rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 786

Találatok szűrése
/79
<< >>
 • 822_Sirkerti_imak_Lead

  Sírkerti imák

  szöveg
  minősített tartalom

  "Figyelmeztetem hogy e füzetet csak és kérem a m. t. közönséget, az ősiidőktől szokásos héberima elmondása után olvassa át. A héberszövegnek, ha sokaknál érthetetlen is, a kellő vallási hatása megvan: Füzetemet csupán az ájtatos érzelem megerősítése és emelése céljából adom a nagyközönség kezébe, de semmiesetre sem azért, hogy ezáltal az ősi héberima mellőztetve legyen." A szerző

 • Hiteleti_fuzetek_Lead

  Hitéleti füzetek

  szöveg
  minősített tartalom

  Kegyelet és gyásznapok szokásai

  Hitéleti füzetek Kegyelet és gyásznapok szokásai

 • Braun

  Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: Zsinagógai énekeskönyv az izr. ifjúság részére

  szöveg
  minősített tartalom

  PIH Vallástani Iskolakönyvek sorozat 18. szám

  Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: Zsinagógai énekeskönyv az izr. ifjúság részére PIH Vallástani Iskolakönyvek sorozat 18. szám

 • jesana_efrain_lead

  Jesana és Efrain

  szöveg
  minősített tartalom

  II. Krón. 13, 19. verséből tudjuk, hogy Ábija, Júda királya győzelmet arat Jerobeám-, lzráel királya felett és elfoglalja BéthÉlt, Jesanát és Efraint, valamint a hozzájuk tartozó kisebb helységeket.

 • 831_Zsinagógai_enekek_Lead

  Zsinagógai énekek az ifjuság részére

  szöveg
  minősített tartalom

  Néhai Dr. Heller Sándor a Pesti Izr.Hitközség volt elnöke emlékének szenteli e könyvet a Pesti Izr. Hitközség vallásoktatási ügyosztálya.

 • hagyomány_és_dogma

  Hagyomány és dogma

  szöveg
  minősített tartalom

  A stockholmi zsinagógában 1913. október 3-án, Újév másodnapján tartott előadás magyar fordítása.

  AZ ÉZSAJÁS VALLÁSOS TÁRSASÁG FÜZETEI 3.

  A zsidó tradíció, zsidó hagyomány hogyan kap szerepet az élő vallás, az erkölcsi nézet, és a régi szövegeken keresztül akár még maga a nyelv nemzedékről nemzedékre történő átadásában, a jelen és jövő közötti összefüggések feltárásában.
  Hogyan hat ez az önmagunkhoz való viszonyunkra.
  A már elhalt tradíciónak sem csak a múzeumban van helye.
  A nemzedékek tudatos szellemi folytonossága.
  Az egyéni vallási tudat autonómiája.
  Tradicionalizmus contra dogmatizmus.
  Hagyományok fejlődésútja.

 • Mislé_Lead

  Mislé

  szöveg
  minősített tartalom

  Magyarázatok Salamon példabeszédéhez: Vallás-erkölcsi élet útmutatója

  "Szent áhítattal fogok hozzá,,hogy magyarázattal lássam el azt a könyvet, mely a bibliának egy részét képezi, melynek minden lapjáról jámborságra serkentő tanítás áradoz. Ezzel már jelezve van a feladat fontossága, hogy hozzáférhetővé tegyem a legmagasztosabb eszméket a vallás erkölcsi élethez vezető tanokat olyanok számára is, kik nem tudnak behatolni a legrégibb kulturtermékek kincstárába, hogy onnan felhozhassák amaz gyöngyöket, melyek még ma is örök értékük jellegét hordják magukon; mert kezdve az ókortól napjainkig hozzájárulnak az emberiség lelki tökéletesedésének fejlesztéséhez értelmi erejének szilárdításához, hirnevességéhez és erkölcsi akaratának fokozásához és amit az egész szentirás célul tűzött ki."

 • Elok_Lead

  Élők

  szöveg
  minősített tartalom

  Emlékbeszéd

  Lőw Immánuel Szegedi főrabbi beszéde Wimmer Fülöp emlékére, 1925.03.12-én hangzott el.

 • Het_oszlop_Lead

  Hét oszlop

  szöveg
  minősített tartalom

  A Szegedi zsidó nőegyesület centenáriuma

  A szegedi zsidó nőegylet 100 éves működésére irt ünnepi beszéd. "Megsegített Isten bennünket. Egy századon át folytattuk a segítő munkát. Az Ő áldása kísérjen...." Lőv Immánuel ünnepi beszéde

 • aggalyos_lead

  Aggályos irányzatok

  szöveg
  minősített tartalom

  A kiegészítő szabályzat tervezetében

  "A magyarországi izraelita (neolog) szervezet vezetői magasztos, de nagy felelősséggel járó munkára vállalkoztak, amidőn a kongresszusi szabályzatot megfelelően módosítani kívánják. Ha jól oldatik meg ezen feladat, áldás fakad belőle nemcsak a neolog árnyalatra, hanem közvetve felekezetünk többi részeire is, míg ellenesetben kockára lehet téve minden javunk, válságba kerülhet szervezetünk, egész felekezeti ügyünk."

/79
<< >>