rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 1005

Találatok szűrése
/101
<< >>
 • Vadasz_Lipot_Beszedei_Lead

  Vadász Lipót beszédei

  szöveg
  minősített tartalom

  "Vadász Lipót emlékének ebben a könyvben a szeretet áldoz. Szeretet szedte össze élete értékének e kevés, de meggyőző dokumentumait, szeretet írja hozzá e sorokat. Mert országos szereplése igen rövid ideig tartott. Majdnem azzal a paradoxonnal merném őt jellemezni, hogy többet vesztettünk, mint amennyit bírtunk benne. Mert tudásának, munkaképességének, szellemének és nemes, nagy erkölcsének kincseit magával vitte kora halálába s az ország alighogy meglátta és felismerte értékeit, gyorsan el is esett attól, hogy gyümölcseit élvezhesse.Már közel volt ötvenedik évéhez, amikor először kapott mandátumot s kilépett az ország színpadára 1910-ben. És nem telik bele két esztendő és Vadász Lipót Tisza Istvánnak egyik legbizalmasabb embere és igazságügyi államtitkár. És ismét két év és kitör a háború és a vesztes háború után jön a kataklizma, melytől elmerül a régi gondolkozás, a régi erkölcs, a régi Magyarország és Vadász Lipót pályája kettétörik. És csakhamar elégett a nemzet számára a sors által rakott máglyán más nemes lelkekkel együtt Vadász Lipót és a benne elhamvadt lelki és szellemi kincsekből megmaradt im egy maroknyi drága hamu: ez a könyv." Rákosi Jenő

 • Numeruss_Lead

  Numerus Clausus árnyékában

  szöveg
  minősített tartalom

  Friedmann Hilél a Numerus Clausus utáni hitszónoklatait Dr Blau Lajosnak a ״Ferenc József“ orsz. rabbiképző-intézet igazgatójának (65. születésnapján ünnepelt 40 éves tudós írói jubileumára ajánlja.

 • Purim_Lead

  Purim

  szöveg
  minősített tartalom

  "kolbo" I kötete

  Idézet a műből:„A zsidó liturgiát tartalmazó, a zsidó istentiszteletét, annak imáit, szabályait és hagyományos szokásait magában foglaló könyvet, a zsidóság Öreg Graduálját: ,,Kol-bó"-nak nevezzük. ״Kol-bó" tehát az a könyv, melyben minden tudnivaló benne van. Azért választottam e folyóirat címének is ezt a nevet, mert oly könyvet akartam a nagyközönség és a serdültebb ifjúság kezébe adni, amelyben megtalál mindent, mit e szó : zsidóság jelent.”

 • ludwig_lead

  Bibliographie der Schriften Ludwig Blau's

  szöveg
  minősített tartalom

  Blau Lajos irodalmi munkássága, 1886-1926

  Blau Lajos irodalmi munkássága, 1886-1926 "Am 2. Mai feierte Prof. Ludwig Blau, Rektor der Franz Josef Landesrabbinerschule in Budapest, seinen 65. Geburtstag und die 40. Jahreswende seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Zu Ehren dieses Tages haben Freunde und Schüler zwei Festschriften herausgegeben, eine in ungarischer und die andere in hebräischer Sprache. In der ersten habe ich die Schriften des Jubilars verzeichnet, aus welcher Zusammenstellung diese Bibliographie als Sonderabzug erscheint. Der erste Teil enthält die Titel der selbständigen Arbeiten, der zweite Teil die Liste der in der ungarischen Zeitschrift Blau’s «Magyar Zsidó Szemle» in der Rubrik «Literarische Revue» besprochenen Bücher. Es sind zum überwiegenden Teil die ersten Rezensionen, welche über diese Werke erschienen sind und nehmen zum Teil einen grösseren Umfang an, als viele selbständige Anzeigen Die selbständigen Werke sind mit grossen, die Rezensionen sind mit kursiven Lettern gedruckt. Alle besprochenen Werke sind nach den Verfassern alphabetisch geordnet mit Angabe des Druckortes und des Erscheinungsjahres. Die lateinische Zahl bezeichnet den Jahrgang des «Magyar Zsidó Szemle», die arabische Zahl die Seite. Als Vorarbeit konnte ich die Notizen der Herrn Prof. Dr. Max Weiss benützen, der eine Bibliographie bereits zum 60. Geburtstage Prof. Blau’s unternahm. Für die Überlassung seiner Arbeit spreche ich ihm meinen Dank aus."

 • blau_irodalmi_lead

  Blau Lajos irodalmi munkássága

  szöveg
  minősített tartalom

  1886-1926

  Blau Lajos irodalmi munkássága "Az az ünneplés, melyben Blau Lajos rektor urat hatvanötödik születésnapja és negyvenéves írói munkássága alkalmából tisztelői, barátai és tanítványai részesítik, ezen ünnepi iratban nyer maradandó kifejezést. Az én feladatom a bibliográfiának összeállítása volt ezúttal, melyet a következőkben nyújtok. Gyűjtésem két részből áll. Az első az önálló müvek és cikkek címeit tartalmazza, a második az «Irodalmi Szemlédben megbeszélt könyvek lajstromát. Kedves kötelességemet teljesítem, mikor hálás köszönetét mondok főtisztelendő dr. Weisz Miksa professzor úrnak, ki a háború alatt tervbe vett jubileumi irat számára a bibliográfia magyar részének nyers anyagát elkészítette és rendelkezésemre bocsátotta. — A könyvnek címei nagy, az általa megbeszélt munkákéi dűlt betűkkel szedettek. A folyóirat címek rövidítés jelzései a bibliográfia elején találhatók."

 • Zsidosag_lead

  A zsidóság eszméi és tanai, 1926

  szöveg
  minősített tartalom

  "E könyv a zsidók vallásának lényegét akarja megismertetni; föl akarja tüntetni azokat az eszméket, miket a zsidóság hirdetett legelőször a világnak s amelyek a zsidóság vallásának örök érvényességű tartalmat, a zsidóknak pedig soha meg nem szűnő létjogot adnak, mert azon legfőbb eszmény jut bennük kifejezésre, ami az egyéni boldogság útját és az emberi közösség elérendő czélját szabja meg."
  "nem csupán a hála és kegyelet sugalmazta e könyv harmadik kiadását. Az a szellem, amely már a világháború előtt felütötte fejét és aknamunkájával aláásta az erkölcsöket, még mindég szedi áldozatait. És mi meg vagyunk győződve arról, hogy ez a könyv alkalmas fegyver ezen kóros szellem leküzdésére."

 • venetianer_lead

  A zsidóság eszméi és tanai

  szöveg
  minősített tartalom

  "E könyv a zsidók vallásának lényegét akarja megismertetni; föl akarja tüntetni azokat az eszmékét, miket a zsidóság hirdetett legelőször a világnak s amelyek a zsidóság vallásának örök érvényességű tartalmát, a zsidóknak pedig soha meg nem szűnő létjogot adnak, mert azon a legfőbb eszmény jut bennük kifejezésre, ami az egyéni boldogság útját és az emberi közösség elérendő czélját szabja meg."

 • 773969_lead

  Fénysugár

  szöveg

  Evangeliomi hítébresztő és hitmélyitő folyóirat

  2. évfolyam 01. szám 1926. január 1.

 • 773970_lead

  Fénysugár

  szöveg

  Evangeliomi hítébresztő és hitmélyitő folyóirat

  2. évfolyam 02. szám 1926. január 15.

 • 773993_lead

  Fénysugár

  szöveg

  Evangeliomi hítébresztő és hitmélyitő folyóirat

  2. évfolyam 12. szám 1926. december 15.

/101
<< >>