rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 408

Találatok szűrése
/41
<< >>
 • Csanád-csongrádi ág. hitv. evangelikus egyházmegye 1917 évi augusztus hó 16-én Szegeden tartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

  Csanád-csongrádi ág. hitv. evangelikus egyházmegye 1917 évi augusztus hó 16-én Szegeden tartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

  Csanád-csongrádi ágostai hitvallású evangelikus egyházmegye 1917 évi augusztus hó 16-én Szegeden tartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

 • lead_690335

  A Pécsi Egyházmegye Schematismusa 1917

  ,,Pécsi Egyházmegye Schematismusa" (repertórium) - Baranya megyei egyházi kiadvány. Tartalma: - Az egyházkerületek részletes információi, papi névjegyzékkel együtt: 1783-től 2006-ig. A sorozatból Csorba Győző Könyvtár (Pécs) Helyismereti Gyűjteményében 32 kötet található meg: 1846-tól 2006-ig, immáron digitalizált formában is. A repertóriumot az 1980-as évek második felében összeállította: Timár György, Baranya megyei esperes (1932-2010), életrajza itt olvasható: http://egyhazkozsegszolos.hupont.hu/14/plebanosaink FORRÁSOK: - A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem központi könyvtára (PEK = Pécsi Egyetemi Könyvtár) - Baranya megyei Levéltár könyvtára (BamL) - A pécsi Janus Pannonius Múzeum könyvtára (JPM) - Az Országos Széchenyi Könyvtár - A pannonhalmi Bencés Apátság könyvtára (Dr. Solymos Szilveszter szíves kijegyzetelése alapján) - A kalocsai Érseki Könyvtár (Rabb Mihály szíves kijegyzetelése alapján) IRODALOM: - Csekei István Baranya és Pécs bibliográfiája, Könyvtárak és folyóiratok, Pécs, 1964.

 • 541475_lead

  Jeney Zoltán érettségi képe

  Jeney Zoltán "egyéves" önkéntes tüzér fényképei az első világháborúból

 • Az induktív kutatási módszer fejlődésének története

  Az induktív kutatási módszer fejlődésének története

 • Mahler_Husvet_lead

  Naptárunk ujjáalakítása és a Húsvétkérdés

  Értekezések a történeti tudományok köréből sorozat, 24.7. rész

  Felolvasva 1916. deczember 4-én
  Részlet a műből: "Ezen értekezés keretében két olyan kérdés kerül vizsgálat alá, melyek tudományos, társadalmi és gazdasági életünket ép úgy mint korunk vallásos berendezéseit érintik: 1./ Naptárunk alapját alkotó napév keretében az időnek 7-napos hétté való ősi beosztása. 2./ A kereszténység husvétünnepének meghatározása."
  Husvétreform: mivel "a husvét ünnep (...) ideje néha több heti időközben ingadozik (...), vajjon nem kapcsolhatnók-e ezen ünnepet egy határozott naptári adathoz, mint ezt a karácsony ünnepének esetében látjuk. Épen mert tavaszszal ünnepeljük ezt az ünnepet s így a társadalmi élet majdnem valamennyi terén döntő szerepe van, érint bennünket oly kellemetlenül, hogy ezen ünnep ideje majdnem 5 hét — márczius 22 — április 25 — között ingadozik. És így komolyan tudományos körökben is egészen nyíltan vetették föl a kérdést: vajjon teljesen lehetetlen volna-e a husvétünnep meghatározására olyan szabályt léptetni érvénybe, mely által az ünnep, ha nem is lehet teljesen állóvá, legalább is kisebb ingadozásoknak lenne alávetve (...)".

 • 688215_lead

  Az eperjesi ág. hitv. evang. I. anyaegyház évkönyve az 1916-ik évről

  XXI-ik évfolyam

  Evangélikus gyülekezettörténeti nyomtatványok, évkönyvek, jelentések és kéziratok.

 • Magyar nemzeti versek

  Magyar nemzeti versek

 • 686534_lead

  Bericht der Pester deutschen evangelischen Kirchengemeinde A. C. vom Jahre 1916

  XLI. Jahrgang

  Evangélikus gyülekezettörténeti nyomtatványok, évkönyvek, jelentések és kéziratok.

 • 686563_lead

  Leibniz jogbölcsészeti és politikai eszméi

  Tanulmány a Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára első kötetéből (Leibniz halálának kétszázadik évfordulója alkalmából).

 • 684545_lead

  Jelentés a „Mária Dorottya" jótékonyczélú budai evang. nőegylet munkásságáról az 1916/17-ik évben

  Evangélikus gyülekezettörténeti nyomtatványok, évkönyvek, jelentések és kéziratok.

/41
<< >>