rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 381

Találatok szűrése
/39
<< >>
 • Bibliai_Gunsz_lead

  Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára : Őstörténet. Patriarkák

  Középiskolák I. osztálya számára

  A sorozat 1. füzete
  Részlet az előszóból: "A ״Bibliai történetek“, melynek első füzete most lát napvilágot, a biblia elbeszéléseit kívánja egyszerű, közvetlen modorban a zsidó tanuló ifjúságnak nyújtani. Az alapelvek, melyek könyvem megírásánál vezéreltek, magából a könyvből eléggé kiviláglanak, ezek bővebb fejtegetésébe itt tehát nem bocsátkozom. Hogy mennyiben jártam el helyesen a tárgyalandó anyag kiszemelésében és földolgozásában, annak megvitatására különben sem volna alkalmas tér egy az ifjúság használatára irt könyv előszava. Csak azt kívánom e helyütt megjegyezni, hogy egyes, a bibliában föltalálható részletek teljes mellözése vagy módosítása nem önkényszerüleg történt, hanem fontos paedagogiai és valláserkölcsi tekintetekben leli alapját. A biblia, úgy a mint az előttünk van, nem gyermekek számára irt könyv, és ha — a mit a hiterkölcsi nevelés bizonyára nem nélkülözhet — annak tartalmát az ifjúsággal megismertetni óhajtjuk, úgy nagyon résen kell lennünk, hogy ügyetlen s tapintatlan eljárás által épen az ellenkezőjét ne érjük el annak, a mit voltaképen elérni iparkodunk. Ez óvatosság által nem hamisítunk tényeket, csupán elhallgatjuk azt, mit megérteni, való lényegében fölfogni csak később az erkölcsi és szellemi képességek fejlettségével lesz ifjúságunk képesítve.
  [...] E füzet, mely az őstörténetet s a pátriárchák történetét foglalja magában, a középiskolák első osztályának képezi tananyagát. Gyors egymásutánban követni fogják a II. füzet, mely Mózes, Józsua s a bírák történetét öleli föl (a II. oszt, tananyaga), s a III. befejező füzet, mely a királyság történetét tárgyalja (a III. s IV. oszt, anyaga)."

 • Ünnepi_Prédikációk_Lead

  Ünnepi Prédikácziók

  A szerző előszavából: "Több oldalról és ismételten szólítottak fel szerény prédikáczióim közrebocsájtására. En azonban csak nehezen bírhattam rá magamat. Habár ״Korszerű Prédikacziómat“ szívesen fogadta az érdekelt közönség, a szakbirálat is elismerőleg nyilatkozott, mindazonáltal jól tudom, hogy ez elismerés java részét nem a magam érdemének, hanem annak kell tulajdonítanom, hogy magyar-zsidó homiletikai irodalmunk még csak most indul lendületnek."

 • Hód-Mező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének évi jelentése az 1886-ik évről

  Hód-Mező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének évi jelentése az 1886-ik évről

  Hódmezővásárhely törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének évi jelentése az 1886-ik évről

 • lead_710983

  Amphidinium aculatum ns

  A nápolyi öböl Dinoflagellatáinak rendszeres áttekintése

 • Hód-Mező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város országos és városi közmunka szabályzata

  Hód-Mező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város országos és városi közmunka szabályzata

  Hódmezővásárhely törvényhatósági joggal felruházott város országos és városi közmunka szabályzata

 • lead_709486

  Actinotychus VanHeruckii

 • lead_709330

  Actinotychus sturii

 • 708967_lead

  Sárospataki Ifjúsági Közlöny.

  1887/8. Negyedik évfolyam.

  The bulletin of the youth of the Reformed Church College in Sárospatak.

 • lead_708064

  Actinoptychus semilaevis

 • 790013_load

  Kornyáti Békés Gáspár 1520-1579

  Magyar történeti életrajzok ; 7.

/39
<< >>