rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 384

Találatok szűrése
/39
<< >>
 • 679266_lead

  Felhívás. A törvénykönyvekhez való hozzáféréshez

  Újházy főjegyző felhívása az elöljáróknak törvénycikkek felolvasása érdekében.

 • Nyugtatvany

  Nyugtatvány 20 forint összeg felvételéről

  Nyugtatvány 20 forint összegről, melyet Kövér István néhai nagyatya hagyatékából kifolyólag, Varga Hagyó Lajos, Ignácz, István és Gedeon szentsimoni lakosoktól vettek fel. Ajándékozó: Varga Hagyó Ágoston, Szentsimon.

 • A hódmezővásárhelyi községi felső népiskolák, a kispusztai népiskola, az ismétlő iskolák és ovodák értesítője az 1886-87-diki tanévről

  A h.-m.-vásárhelyi községi felső népiskolák, a kispusztai népiskola, az ismétlő iskolák és ovodák értesítője az 1886-87-diki tanévről

  A hódmezővásárhelyi községi felső népiskolák, a kispusztai népiskola, az ismétlő iskolák és ovodák értesítője az 1886-87-diki tanévről

 • lead_690329

  A Pécsi Egyházmegye Schematismusa 1887

  ,,Pécsi Egyházmegye Schematismusa" (repertórium) - Baranya megyei egyházi kiadvány. Tartalma: - Az egyházkerületek részletes információi, papi névjegyzékkel együtt: 1783-től 2006-ig. A sorozatból Csorba Győző Könyvtár (Pécs) Helyismereti Gyűjteményében 32 kötet található meg: 1846-tól 2006-ig, immáron digitalizált formában is. A repertóriumot az 1980-as évek második felében összeállította: Timár György, Baranya megyei esperes (1932-2010), életrajza itt olvasható: http://egyhazkozsegszolos.hupont.hu/14/plebanosaink FORRÁSOK: - A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem központi könyvtára (PEK = Pécsi Egyetemi Könyvtár) - Baranya megyei Levéltár könyvtára (BamL) - A pécsi Janus Pannonius Múzeum könyvtára (JPM) - Az Országos Széchenyi Könyvtár - A pannonhalmi Bencés Apátság könyvtára (Dr. Solymos Szilveszter szíves kijegyzetelése alapján) - A kalocsai Érseki Könyvtár (Rabb Mihály szíves kijegyzetelése alapján) IRODALOM: - Csekei István Baranya és Pécs bibliográfiája, Könyvtárak és folyóiratok, Pécs, 1964.

 • Peczeli Jozsef mesei

  Péczeli József meséi

  Péczeli József meséi könyv formában, melyet kiadott és életrajzzal ellátott dr. Takáts Sándor.

 • 708967_lead

  Sárospataki Ifjúsági Közlöny.

  1887/8. Negyedik évfolyam.

  The bulletin of the youth of the Reformed Church College in Sárospatak.

 • egyetemes naptar_lead

  Egyetemes naptár juliáni, gregoriáni és zsidó

  valamint zsidó-juliáni és zsidó-gregoriáni időszámításra. A 2240. évig (6000. év)

 • Az abonyi izr. nőegylet alapszabályai

  Az abonyi izr. nőegylet alapszabályai

  Szakirodalom, működési szabályzat

 • Bibliai_Gunsz_lead

  Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára : Őstörténet. Patriarkák

  Középiskolák I. osztálya számára

  A sorozat 1. füzete
  Részlet az előszóból: "A ״Bibliai történetek“, melynek első füzete most lát napvilágot, a biblia elbeszéléseit kívánja egyszerű, közvetlen modorban a zsidó tanuló ifjúságnak nyújtani. Az alapelvek, melyek könyvem megírásánál vezéreltek, magából a könyvből eléggé kiviláglanak, ezek bővebb fejtegetésébe itt tehát nem bocsátkozom. Hogy mennyiben jártam el helyesen a tárgyalandó anyag kiszemelésében és földolgozásában, annak megvitatására különben sem volna alkalmas tér egy az ifjúság használatára irt könyv előszava. Csak azt kívánom e helyütt megjegyezni, hogy egyes, a bibliában föltalálható részletek teljes mellözése vagy módosítása nem önkényszerüleg történt, hanem fontos paedagogiai és valláserkölcsi tekintetekben leli alapját. A biblia, úgy a mint az előttünk van, nem gyermekek számára irt könyv, és ha — a mit a hiterkölcsi nevelés bizonyára nem nélkülözhet — annak tartalmát az ifjúsággal megismertetni óhajtjuk, úgy nagyon résen kell lennünk, hogy ügyetlen s tapintatlan eljárás által épen az ellenkezőjét ne érjük el annak, a mit voltaképen elérni iparkodunk. Ez óvatosság által nem hamisítunk tényeket, csupán elhallgatjuk azt, mit megérteni, való lényegében fölfogni csak később az erkölcsi és szellemi képességek fejlettségével lesz ifjúságunk képesítve.
  [...] E füzet, mely az őstörténetet s a pátriárchák történetét foglalja magában, a középiskolák első osztályának képezi tananyagát. Gyors egymásutánban követni fogják a II. füzet, mely Mózes, Józsua s a bírák történetét öleli föl (a II. oszt, tananyaga), s a III. befejező füzet, mely a királyság történetét tárgyalja (a III. s IV. oszt, anyaga)."

 • Ünnepi_Prédikációk_Lead

  Ünnepi Prédikácziók

  A szerző előszavából: "Több oldalról és ismételten szólítottak fel szerény prédikáczióim közrebocsájtására. En azonban csak nehezen bírhattam rá magamat. Habár ״Korszerű Prédikacziómat“ szívesen fogadta az érdekelt közönség, a szakbirálat is elismerőleg nyilatkozott, mindazonáltal jól tudom, hogy ez elismerés java részét nem a magam érdemének, hanem annak kell tulajdonítanom, hogy magyar-zsidó homiletikai irodalmunk még csak most indul lendületnek."

/39
<< >>