rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 263

Találatok szűrése
/27
<< >>
 • 789890_lead

  Az Alsó-Borsodi Ev. Ref. Egyházmegye 1894. augusztus 30-án, november 28-án Miskolczon és 1895. április 24-25-én Tisza-Kesziben tartott közgyűléseinek jegyzőkönyve.

  szöveg

  The official records of the Reformed Church Diocese of Southern Borsod.

 • Bak_hajadon_lead

  Imádságos könyv zsidó hajadonoknak

  szöveg
  minősített tartalom

  Részlet az előszóból: "Ez oly könyv, mely egyedül és kizárólag leányoknak való. Elkísérem a serdülő, csak alig tudatos gyermekkorának első eszmélkedésétől a menyasszony végső gondolatáig, visszatekintéséig lefolyt boldog éveire. Ám a mennyezet alatt elhagyjuk őt, rábízván saját imádságban, hitben, istenes áhítatban megerősödött lelkére." [...] "Korábban a zsidó nő vallási és bibliai történeti ismeretei nem haladták meg a »kóser« és »tréfli« szűk körét, imádsága egyedül a hibásan elmondott »Se má jiszroel« volt, templomot pedig legfölebb ha esküvője napján látott."
  Részlet az utószóból: "A megboldogult szerzőnek özvegye engem bízott meg férje hagyatékában talált, befejezetlen imádságos könyvének befejezésével és sajtó alá rendezésével. (Sebestyén Károly)"

 • Neumann_vallastort I_lead

  Zsidó vallástörténet I. kötet

  szöveg
  minősített tartalom

  Vallástani iskolakönyvek sorozat 7. szám

  Az iskolakönyv sorozat a Pesti Izraelita Hitközség tanterve alapján készült.
  Részlet az I. fejezetből: "A vallástörténet azon ága a vallástudománynak, mely bennünket a különböző népek vallásával és ezen vallások történeti fejlődésével ismertet meg.
  Az egyes népek vallásos nézetei ugyanis nagyon különböznek egymástól, sokfélék azon lények, melyeket istenek gyanánt tisztelnek és ezen tiszteletnek is nagyon számos, egymástól elütő alakjai és módjai lehetnek. Valamint az emberi szellem minden jelensége, úgy a vallás is a különböző népeknél a fejlődés számos fokát tünteti fel és lényeges változásokon ment keresztül. A vallástörténet feladata kimutatni, hogy az egyes népek a vallásos fejlődésnek mely fokát érték el és hogy a fejlődés mily körülmények között és milyen tényezők befolyása alatt ment végbe.
  Nekünk mint a zsidó vallás híveinek, különösen ezen vallás történetének tanulmánya és megismerése kötelességünk."

 • lead_859903

  A pécsegyházmegyei alapítványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend

  szöveg

  A pécsegyházmegyei alapítványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend /kiad. a Pécsegyházmegyei Alapítványi Hivatal Pécsett 1894-ben, Taizs nyomdában. Terjedelem: 8 p.; 23 cm

 • Zsidok_tortenete_Lipto_Szt_Mikloson_Lead

  Zsidók Története Lipto-Szt-Miklóson

  szöveg
  minősített tartalom

  Herzog Emil szülei emléke tiszteletére írta meg szülőfaluja történetét."Felejthetetlen jó szüleim megdicsőült emlékének szentelem e könyvet, hogy a kegyelet adóját róvjam le azok iránt, kik gyermekeikért arczuk verejtékében fáradoztak és szenvedtek és kik, midőn munkára már erőtlenekké lettek, érettük imádkoztak."

 • szombatos_lead

  Sabbatharier in Siebenbürgen

  szöveg
  minősített tartalom

  Ihre Geschichte, Literatur und Dogmatik

  Szombatosok Erdélyben.

 • Kossuth Lajos

  Kossuth Lajos

  szöveg
  minősített tartalom

  Hat emlékbeszéd

  Kossuth Lajos emlékére elmondott beszédeket tartalmaz, melynek szerzője a kor híres szegedi rabbija Lőw Immánuel volt.

 • 723689_lead

  Adatok a Giczei család putnoki történetéhez

  szöveg
  minősített tartalom

  Adatok a Giczei család putnoki történetéhez, a Balogh Béla: Putnok mezőváros múltja című könyvéből.

 • A300_114_Blau_Bibliaibev_Lead

  Tanulmányok a Biblia bevezetés köreből

  szöveg
  minősített tartalom

  Előszó. "A szeretettel és gonddal ápolt isagogika a bibliai tudó­ Hiányok legvirágzóbb ágai közé tartozik. A tudománynak ezen terén történt összes munkálkodás úgy régibb, mint újabb időben osztatlan elismerést, részben őszinte csodálatot érdemel. Valóságos hangyaszorgalommal gyűjtötték össze a különböző irodalmakban szétszórt anyagot, sokféle szempont­ból rendezték, kritikai pillantással rostálták és szilárd terv szerint feldolgozták. A biblia, az apokryphák, az Uj-Testamentom, a hellenistikus irodalom és az egyházatyák át lettek kutatva, és a belőlük származó anyagból szép épület emeltetett" Blau Lajos

 • lead_755252

  Vita Méhely Lajos a Természettudományi Közlöny októberi füzetében megjelent cikkéről

  szöveg
  minősített tartalom

  Kétéltű- és Hüllőgyűjtemény

/27
<< >>