rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 345

Találatok szűrése
/35
<< >>
 • Tűzrendészeti Felügyelő IV. évfolyam

  Tűzrendészeti Felügyelő IV. évfolyam

  szöveg

  Közigazgatási és Műszaki Tűzoltó-Szaklap

  Közigazgatási és Műszaki Tűzoltó-Szaklap, megjelent havonta kétszer.

 • Istentisztelet_lead

  Istentisztelet

  szöveg
  minősített tartalom

  Izraelita hittan a középiskolák számára

  "A zsidóság kebelében az Istentiszteletnek kétféle külső megnyilatkozását ismerjük és pedig: a régit és az újat. Őseink idejében az istentisztelet abban állott vagyis őseink vallásosságuknak az által adtak külső kifejezést, hogy áldozatokat mutattak be Istennek; manapság pedig áldozatok bemutatása helyett imádkozunk, ha Isten iránt való érzelmeinket ki akarjuk fejezni."

 • Óheber_Lead

  Óhéber Könyv

  szöveg
  minősített tartalom

  "A következő tanulmányok, melyeknek czéljairól bevezetésben szólunk, befejezett munkát alkotnak, a mely az óhéber könyvészetet ismerteti és egyszersmind mutatja, hogy mily mértékben függ ettől a bibliai irodalom- és kánontörténet. Egyúttal adalékot szolgáltat az ókor általános müvelődéstörténetéhez és ez okokból mint önálló iratot teszem közzé. De keletkezését a szentirás szövegtörténete tanulmányozásának köszöni és ehhez a tudományághoz több általános jelentőségű észrevételt szolgáltat. Ebből a szempontból a közrebocsátani szándékolt szövegtörténeti tanulmányok előmunkálatának is tekinthetö."

 • Ráchel_Lead

  Ráchel

  szöveg
  minősített tartalom

  Imák izraelita nők számára

  Ráchel Imák izraelita nők számára

 • Arató_Szabadkömüvesség_Lead

  A Szabadköművesség

  szöveg
  minősített tartalom

  A művelt közönség számára

  Előszó Bármi legyen valakinek a szabadkőművesség felől alkotott véleménye, barát és ellenség egyaránt elismeri, hogy a szövetség, a XVIII. és XIX. században, úgy tagjainak nagy száma, mint kiválósága által, továbbá bölcseleti, erkölcsi és progressiv irányzatánál fogva is, az általános művelődés és haladás tényezői közé emelkedett."

 • Adalekok_Budapest_Szekesfovaros_tortenetehez_I_Lead

  Adalékok Budapest Székesfőváros történetéhez: Buda, Ó-buda, Erzsébet-, Teréz-, József-, Ferencváros, Kőbánya

  szöveg
  minősített tartalom

  A kötet Budapest zsidóságának helytörténeti leírását tartalmazza, városrészekre bontva (Buda, Ó-buda, Erzsébetváros, Terézváros, Józsefváros, Ferencváros, Kőbánya).

 • Brill_Sámuel_Lőw

  Brill Sámuel Lőw

  szöveg
  minősített tartalom

  A pesti rabbiság elnöke

  Élet- és jellemrajz

  Brill Sámuel Lőw rabbi életének és munkásságának állít emléket Dr. Blau Lajos Magyar-Zsidó Szemlében megjelentetett tanulmánya.

 • lead772581

  Az istenkáromlás : tanulmány

  szöveg
 • lead772127

  A személyes tulajdonságok és körülmények tana : tanulmány

  szöveg

  Jogi értekezések ; 2.

 • 768116_lead

  A Felső-Zempléni Ev. Ref. Egyházmegye 1902. évi marczius hó 25-én S.-A.-Ujhelyben tartott tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  szöveg

  The official records of the Reformed Church Diocese of Northern Zemplen.

/35
<< >>