rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 246

Találatok szűrése
/25
<< >>
 • Szekesfehervari_zsidok_tortenete_Lead

  Székesfehérvári Zsidók Története

  szöveg
  minősített tartalom

  A székesfehérvári rabbi helytörténeti írása Goldziher Ignácznak ajánlva.

 • Ersturmung_lead

  Die Erstürmung Ofens

  szöveg
  minősített tartalom

  und ihre Vorgesichte

  Schulhof Izsák szemtanúként írja le Budavár töröktől való visszafoglalásának történetét.
  A könyv tartalmazza az Izsák család prágai zs. temetőben fellelhető sírfeliratait is.

 • Fischer Natan tankonyv_lead

  A zsidók története

  szöveg
  minősített tartalom

  Biblia utáni korszakainak rövid vázlata

  Felsőbb nép- és polgári iskolák és a középiskolák alsó négy osztálya számára
  A legmegbízhatóbb kútforrások alapján
  Részlet a szerző előszavából: Első kiadáshoz: "Minden zsidó tanférfiú már eddig is szükségét érezte olyan történeti tankönyvnek, mely közvetlen az iskolapadok előtt keletkezve, ott sikerrel használható is legyen. Ime, a jelenlegiben megkíséreltem édes hazai nyelvünkön ilyent nyújtani. A midőn azt elnéző szíves figyelmükbe ajánlani bátorkodom, kötelességemnek tartom még annak felemlítését, hogy a mi a benne levő anyagnak tartalmát és elrendezését illeti, más jeles történetíróink mellett, legtöbbnyire dr. Graetz, dr. Hecht és dr. Kayserling, a .m a g y a r .z s i d ó k .történetére nézve pedig dr. Hunfalvy Pál, Löw Lipót és dr. Kohn Sámuel ide vonatkozó munkáit követtem. [...] Második kiadáshoz: munkám az ország legtekintélyesebb iskoláiban hasznos kézikönyvnek bizonyult. [...] Harmadik kiadáshoz: Most már általános a meggyőződés községeinkben, hogy a zsidó nép történetének minél behatóbb tanítása elkerülhetetlen, ha iskoláink zsidó növendékeit egyszersmind hitüknek öntudatos hű fiainak, illetve leányainak akarjuk nevelni. Azt hiszem, e művecske erre a legalkalmasabb segítő-eszközt nyújtja."

 • Imák_Lead

  Imák és emberek

  szöveg
  minősített tartalom

  Imák és emberek Weisz Gábor írása

 • A300_116_Kauffman_Conegliano_Lead

  Dr. conegliano Izrael és érdemei a velencei köztársaság körül a karloviczi béke utánig

  szöveg

  Részlet az előszóból „Ezen leírás, de főleg az ennek alapját tevő forrásanyag egyszersmind adalékot nyújt a nemzedékeken, sok emberöltőn át szellemileg kimagasló, egykoron különböző téren dicsően működő Conegliano család történetéhez, mely még Mozartnak a Don Juan librettistáját szolgáltatta. Mert a Conegliano Emánuel — egészen igy hívták, mint látni fogjuk, őseinek egyikét-másikát, — nevet viselte ez a cenedai származású, sokat hányt-vetett férfiu, kire csak akkor származott a Lorenzo da Ponté név, midőn a zsidóságot felcserélte a kereszténységgel.”

 • lead_847557

  Tájékozásul a hiveknek az egyházpolitikai törvények életbelépése alkalmából

  szöveg

  Tájékozásul a hiveknek az egyházpolitikai törvények életbelépése alkalmából /szerkesztette: Perls Ármin, Wertheimer J., Weisz Gábor. Kiadja a Pécsi Zsidó Hitközség elöljárósága és rabbisága, Pécsi Zsidó Hitközség 1895-ben. Készült: Telegdi Ármin Könyvnyomdájában Terjedelem: 8 p., 19 cm.

 • 765874_lead

  A Felsőzempléni Ev. Ref. Egyházmegye 1895. évi augusztus hó 29-én Zemplénben tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  szöveg
  minősített tartalom

  The official records of the Reformed Church Diocese of Northern Zemplen.

 • 765904_lead

  A Felsőzempléni Ev. Ref. Egyházmegye 1895. évi március hó 22-ik napján S.-A.-Ujhelyben tartott tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  szöveg
  minősített tartalom

  The official records of the Reformed Church Diocese of Northern Zemplen.

 • lead_756632

  Beiträge zur Herpetologie von Neu-Guinea

  szöveg
  minősített tartalom

  Kétéltű- és Hüllőgyűjtemény

 • lead_755253

  A néhai Fenichel Sámuel gyüjtötte új-guineai csúszómászók

  szöveg
  minősített tartalom

  Kétéltű- és Hüllőgyűjtemény

/25
<< >>