rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 622

Találatok szűrése
/63
<< >>
 • lead778816

  A törvénysértés fogalma a büntető jogegységi perorvoslatban

  szöveg
 • Makkabeus_lead

  A Makkabéusok könyve

  szöveg
  minősített tartalom

  Görögből fordította és jegyzetekkel kísérte: Dercsényi Móric
  Bevezette Dr. Hevesi Simon
  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 6. szám
  Részlet a Bevezetőből: "...ez a könyv az úgynevezett A p o k r i f á k köréből való. [...] Az idevágó szaktudomány művelői meg szokták különböztetni a régi zsidó biblia körébe illeszthető úgynevezett »ótestamentomi« — és egyéb természetű későbbi apokrifákat. így például már Jeromos egyházatya is a két első Makkabéus-könyvet fölveszi az ő ótestamentomi fordításába. A régi apokrifáknak is van fölosztása, mely még manapság elfogadott a tudományban ; így különbséget tesznek tulajdonképeni Apokrifák és Pszeudepigrafák között, utóbbiak közé különösen a végső idők rejtelmeit föltáró és rendszerint a szerző nevének elhallgatásával régebben élt bibliai nagy alakok nevéhez fűzött apokaliptikus iratokat szokták sorolni, anélkül, hogy ezt a beosztást szabatosnak és határozottnak lehetne nevezni."

 • Talalkozas_lead

  Találkozás az Urral

  szöveg
  minősített tartalom

  versek

  „Az egyetlen Asszonynak, aki hallgatóbb szívvel bírja a Bírhatatlant”

 • Blasz_lead

  A zsidó nő kötelmei

  szöveg
  minősített tartalom

  Harmadik kiadás
  Első kiadása: Szatmár-Németi, 1909.
  Második kiadása: Debrecen, 1911.

  "Végtelen hálát adok az Örökkévaló Istennek, ki engem megsegített, hogy e művet kiadhattam. Jutalmam az leend, ha e könyvem kiadásával némileg hozzájárulhattam a magyar zsidó nők vallásosságának emeléséhez. Szatmár-Németi, 5669 Szivan havában/1909 junius havában. BLASZ EDE."

 • lead774414

  A magyar közigazgatási és pénzügyi jog

  szöveg

  1. kötet< br> Magyar közigazgatási jog
  [1-2. r.]

 • lead774225

  Szociologia

  szöveg

  Második kiadás

 • A Kaposvári Polgári Fiúiskola Értesítője 1923-1924.

  A Kaposvári Polgári Fiúiskola Értesítője 1923-1924.

  szöveg
 • A kaposvári Felső Kereskedelmi Iskola értesítője 1923-1924.

  A kaposvári Felső Kereskedelmi Iskola értesítője 1923-1924.

  szöveg
 • 385-85-1924-04-26-A-nep-001-001-m450

  A budapesti villamosvasút fejlődése

  szöveg

  A cikk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének sajtókivágat-gyűjteményéből származik, amely kb. 1906 és 1980 között, változó intenzitással gyűjtött, főképp várostörténeti-helyismereti vonatkozású újságcikkek gyűjteménye.

 • A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  szöveg

  Archív dokumentum

  Miniszteri rendelet a Zeneművészeti Főiskola igazgatójának arról, hogy a Budapest Székesfővárosi Községi Felsőbb Zeneiskola számára a könyvtárából a következő művek szolgáltassanak ki: Csapó: Liszt Briefe, Siklós: Hangszereléstan I-II, Siklós: A vezérkönyv olvasás útmutatója, Drumár: Zenetörténet, Cimarosa: Emlékkönyv; Liszt:Összes művei, Erkel: Bánk bán (zongorakivonat), Bartók: Szvit partitúrája.

/63
<< >>