rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 730

Találatok szűrése
/73
<< >>
 • Berstein_Bibliatört_II_Lead

  Bibliatörténet II

  szöveg
  minősített tartalom

  A királyság kezdetétől- Ezra koráig

  A közép-és polgári fiú-és leányiskolák II osztálya számára

  A Bibliatörténet második részében Izrael történelmének Király korszakától Ezra tevékenységéig mutatja be a szerző. A könyv úgy mint az első rész a közép-és polgári fiú-és leányiskolák II osztálya számára készült. A belső címoldalon a szerző kézírása látható.

 • Low_Hosok_Lead

  Hősök ünnepe

  szöveg
  minősített tartalom

  Egyetemzáró

  Hősök ünnepe Egyetemzáró

 • Pesti gyülekezet

  A pesti zsidó gyülekezet alkotmányának története

  szöveg
  minősített tartalom

  Pesti Izraelita Hitközség

  Bevezetés.
  A pesti izraelita hitközség, mely közel 200 ezer lélekszámával a kongresszusi szervezethez tartozó magyar zsidóságnak több mint 60 százalékát foglalja magában, a haza fiatalabb gyülekezetei közé tartozik. Okmányilag ugyan ki van mutatva, hogy már több mint 500 év előtt laktak Pesten zsidók, később azonban az 1727. évi, majd az 1735. és az 1773. évi országos összeírásoknál a pesti hatóságok a város zsidómentességéről tesznek jelentést a helytartóságnak. Egyedüli engedmény a város részéről abban állott, hogy a pesti vásárokra járó átutazó zsidók számára kóser vendéglőt engedélyezett, melyet időről-időre jó pénzért bérbe adott a szomszédos Óbudán lakó zsidóknak.
  II. József császár 1783. évi rendelete a szabad királyi városoknak és így Pest városának kapuit is megnyitotta a zsidók előtt, kik elsősorban Óbudáról, de az ország távolabbi részeiről és külföldről is, főleg Cseh-Morvaországból jöttek Pestre. A város, meg a letelepülő zsidók között bizonyos természetes, magától adódó kölcsönhatás alakul ki és egyiknek gyarapodása magával hozta a másiknak növekedését. Az eladdig igénytelen kisváros rövid néhány évtized alatt gazdasági központtá fejlődik, benne pedig népes és virágzó zsidó gyülekezet szerveződik, vallási, közművelődési és jóléti intézményekkel, melyeket saját alkotmánya szerint kormányoz.
  Jelen tanulmány feladata, hogy egykorú jegyzőkönyvek és okiratok alapján, lehetőleg mindig az eredeti szövegeket szólaltatva meg, bemutassa a pesti zsidó gyülekezet ezen alkotmányának történetét. Végigvezeti azt a megindulás első mozzanatától a »pesti zsidóság«, a »zsidó község«, majd a »hitközség« fokozatain át, a jelenlegi hitközségi alkotmány kifejlődéséig. Ezzel kísérletet teszünk az események és történések azon köre felé irányítani a figyelmet, melynek ismertetése eleddig meglehetős mellőzésben részesült. A történetírók ugyanis általában főleg a külső viszontagságok megrajzolására, meg a szellemi alkotások felsorolására szorítkoznak és csak elvétve mutatnak reá a zsidó gyülekezetek szervezete fejlődésének egy-egy mozzanatára. Dolgozatunk tehát egyben adalék is akar lenni a magyar zsidó gyülekezetek alkotmányának rendszeres történetéhez.

 • Zsoldos_Felvilagosodas

  A felvilágosodás német-zsidó írói és a magyar irodalom

  szöveg
  minősített tartalom

  A felvilágosodás német-zsidó írói és a magyar irodalom.

 • Weisz_Az_izraelita_vallasoktatas_vezerfonala_Lead

  Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: A honfoglalástól a babyloniai fogságig

  szöveg
  minősített tartalom

  A Szentírás történeti könyvei

  Vallástani iskolakönyvek sorozat 6. száma
  A kötet a Szentírás történeti könyveit tartalmazza a honfoglalástól a babylóniai fogság időszakáig, sok képpel és az ókori Palesztína térképével.
  A könyv megírására Weisz Miksát a Pesti Izr. Hitközség kérte fel.
  A Pesti Izraelita Hitközség Vallástani iskolakönyvei sorozat 6. száma

 • Kazinczy_es_a_zsidok_Lead

  Kazinczy Ferenc és a zsidóság

  szöveg
  minősített tartalom

  Különlenyomat a Magyar Zsidó Szemle 1932. és 1933. évfolyamából.

 • 776378_lead

  Fénysugár

  szöveg

  Evangeliomi hítébresztő és hitmélyitő folyóirat

  5. évfolyam 11. szám 1929. június 1.

 • hevesi_emlek_lead

  Emlékkönyv Dr. Hevesi Simon pesti vezető főrabbinak, papi működése negyvenedik évfodulójára

  szöveg
  minősített tartalom

  Tanítványai, barátai és tisztelői közreműködésével

  Dr. Hevesi Simon rabbiságának 40 éves fordulóját megünnepelni óhajtó kiváló hittudósok munkája.

 • 863429

  Missziói Lapok

  szöveg

  Az ág. h. ev. misszióegyesület hivatalos közlönye

  XXI. évf. 12 szám. 1934. december

 • 863280

  Missziói Lapok

  szöveg

  Az ág. h. ev. misszióegyesület hivatalos közlönye

  XXI. évf. 11 szám. 1934. november

/73
<< >>