rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 294

Találatok szűrése
/30
<< >>
 • Óheber_Lead

  Óhéber Könyv

  "A következő tanulmányok, melyeknek czéljairól bevezetésben szólunk, befejezett munkát alkotnak, a mely az óhéber könyvészetet ismerteti és egyszersmind mutatja, hogy mily mértékben függ ettől a bibliai irodalom- és kánontörténet. Egyúttal adalékot szolgáltat az ókor általános müvelődéstörténetéhez és ez okokból mint önálló iratot teszem közzé. De keletkezését a szentirás szövegtörténete tanulmányozásának köszöni és ehhez a tudományághoz több általános jelentőségű észrevételt szolgáltat. Ebből a szempontból a közrebocsátani szándékolt szövegtörténeti tanulmányok előmunkálatának is tekinthetö."

 • 712524_lead

  Sárospataki Ifjúsági Közlöny.

  1902/03. XIX. évfolyam.

  The bulletin of the youth of the Reformed Church College in Sárospatak.

 • Istentisztelet_lead

  Istentisztelet

  Izraelita hittan a középiskolák számára

  "A zsidóság kebelében az Istentiszteletnek kétféle külső megnyilatkozását ismerjük és pedig: a régit és az újat. Őseink idejében az istentisztelet abban állott vagyis őseink vallásosságuknak az által adtak külső kifejezést, hogy áldozatokat mutattak be Istennek; manapság pedig áldozatok bemutatása helyett imádkozunk, ha Isten iránt való érzelmeinket ki akarjuk fejezni."

 • lead_712141

  Amphiprora hyalina ns

 • Adalekok_Budapest_Szekesfovaros_tortenetehez_I_Lead

  Adalékok Budapest Székesfőváros történetéhez: Buda, Ó-buda, Erzsébet-, Teréz-, József-, Ferencváros, Kőbánya

  A kötet Budapest zsidóságának helytörténeti leírását tartalmazza, városrészekre bontva (Buda, Ó-buda, Erzsébetváros, Terézváros, Józsefváros, Ferencváros, Kőbánya).

 • Brill_Sámuel_Lőw

  Brill Sámuel Lőw

  A pesti rabbiság elnöke

  Élet- és jellemrajz

  Brill Sámuel Lőw rabbi életének és munkásságának állít emléket Dr. Blau Lajos Magyar-Zsidó Szemlében megjelentetett tanulmánya.

 • Hódmező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének évi jelentése az 1901-ik évről

  Hódmező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének évi jelentése az 1901-ik évről

  Hódmezővásárhely törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének évi jelentése az 1901-ik évről

 • Ráchel_Lead

  Ráchel

  Imák izraelita nők számára

 • Kezirasos level

  Kézírásos levél

  Kézírásos levél. 1909. szeptember 16. A bánrévei körjegyzői hivatal levele a putnoki Plébánia Hivatalhoz – születési anyakönyvi kivonat kérelme.

 • Toth Ede valogatott munkai

  Tóth Ede válogatott munkái

  Tóth Ede válogatott munkái. A falu rossza.

/30
<< >>