rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 702

Találatok szűrése
/71
<< >>
 • Utmutato_lead

  Zsinagógai útmutató

  szöveg
  minősített tartalom

  5 6 9 7 „Úristen, erős menedékünk voltál minden időben! — A zsoltár e verse irásmagyarázó bölcseink értelmezése szerint a templomra vonatkozik. Templomaink szolgáltak erős menedékül üldözött népünk fiainak, mert a szentély áhitatos hangulatában szilárdult lelkük hittel vértezve fordult szembe a rosszakarat támadásaival és megingathatatlan hűségük diadalmaskodott a csillogó fényű igéretek csábitásai felett.”

 • Patai_lead

  Patai Edith a költő

  szöveg
  minősített tartalom

  KI VAGYOK ÉN?
  Ki vagyok én? Ezzel a sorral záródik Patai Edith verseskötete, — nem költészete — s ez a felkiáltás a költő kérdése, nem költői kérdés. A költő az örök ellentétek embere. Benne minden érzés felfokozott; méretben, intenzitásban kiélezett és a benne széthajtó reflexiók a szélső határokig merednek. Önös: mert mindent legbelül érzékel, a szíve gyökerére lélegzett valóság elveszti magába zártságát, önállóságát és benne mássá születik; s mert mindent önmagában lát, fog fel, minden benne is van, ő a forrás, ő az Anya, a centrális nap, mindenek róla szakadtak le, mindenek körötte keringenek a tőle nyert fényben. S mert mindent imagát-tépő parthenogenezisben vajúdik életre, anyás áldozatossággal önzetlenkedik, s úgy véresen, vonaglón darabolja, osztja, hajigálja szét szívét a világnak.

 • 832_Zsidók_vagyunk_Lead

  Zsidók vagyunk zsidók maradunk

  szöveg
  minősített tartalom

  "Jelen munkámat legelső sorban hitközségem tagjainak lelkiekben való megerősítése céljából adom közzé. Már rég elmuttak azok az idők, midőn ״orthodox" hitközségekről jogosan mondták : ״Az egész gyülekezet szentekből áll." Ma az u. n. ״egységes" orthodox hitközségekben, éppen a selectió lehetetlensége következtében, fölös számmal vannak az olyan elemek melyek részére éppen olyan szükséges a lelki gondozás, a hit, beli megerősítés munkája, hogy illetők ne csak az orthodoxia,de egyáltalában a zsidóság számára teljesen ״kiszáradt csontokká"'ne váljanak, mint bármely nem orthodox gyülekezetben."

 • 864509

  Missziói Lapok

  szöveg

  Az ág. h. ev. misszióegyesület hivatalos közlönye

  XXIII. 12. évf. szám. 1936 december

 • 864087

  Missziói Lapok

  szöveg

  Az ág. h. ev. misszióegyesület hivatalos közlönye

  XXIII. 7-8-9. évf. szám. 1936 július-augusztus-szeptember

 • 864256

  Missziói Lapok

  szöveg

  Az ág. h. ev. misszióegyesület hivatalos közlönye

  XXIII. 11. évf. szám. 1936 november

 • 864249

  Missziói Lapok

  szöveg

  Az ág. h. ev. misszióegyesület hivatalos közlönye

  XXIII. évf. 10. szám. 1936 október

 • 864086

  Missziói Lapok

  szöveg

  Az ág. h. ev. misszióegyesület hivatalos közlönye

  XXIII. 6. évf. szám. 1936 június

 • 864060

  Missziói Lapok

  szöveg

  Az ág. h. ev. misszióegyesület hivatalos közlönye

  XXIII. évf. 4. szám. 1936 április

 • 863983

  Missziói Lapok

  szöveg

  Az ág. h. ev. misszióegyesület hivatalos közlönye

  XXIII. évf. 1. szám. 1936 január

/71
<< >>