Pentateuch-Commentar Bachja’s an Bedeutung und Interesse für die Geschichte der Exegese, denn derselbe blieb einzig in seiner Art in der ganzen jüdischen Literatur. Bevor wir jedoch zur ausführlichen Darstellung schreiten, wollen wir kurz das Leben dieser Behauptungen und Wirken Bachja’s betrachten, nach den spärlichen Angaben, welche uns seine Schriften darüber bieten."

 • Berryer. Souvenirs intimes

  Berryer. Souvenirs intimes

  szöveg

  Könyv Liszt Ferenc hagyatékából

  Liszt kijelöléseivel.

 • Nyelvünk_Lead

  Nyelvünk újabb fejlődése

  szöveg
  minősített tartalom

  „Rövid visszapillantást akarok vetni úgynevezett nyelvújításunk ügyére, és azon tényezőkre, melyek közreműködtek századunk béli irodalmunknak ez újítások segítségével történt alakulására, hogy megtudjam, vajjon csakugyan olyan-e az a mi irodalmunk nyelve, hogy midőn klassikus íróinkat az iskolában olvassák, és művészi szépségeiket fejtegetik, okvetlen szükséges az ifjuságot azok nyelvbeli barbarizmusaira is figyelmeztetni.” (Olvastatott a M. T. Akadémia 1881. január 3-án tartott ülésében.)

 • lead775461

  Jogbölcsészeti jegyzetek ; Bevezetés és általános rész

  szöveg

  Kézzel írott

  Pulszky Ágost előadásai után jegyezték
  Joghallgatói jegyzet

 • Manuale di musica all'uso degli insegnanti ed alunni di Gio. Alibrandi

  Manuale di musica all'uso degli insegnanti ed alunni di Gio. Alibrandi

  szöveg

  Könyv Liszt Ferenc hagyatékából

 • lead774233

  Nemzetgazdaságtani jegyzetek

  szöveg

  kézzel írott

 • Weimari muzsikusok és polgárok jókívánságai Liszt 70. születésnapjára

  Weimari muzsikusok és polgárok jókívánságai Liszt 70. születésnapjára

  szöveg

  Archív dokumentum

  Weimari muzsikusok és polgárok jókívánságai Liszt 70. születésnapjára. 3 lap díszes szöveg németül, aláírásokkal, a 3. lap hátoldalától kézírásos szövegek aláírásokkal.

/48
<< >>