rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 699

Találatok szűrése
/70
<< >>
 • Lupino a katona

  Lupino, a katona

  szöveg
  minősített tartalom

  The Fighting Dude

  Főhősünk tipikus újoncként kerül a katonasághoz. Parancsnoka elhatározza, hogy "jó katonát" farag belőle, de a kétbalkezes Lupino ügyetlenkedésével mindent elront.

 • Buster az iskolában

  Buster az iskolában

  szöveg
  minősített tartalom

  A film során Buster elkésik az iskolából, ezért nem kap reggelit, de végül megoldja annak pótlását. Később csintalankodni kezd az iskolában, a tanárok hiába próbálják megfékezni. Végül bezáratják az osztálytermet, de a gyerekek így is kiszöknek.

 • Filmjáték 1925 I. évfolyam 1. szám

  Filmjáték 1925 I. évfolyam 1. szám

  szöveg
  minősített tartalom

  Filmművészeti és színművészeti folyóirat.

 • Csillag_Zsidó_anegdoták_Lead

  Zsidó anekdoták kincsesháza

  szöveg
  minősített tartalom

  Zsidó anekdoták kincsesháza Bevezető "Anekdoták, tréfás megjegyzések és közmondások .gyűjteménye mindenütt másutt egy kisebb vagy nagyobb jelentőséggel biró irodalmi esemény, nálunk zsidóknál sokkal több, mert történeti forrásmunka, A zsidó anekdoták történeti értékét az adja meg, hogy a sokszor évtizedekként változó zsidó társadalmi berendezéseknek beszélő tanui." Csillag Máté ezeket gyüjtötte csokorba , az utókor számára.

 • Philo_Mozes_lead

  Mózes élete

  szöveg
  minősített tartalom

  Görögből fordította: Dr. Fischer Gyula pesti főrabbi

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 17-18. szám

  Részlet az előszóból: "Gyönyörű megállapításai vannak Philónak, felséges, örökéletű gondolatai és büszkék vagyunk rá mint imponáló, kivételesen tisztaerkölcsü személyiségre, azonban szisztémáját a zsidóság egészséges, világos tudata elutasította magától. És csakis ezzel a tudattal volt az képes megóvni vallását a maga ősi, eredeti érintetlenségében, akkor is, máskor is. Annál mélyebb és döntőbb hatása volt Philónak az ifjú kereszténységre — ömaga egy szóval sem említi azt, nem is ismeri —, jelesül annak Istenfogalmára és a keresztény egyházatyákra, kik számtalanszor idézik és filozófiai elemeit beleépítik az új vallásalakulatba."
  "Művei tulajdon képen a Tóra magyarázata. Megmagyarázza és méltatja a Tóra történeti elbeszéléseit, személyeit és törvényeit. Tárgyalja a világ teremtését, az első emberpár, továbbá Kain és Ábel, Noé, Ábrahám és József történetét — Izsáké és Jákobé elveszett —, az ősanyákét, Mózes életét és egyéniségét, az ünnepeket, a törvényeket; külön könyvel szentel a Tízparancsolatnak; ezért nem említi ebben a könyvben. Nagy alapossággal taglalja az erényeket, a bűnt, a kegyelmet, a lélek természetét és a halál utáni állapotát, angyalok létét, az álmokat, Isten lényének fogalmát és tartalmát."

 • Istenes_Konyvem_Lead

  Istenes Könyvem

  szöveg
  minősített tartalom

  "HÍVEIMNEK ÉS BARÁTAIMNAK lelkipásztori szeretettel küldöm e könyvet. JUBILÁRIS EMLÉKÜL Szolnok, 1924. ősz. DR- HEVES KORNÉL"

 • Elok_Lead

  Élők

  szöveg
  minősített tartalom

  Emlékbeszéd

  Lőw Immánuel Szegedi főrabbi beszéde Wimmer Fülöp emlékére, 1925.03.12-én hangzott el.

 • 829_ORI_24_25_Lead

  Budapesti Ferencz József Országos Rabbiképző-Intézet Értesítője a 1924/25. tanévről

  szöveg
  minősített tartalom

  Dr. Heller Bernát: A biblia a költő Zrínyi Miklós műveiben.

  "Zrinyi Miklóst áthatja a Szentirás: áthatja az államférfiut, a hadvezért, az irót, a költőt. A Szentirásnak ez a hatása Zrinyi erkölcsi és irói mivoltának jelentős, döntő sajátossága."

 • Jókai_és_a_zsidók_Lead

  Jókai és a zsidók

  szöveg
  minősített tartalom

  Zsidó vonatkozások és alakok összes műveiből

  Epilógus "Bátran elmondhatjuk, hogy mindaz, amit mi itt egy képbe raktunk össze az ő örökbecsű műveiből a zsidóság szempontjábót, az tanul­ság mindenki számára, aki tanulni akar, de különösen tanulság számunkra, akikről szól. És midőn mi ma mély hódolaja! hajolunk meg megdicsőült szelleme előtt, mely száz év­vel ezelőtt lépett be az emberiség nagyjai közé, azt kívánjuk, vajha az a nemes vetés, melyet ő mint iró és mint ember oly bőségesen elhin­tett, dús aratást hozna a magyar nemzet és benne a magyar zsidóság számára!"

 • Mahler_Keleti 13_lead

  Keleti Tanulmányok

  szöveg
  minősített tartalom

  Népszerű Zsidó Könyvtár sorozat, 13. rész

  "A Biblia néhány egyszerű szóval vezeti be Izraél fiai Egyiptomban való letelepedésének ecsetelését. Tragikus eset folytán jut József Egyiptomba, ahol kezdetben Potifárnak, a fáraó testőrsége főnökének a házában rabszolga ; gazdája feleségének szemérmetlen ajánlata folytán, amelynek ő magát alávetni nem akarja, a börtönbe kerül, ahol nagy bölcsességével és tántoríthatatlan istenfélelmével nemsokára elnyeri börtöntársainak a bizalmát és ahonnan végre azáltal szabadul ki, hogy a fáraó két álmát, amelyeket az udvari bölcsek és a király bizalmasai közül egyik sem tudott megfejteni, de amelyekben ö éppen Istenben való erős hiténél fogva isteni megnyilatkozásokat sejtett, a fáraó előtt is teljesen érthető módon megmagyarázni tudja."

/70
<< >>