rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 726

Találatok szűrése
/73
<< >>
 • Husz pengos erteku uzletresz

  Húsz pengős értékű üzletrész

  Húsz pengő értékű teljesen befizetett üzletrészről Héthy Lajos nevére.

 • 297-1932-03-01-Budai-naplo-001-001-m334

  Az izlám Budán

  Az iszlám Budán

  A cikk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének sajtókivágat-gyűjteményéből származik, amely kb. 1906 és 1980 között, változó intenzitással gyűjtött, főképp várostörténeti-helyismereti vonatkozású újságcikkek gyűjteménye.

 • 297-1932-03-25-Munchener-neueste-nachrichten-001-001-m332

  Gross-Mufti von Budapest

  A cikk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének sajtókivágat-gyűjteményéből származik, amely kb. 1906 és 1980 között, változó intenzitással gyűjtött, főképp várostörténeti-helyismereti vonatkozású újságcikkek gyűjteménye.

 • Kozjegyzoi okirat masolat masolata

  Közjegyzői okirat másolat másolata

  Győr József kéményseprőmester saját használatra készített másolata Petrovics János, és Beitler Antal rozsnyói kéményseprőmesterek közötti társasági szerződésről. Dr. Hódy Imréné, született Győr Éva adománya a Gömöri Múzeumnak.

 • Egyezsegi szerzodes masolata

  Egyezségi szerződés másolata

  Győr József kéményseprőmester saját használatára készített másolata Engelberger György kéményseprő mester és legénye Petrovics János közötti egyezségi szerződésről. Dr. Hódy Imréné, született Győr Éva adománya a Gömöri Múzeumnak.

 • Bibliai_15_lead

  Héber Bibliai olvasmányok, III. rész: Az utóbbi próféták és a zsoltár könyveiből

  PIH Vallástani iskolakönyvek sorozat, 15. szám

  Első kiadás
  Magyar fordítással s nyelvi meg tárgyi elemzéssel
  Közép-, polgári és kereskedelmi iskolák, valamint a talmudórai tanfolyamok vallásoktatása számára
  Az egyes próféták korviszonyait, működését s eszméit, s a zsoltárt tárgyaló bevezetésekkel

  "Istenfélelem a tudás kezdete"

  Részlet a Bevezetésből: "Az isteni küldetés tudata a prófétai hivatás egyik leglényegesebb vonása. Isten parancsol és a próféta engedelmeskedik; megy és cselekszik, amint Isten szava rendeli. Egyéni hajlamai teljesen háttérbe szorulnak. „Isten szelleme megszállja, „keze megilleti" és ő e „kéz hatalmánál fogva" (Jézsajás 8) teljesiti hivatását. Abban, amit mond vagy tesz, Isten igéje nyilatkozik: még pedig abban az alakban, melyet küldőjének akaratából öltött lelkében és minden kétséget kizáró világossággal. A prófétai ige nem olyan, mint az orákulum, mely magyarázatra szorult s melyet hirdetőjének előbb érthető nyelvre kellett lefordítania, ahogyan azt a pogány jós cselekedte Dodonában, midőn a Zeus-tölgy lombjainak zörgéséből s a szent forrás zúgásából; vagy Delfiben, hol a Pythia rejtelmes hangjaitól leste el a titkok ismeretét."

 • Valto

  Váltó

  Váltó ötven aranypengőről. Hiányos dokumentum.

 • lead712871

  Amikor Jókainak dolgozószobát rendeztek be a Nándor-kaszárnya börtönében

  Hegedűs Sándorné Jókay Jolán emlékiratai a költőfejedelemről

  A cikk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének sajtókivágat-gyűjteményéből származik, amely kb. 1906 és 1980 között, változó intenzitással gyűjtött, főképp várostörténeti-helyismereti vonatkozású újságcikkek gyűjteménye.

 • lead712870

  Főváros : Liber Endre

  A cikk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének sajtókivágat-gyűjteményéből származik, amely kb. 1906 és 1980 között, változó intenzitással gyűjtött, főképp várostörténeti-helyismereti vonatkozású újságcikkek gyűjteménye.

 • juda_izr_kir_lead

  Júda és Izráel királyainak kronológiája

  a Szentírás és egyéb források alapján

  "A szentírásmagyarázat és a történelemtudomány szempontjából nagy fontossággal bír a királyok kora kronológiai kérdéseinek tisztázása. Elég anyag áll a kutató rendelkezésére, egyrészt a szentírásban és annak fordításaiban, másrészt idegen forrásokban, melyek közül főképen az asszír adatok bírnak különös fontossággal, mert ezek között néhány elég megbízható kronológiai alapon nyugszik és ennek következtében kiinduló időpontúl szolgálhat a zsidó történelem dátumainak megállapításánál is. Mindenesetre sokoldalú mérlegelés döntheti csak el, hogy vájjon minden egyes asszír adat megérdemli-e azt az abszolút bizalmat, hogy annak alapján más adatok hitelességét kétségbe vonjuk?"

/73
<< >>