rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 399

Találatok szűrése
/40
<< >>
 • Job konyve_lead

  Jób könyve

  szöveg
  minősített tartalom

  Handler Mark fordításában

  Handler Mark tatai rabbi 40 éves hivatali jubileuma tiszteletére megjelent "Jubiláris Emlékmű" függeléke a rabbi saját fordításában közölt ószövetségi könyv.

 • Jubilaris_lead

  Jubiláris emlékmű

  szöveg
  minősített tartalom

  Handler Mark, tatai rabbi 40 éves hivatali jubileuma alkalmából

  Jubiláris emlékmű Handler Mark, tatai rabbi 40 éves hivatali jubileuma alkalmából.

 • Schon_iskola18_lead

  Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: A zsidók története a babiloni fogságtól a talmud befejezéséig

  szöveg
  minősített tartalom

  Vallástani iskolakönyvek sorozat 18. szám

  III. rész
  polgári iskolák számára
  Részlet az Előszóból: "A régi pogányos szokások mind eltűnnek és a zsidók Isten papi népévé alakulnak, melynek minden egyes tagja magát a tóra törvényei, szerint követendő szentséges életre kötelezi. Annyira megerősödik köztük az igaz hit, hogy bár nyugodtan tűrték négy századon át a hűbéres helyzetet, fellázadnak, midőn az uralkodó állam királya vallásukat is megtámadja. Visszaszerzik függetlenségüket és a papok nemzetségéből választanak királyt. De ezen királyi ház is, minthogy inkább a zsidók állami hatalmának növelésére, mintsem vallásuk megszilárdítására törekedett, száz évi uralkodás után megbukott és Palesztina a világuralomra emelkedett római hatalom alá került. Türelmesen viseli ezt is a zsidó nép, de ismét fellázad, midőn vallását bántalmazzák. Ezen egyenlőtlen harczban a zsidó nép újonnan elveszti hazáját, dicső fővárosát és templomát és szétszóródili a világ minden tájékába."

 • 865361_lead

  Egészség-Naptár: Közhasznu tanácsadó az egészségtani ismeretek népszerűsítésére céljából

  szöveg

  1905

  Harmadik évfolyam

 • Arany_lead

  Arany János és a Biblia

  szöveg
  minősített tartalom

  Arany János és a Biblia

 • Judische_lead

  Jüdische Kulturbilder

  szöveg
  minősített tartalom

  aus meinem Leben

  Jüdische Kulturbilder aus meinem Leben Zsidó kulturális képek az életemből

 • Mirjam_lead

  Mirjam: Imádságok Zsidó Nők számára

  szöveg
  minősített tartalom

  Részlet a Szombat reggeli imából:
  "Énekkel ha tele volna a mi szájunk, úgy amint a tenger vizzel, ujongással a mi nyelvünk, hatalmatos, mint a tornyos, fodros hullám, ajakunkon dicsőséged végtelen, mint egek boltja, ha a szemünk ugy csillogna, mint a napfény, s mint a holdnak sugara, kezeink meg kiterjesztve, mint a szárnyak sásmadarak testén, s könnyed lenne a mi léptünk, mint a zergék szökellése: akkoron sem mondhatnók el ugy, amint kell, a mi hálánk tenéked, Örökkévaló mi Istenünk, és mi atyáink Istene!"

 • Alapszabaly_1904_lead

  Alapszabályok

  szöveg
  minősített tartalom

  A pesti izr. hitközség 1904. évi alapszabályai

  "A hitközség feladata és területe.
  A hitközség feladata az, hogy a kebelében már most fennálló vagy jövőre életbe léptetendő vallásos jellegű, istentiszteleti, közművelődési és jótékonysági intézeteket és intézményeket a legczélszerübb módon fenntartsa és előmozdítsa és összes tagjainak ezekben az intézetek- és intézményekben való részvételt lehetővé tegye.
  A hitközség ennek a feladatának teljesítésében a törvény keretén belül önkormányzati joggal jár el."

 • Somogy-Kaposvári Magyar Nép-Naptár az 1904-ik szökőévre

  Somogy-Kaposvári Magyar Nép-Naptár az 1904-ik szökőévre

  szöveg
 • Tűzrendészeti Felügyelő VI. évf.

  Tűzrendészeti Felügyelő VI. évfolyam

  szöveg

  Közigazgatási és Műszaki Tűzoltó-Szaklap

  Közigazgatási és Műszaki Tűzoltó-Szaklap, megjelent havonta egyszer

/40
<< >>