rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 619

Találatok szűrése
/62
<< >>
 • Vogel_Singer_Zs nep tort_lead

  A zsidó nép története : A birodalom kettészakadásától a jelen korig

  szöveg
  minősített tartalom

  Perls Ármin 'Hit- és erkölcstan' iskolakönyvéhez kapcsolódó mű.
  Az eredeti Vogel-féle tankönyv a „szent templom másodszori elpusztulásáig" tartó „történeti" részét főt. dr. Singer Bernát szabadkai főrabbi úr dolgozta át az itt közölt formába, a jelenkor eseményeit tárgyaló szakasszal kibővítve.

 • Vogel2_hittan_lead

  Izraelita hit- és erkölcstan

  szöveg
  minősített tartalom

  közép-, felső kereskedelmi iskolák, polgári fiu- és leány-iskolák számára

  A Vogel-féle munka teljesen átdolgozott és bővített nyolcadik kiadása.
  A mű függelékét képező második könyv : 'A zsidó nép története' Dr. Singer Bernát szabadkai főrabbi átdolgozásában, egy külön rekordban található meg: https://mandadb.hu/tetel/711153/A_zsido_nep_tortenete__Az_egyseges_zsido_birodalom_ketteszakadasatol_a_babyloni_fogsagig

 • Egy zsido_lead

  Egy zsidó vallás van-e, több-e?

  szöveg
  minősített tartalom

  "Hosszú vergődés, remény, meg lemondás után, nagyvégre valamelyes aktualitásba is tudta vinni a magyar zsidóság egységes szervezetének kérdése. Persze annak is jó ideje már: még 1912-ben volt. Akkor, a február huszadiki Országos Értekezleten „az ország kétszázötven hitközségének kiküldöttjei" nagy lelkesedéssel kikiáltották, hogy a magyar zsidóságnak kijáró autonómia csak közös lehet, egységes és egyetemes, mert a zsidóság „egységes és oszthatatlan, senki által és semmi czimen két vagy több felekezetre nem bontható". Egy héttel rá, február huszonhetedikén, a magyarországi orthodox zsidóság egyeteme „kétszáznyolczvan szent életű papjának" megállapítása alapján kijelenti, hogy „a neológok és orthodoxok két oly különböző felekezetet alkotnak, melyek vallásszervezeti közösségben a legsúlyosabb lelkiismereti kényszer nélkül nem élhetnek."

 • Kiss_Arnold_Alom_Es_Valosag_Lead

  Álom és valóság

  szöveg
  minősített tartalom

  Részlet az előhangból: "Hát bizony ez nem memoár. És nem is riport, még kevésbbé krónika vagy önéletrajz. Ez, ahogy a találó címe elárulja, egyben meg is állapítja: álom és valóság. Benne él, mozog és viszi az akciót természetesen a költő maga is......."A bölcs Thackeray feledhetetlen szavát hallom: „A világ olyan, mint a tükör, minden emberre a saját arckifejezésével tekint vissza. Nézz bele mogorván s fanyar tekintet vetődik rád vissza; nevess rajta és vele, akkor az is vígnak fog tetszeni és jópajtásnak . .Ilyen tükörbe nézett Kiss Arnold. Meglátta benne magát is. De most odaadja nekünk a tükröt. Csodaszép jószág ez. Nincs istenibb ajándék a mesénél. Dr. Hajdu Miklós."

 • Juszuf_Al_kitab_lead

  Al-Kitab Al-Muhtavi

  szöveg
  minősített tartalom

  III. fejezet első része, ill. XIX. fejezet

  A M. TUD. AKAD. KÖNYVTÁRA KAUFMANN ALAPÍTVÁNYÁNAK ARAB,
  ÉS A LEIDENI CODEX WARNER 41. SZ. HÉBER KÉZIRAT ALAPJÁN

  Tobija Ben Mózes HÉBER fordításával

  BÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉSÜL

  Első ízben kiadta, fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta: Klein Miksa


  Részlet az Előszóból:
  "Kedves kötelességet teljesítek, amidőn e helyen szeretett tanáromnak méltóságos Dr. Goldziher Ignác, egyetemi tanár, udv. tanácsos úrnak legőszintébb köszönetemet és hálámat fejezem ki azért a szeretetért és jóakaró buzdításért, amellyel egyetemi tanulmányaim alatt elhalmozott és a szives utbaigazitásokért, amelyekkel e dolgozatom irányítására ellátott. Fogadja köszönetemet volt kedves tanárom, Dr. Dercsényi Móric, aki a héber fordításban előforduló görög szavak azonosításában segítségemre volt. Végül köszönetet mondok Dr. Weisz Miksa tanár urnák, a M. Tud. Akadémia könyvtár Kaufmann hagyatéka rendezőjének, az arab kézirat lemásolása alkalmával irántam tanúsított szívességéért.
  [...]
  "A 40 fejezetből álló műből mindössze 9 van kiadva bölcsészetdoktori értekezések keretében és pedig a XV., XXII., XXIV., XXV., XVI., XXX., XXXI. és XXXVI. fejezetek. Az eddig kiadott fejezetek a mu‘tazilita dogmatikának „adl‘ csoportjába tartoznak, azért jónak láttam egy a „tauhid" körébe vágó fejezetet feldolgozni, amely uj oldalról világítja meg al-Baszírnak és egyáltalán a mu'tazilita dogmatikának természeti philosophiáját. A XIX. fejezetet pedig tartalmának érdekessége miatt találtam közlésre érdemesnek.
  Budapest, 1913 május havában.
  A szerző."

 • 757650_lead

  Képes hét III. évfolyam. 28. szám

  szöveg

  Képes hét. Vári Dezső Kiadása. III. évfolyam. 28. szám. 1913. július 13.

 • lead776540

  A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában

  szöveg

  A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata
  6. évfolyam 1. kötet

 • lead776537

  A büntetőjogi szakképzés reformja

  szöveg

  Különösen a büntető és nyomozó hatóságok kiképzése a kriminológiai követelések folytán rájuk váró új feladatok megoldására

  Büntetőjogi értekezések 11.

 • lead774416

  A magyar városok háztartásának joga

  szöveg
 • A Kaposvári Polgári Leányiskola Értesítője 1912-1913.

  A Kaposvári Polgári Leányiskola Értesítője 1912-1913.

  szöveg
/62
<< >>