rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 670

Találatok szűrése
/67
<< >>
 • sarkad_lead

  A százéves sarkadi zsidóság emlékkönyve

  1837-1937

  "Ezen könyv a Sarkadi Aut. Orth. Izr. Hitk. jubileumi bizottságának szerkesztésében és kiadásában 1937. aug. 29-én, a hitközség százéves jubileumi ünnepélye alkalmából jelenik meg."
  - sorszámozott példány -

  "Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt
  hirdessetek szabadságot a földön!
  Jubel-év legyen ez számotokra;
  térjen vissza mindenki az ő örökéhez
  s minden ember vissza az ő családjához.
  (M. 111-25, 10.)"

 • Misnajot_lead

  Misnájót I.

  A Misna hat rendje

  Részlet az Előszóból: "Útjára bocsátjuk a misna magyar fordításának első kötetét. Nem túlságosan nagy időközökben követni fogják a további kötetek. Misnafordításunk: szakember munkája avatott szakemberek használatára, de egyúttal a nagy zsidó olvasóközönség számára is készült. Tudatában vagyunk a cél és feladat e kettősségében rejlő nehézségnek. Mint kiadó, tudatában vagyunk mindazoknak a kulturális, anyagi és egyéb nehézségeknek is, amelyek ezt a vállalkozásunkat :a teljes misna magyar forditásának kiadását olyan nagyon megnehezítik. De tudatában vagyunk annak is, hogy a misna jelen magyarnyelvű kiadásával olyan úttörő munkára vállalkoztunk, amilyent nagy zsidó irodalommal rendelkező európai kulturnyelvek is, csak ritkán tudnak felmutatni. Ha a misna jelen magyarnyelvű kiadásának semmi más eredménye nem is volna, mint az a puszta tény, hogy a zsidóságnak ez a kétezer év viharaiban nemzetfentartó kulturdokumentuma és alapvető törvénykódexe, most egy olyan európai nyelven jelenik meg, amelynek területén a zsidó kultúra manapság még szinte ösmeretlen fogalom: ez a puszta tény is elegendő lesz arra, hogy a zsidóság jövendő egyetemes irodalomtörténetében, úgy a Kirjat Széfemek, valamint a fordító nevének helyet biztosítson."

 • 692884_lead

  A košicei ágostai hitvallású evang. magyar-német egyházközség évkönyve az 1937. évre

  LI. évfolyam

  Szerkeszti: Greguss Gyula lelkész

  Evangélikus gyülekezettörténeti nyomtatványok, évkönyvek, jelentések és kéziratok.

 • A csanád-csongrádi ág. hitv. ev. egyházmegye Hódmezővásárhelyen 1937. évi július 1-én megtartott rendes, Battonyán 1937. évi október 22-én tartott rendkívüli, Makón 1938. június 29-én tartott rendes évi közgyűléseinek jegyzőkönyve

  A csanád-csongrádi ág. hitv. ev. egyházmegye Hódmezővásárhelyen 1937. évi július 1-én megtartott rendes, Battonyán 1937. évi október 22-én tartott rendkívüli, Makón 1938. június 29-én tartott rendes évi közgyűléseinek jegyzőkönyve

  A csanád-csongrádi ágostai hitvallású evangélikus egyházmegye Hódmezővásárhelyen 1937. évi július 1-én megtartott rendes, Battonyán 1937. évi október 22-én tartott rendkívüli, Makón 1938. június 29-én tartott rendes évi közgyűléseinek jegyzőkönyve

 • Fried_ujpesti_lead

  Az újpesti dr. Venetianer Lajos nevét viselő Izraelita Közművelődésügyi Egyesület története

  (1897-1937)

  Bevezetés.
  40 éves magyar zsidó kulturegyesület. Csodálatosan igaz megállapítás. Négy évtizedes megszakítás nélküli múltra tekint vissza és igy a fennálló magyar zsidó kulturalakulatok között szinte a legrégibb múlt az övé. Most, amikor a dr. Venetiáner Lajos nevét viselő Újpesti Izraelita Közművelődési Egyesület fennállásának négy évtizedes fordulójához érkezik el, szükségesnek mutatkozik lelkiekben és szellemiekben egyaránt, hogy e sajátos alakulatnak históriáját megírjuk oly módon, hogy abból a speciális helyi kultúrájú alakulatnak meggyőző képét nyerje az olvasó.
  E bevezetés foglalja még magában a fenti célkitűzésen kivül gondolatmenetünknek alábbi sorát. Szólunk bevezetőleg a hitközség kulturális életéről, Venetiáner elgondolásáról és alakításáról és a speciális újpesti viszonyokról. Majd a legényegylet csütörtöki öszsze jöveteleinek, a kultur-körré való átalakulásnak és forradalmi kornak története következik és mint históriai kuriózum felsorolása mindannak, ami Venetianerről van elnevezve Újpesten. Külön részt szentelünk a tisztikar, az előadások, a művészek, a közönség, a zárószó jellemzésének. Tárgyaljuk továbbá a hitközséghez és az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesüsülethez való viszonyunkat, valamint a helybeli előadói gárda kialakítását. Végül a jelenben való különböző irányú működési területekről szándékozunk beszámolni: a Venetiáner serlegről és vacsorákról, az emlék- és serlegbeszédekről, az inasokról, a főiskolai segélyekről, ifjúsági csoportunkról, (irodalmi bizottságunkról), a tiz filléres belépőről, a jövedelmi forrásokról és kiadásokról, a vitaestékről, végül pedig terveinkről és feladatunkról. E főszövegü rész mellékletét alkotják azok a táblázatok, amelyek az adatok egymás után, való rendszerességével bizonyítják állításaink helytállóságát.

 • 690703_lead

  Büntetőjogunk megújhodása.

  The renewal of the Hungarian penal codex.

 • Nyugosznak ők a hős fiak, dúló csaták után : Beszéd hősi halottak ünnepén a katolikus temetőben 1937 november 1-én

  Nyugosznak ők a hős fiak, dúló csaták után : Beszéd hősi halottak ünnepén a katolikus temetőben 1937 november 1-én

 • A halál szemüvegén át

  A halál szemüvegén át

  Vallásos elbeszélések

 • lead_689524

  Pécsi Katolikus Tudósító 1937. december

  Pécsi Katholikus Tudósitó

  Alcím 1934. jan. 1.: A Katolikus Akció lapja, 1937. jan. 1.: Hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat, 1939. jan.: Hitbuzgalmi, társadalmi és szociális folyóirat, 1939. márc.: Egyházmegyei és egyházközségi értesítő, 1940. márc. I.: A Pécsegyházmegyei Katolikus Akció lapja. Pécs. 1921. máj. 15. - 1944. nov. 1. Szünetelt: 1922. szept./okt. - 1925. ápr. 5. Megj. nincs feltüntetve, 1921. nov.: havonként, 1925. dec. 1.: nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.: havonként [1935 1936-ban júl.- aug. kivételével], 1937. jan.: júl.- aug. kivételével havonként, 1939. márc.: havonként. Fel. szerk. Hajós György, 1922. jan./febr.: Kelemen Andor, Gergye Győző, 1925. ápr. 5.: Hajós György, 1926. szept. 11.: Ákos Ferenc, 1927. márc. 2.: Hajós György, 1927. nov. 27.: Kocsis László, 1934. jan. 1.: Györkös József, 1936. máj.: Gergye Győző. Főszerk. nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.- 1930.dec. 1.: Hajós György, 1931. jan.: nincs feltüntetve, 1936. máj.: Hantos Béla, 1942. nov. 1.: nincs feltüntetve. Szerk. és k. A Pécsi Kat. Tudósító szerkesztő bizottsága, 1922. jan./febr.: nincs feltüntetve. Kiadja 1937. jan. 1.: A Pécsi Katolikus Akció Központi Tanácsa, 1937. márc. 1.: A Pécs-egyházmegyei Katolikus Akció Tanácsa, 1940. aug. 1.: nincs feltüntetve. Fel. k. nincs feltüntetve, 1934. dec.: Tiborcz Benedek. Ny. Dunántúl, 1925. dec. 22.: Haladás, 1933. máj. .1: Dunántúl. 8 r., 1939. jan. 4 r. Megjegyzés: A szünetelés után 1925. ápr. 5-én mint 1. évf. 1. sz. indul újra. -1925. dec. 1-jén az egyházi évvel induló új évfolyam 4. évfolyamaként jelenik meg. 1929. jan. 1-jétől az évfolyamszámozás a naptári évhez igazodik. - Wünscher 1927. évi kötete szerint kiadója már abban az évben Tiborcz Benedek, az 1930. évi kötet szerint a laptulajdonos Tiborcz Benő, a fel. k. Loszhart Kázmér, az 1931. évi kötet szerint a fel. k. Loschert Kázmér.

 • lead_689523

  Pécsi Katolikus Tudósító 1937. november

  Pécsi Katholikus Tudósitó

  Alcím 1934. jan. 1.: A Katolikus Akció lapja, 1937. jan. 1.: Hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat, 1939. jan.: Hitbuzgalmi, társadalmi és szociális folyóirat, 1939. márc.: Egyházmegyei és egyházközségi értesítő, 1940. márc. I.: A Pécsegyházmegyei Katolikus Akció lapja. Pécs. 1921. máj. 15. - 1944. nov. 1. Szünetelt: 1922. szept./okt. - 1925. ápr. 5. Megj. nincs feltüntetve, 1921. nov.: havonként, 1925. dec. 1.: nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.: havonként [1935 1936-ban júl.- aug. kivételével], 1937. jan.: júl.- aug. kivételével havonként, 1939. márc.: havonként. Fel. szerk. Hajós György, 1922. jan./febr.: Kelemen Andor, Gergye Győző, 1925. ápr. 5.: Hajós György, 1926. szept. 11.: Ákos Ferenc, 1927. márc. 2.: Hajós György, 1927. nov. 27.: Kocsis László, 1934. jan. 1.: Györkös József, 1936. máj.: Gergye Győző. Főszerk. nincs feltüntetve, 1927. nov. 27.- 1930.dec. 1.: Hajós György, 1931. jan.: nincs feltüntetve, 1936. máj.: Hantos Béla, 1942. nov. 1.: nincs feltüntetve. Szerk. és k. A Pécsi Kat. Tudósító szerkesztő bizottsága, 1922. jan./febr.: nincs feltüntetve. Kiadja 1937. jan. 1.: A Pécsi Katolikus Akció Központi Tanácsa, 1937. márc. 1.: A Pécs-egyházmegyei Katolikus Akció Tanácsa, 1940. aug. 1.: nincs feltüntetve. Fel. k. nincs feltüntetve, 1934. dec.: Tiborcz Benedek. Ny. Dunántúl, 1925. dec. 22.: Haladás, 1933. máj. .1: Dunántúl. 8 r., 1939. jan. 4 r. Megjegyzés: A szünetelés után 1925. ápr. 5-én mint 1. évf. 1. sz. indul újra. -1925. dec. 1-jén az egyházi évvel induló új évfolyam 4. évfolyamaként jelenik meg. 1929. jan. 1-jétől az évfolyamszámozás a naptári évhez igazodik. - Wünscher 1927. évi kötete szerint kiadója már abban az évben Tiborcz Benedek, az 1930. évi kötet szerint a laptulajdonos Tiborcz Benő, a fel. k. Loszhart Kázmér, az 1931. évi kötet szerint a fel. k. Loschert Kázmér.

/67
<< >>