rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 320

Találatok szűrése
/32
<< >>
 • Tűzrendészeti Felügyelő III. évf.

  Tűzrendészeti Felügyelő III. évfolyam

  szöveg

  Közigazgatási és Műszaki Tűzoltó-Szaklap

  Közigazgatási és Műszaki Tűzoltó-Szaklap, megjelent havonta kétszer.

 • Enekek

  Zsinagógai Énekek

  szöveg
  minősített tartalom

  Az izr. ifjúság részére

  A Pesti Izr. Hitk. Vallástani iskolakönyvei sorozat 18. száma
  Dr. Lederer Sándor emlékének

 • A_biblia_konyvei

  A Biblia könyvei

  szöveg
  minősített tartalom

  Tartalmi ismeretetés bevezető fejezetekkel és szemelvényekkel

  Közép-felsőbb leány,és polgári fiu-és leány iskolák zsidó növendékei számára

  A hiánypótló tankönyv 1901-ből a zsidó gyerekek oktatását segítette. "A hazai zsidó tankönyv-irodalom mindeddig hijával volt egy könyvnek, melyből az ifjuság a biblia összes könyveinek tartalmával és a bibliára vonatkozó legfontosabb tudnivalókkai ismerkedhetett volna meg. Alig is lesz közép- vagy polgári iskolai hitoktató, ki,miként magam is, e hiányt még ne érezte volna. Ez bírt rá e tankönyv megírására, mely ezért, remélem, szives fogadtatásban fog is részesülni."

 • Durán_Polemiaja

  Durán Polémiája az iszlám ellen

  szöveg
  minősített tartalom

  "Durán, a ki az iszlám körében tartózkodott, feltételezi, hogy az olvasói teljesen tisztában vannak azon előismeretekkel, a melyeket ezen bírálat megkíván és a járatossága olyan, a melyben az európai ember szeme az igazi szaktudóst látja. Értekezésemben arra törekedek, hogy ezen előismereteket lehetőleg megadjam és az európai ember előtt teljesen ismeretlen fogalmakat megvilágítsam. Ezen bevezető, illetőleg magyarázó sorok után közlöm Durán polémiáját fejezetekbe osztva. Ugyanis Durán polémiájában az egyes tételek majdnem minden rendszer nélkül vannak előadva és a tárgyalt dolgok elég zavarosan folynak egymásba. Már maga Durán is utal erre és a következőkkel védekezik ezen joggal felhozható vád ellen: »A könyvük zavara okozta azt,« hogy az ellenérveim zavarosan vannak előadva.« (Lásd Durán 4. 1. 6. sor.) Arra törekedtem tehát, hogy fejezetekbe osztva tárgyaljam az egyes kérdéseket és igy rendszeres áttekintést akarnék adni az egész munkáról."

 • Lelek_Tragediaja_Lead

  Lélek tragédiája

  szöveg
  minősített tartalom

  A szerző az 1300-as években élt költő Bedaresi Jedaja Ha-Penini: Behinath Olám című művét fordította le anyanyelvünkre. A bevezetést Dr. Klein Mór írta aki a kor egyik elismert személyisége volt.

 • Singer_Maimon_Lead

  Maimon Salamon élete és működése

  szöveg
  minősített tartalom

  A bölcsészdoktori értekezés Kant egyik legnagyobb hivének Maimon Salamonnak az életét munkásságát elemzi.

 • Brody_Boszorkánytánc_Lead

  Boszorkánytáncz

  szöveg
  minősített tartalom

  Bródy Miksa hírlapíró, versíró, humorista boszorkánytáncz című verseskötete 1901-ben került kiadásra. A könyvet Feiks Jenő rajzaival illusztrálták.

 • lead775457

  A nemzetiségről

  szöveg

  Előadás, tartatott Lugoson a Szabad Liceum előadásai során, 1901. április 3-án

 • A_zsidok_tortenete_I_Lead

  A zsidók története I rész

  szöveg
  minősített tartalom

  A könyv a zsidóság történetét dolgozza fel a második szentély idejétől a babiloniai gemarra lezárásáig, a vallási irodalom hivatkozásain keresztül. ( A kiadás dátuma feltételezett! A könyv harmadik lapján található kézzel írott bejegyzés alapján.)

 • Ven_zsid_eur_szerv

  A zsidóság szervezete az európai államokban

  szöveg
  minősített tartalom

  "a zsidók történetének helyes megértésére, valamint annak megítélésére, hogy a történeti tanulság alapján mi módon fejleszthető tovább a jelenben a zsidó köz- ségszervezet, a pályakérdés másodízben történt kihirdetése után arra indított, hogy a szorosan vett kérdéstől eltérően ne csak a jelenben fennálló szervezeteket s azoknak közvetetten történeti okait fogjam beható tanulmányom körébe, hanem hogy lehetőleg a forrásig visszamenve mutassam be a szervezeti intézmények egész történeti fejlődését."

/32
<< >>