rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 788

Találatok szűrése
/79
<< >>
 • Leszerelési jegy

  Leszerelési jegy

 • 5 - 6. sz. alapkerdoiv Hotalpak, jegpatkok, golyalabak

  5 - 6. sz. alapkérdőív Hótalpak, jégpatkók, gólyalábak

  A Néprajzi Múzeum Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára Ethnologiai Adattár 5-6. számú alapkérdőíve a havon és jégen járás különböző módjairól. Összeállította: Dr. Gunda Béla.

 • Bizonyítvány

  Bizonyítvány

 • A rabbi könyve

  A rabbi könyve

  A rabbi könyve. "Túl sokat ölel fel a cím ; de valóban az a szándékunk, hogy teljes áttekintést nyújtsunk a rabbi-hivatás egész munkaterületéről, a rabbiképzésről, a rabbiszék elfoglalásának előfeltételeiről, a rabbi' helyéről a közjogi és felekezeti szervezetben, a rabbi feladatairól s ezzel a papi munka kiépítését elősegítsük. Ki lehet rabbi, mik a kötelességei és mik a jogai? Ezekre a kérdésekre kell világos feleletet adnunk. Kiváltkép kötelességeiről! Amit az iskolaelméletben tanít, azt a gyakorlatban is be kell mutatnunk. Lehetőség szerint a rabbi jelenben végzett vagy végzendő munkaterületéről kívántunk egységes, összefoglaló képet adni. Ha azonban a múltban találunk a rabbi-hivatással összefüggő olyan tevékenységet, amelyet kár volt elhanyagolni, arról is megemlékezünk. Viszont több „eljárásra* azért terjeszkedünk ki, mert bár nem tartozik szorosan a rabbi munkaköréhez, a hívek a rabbitól várják az irányítást, hozzá fordulnak tanácsért, döntésért. A munkakör hosszú idő alatt alakul ki; minden ágazatánál igyekszünk a történeti forrásokat megtalálni. A rabbi feladatainak felsorolásában és tárgyalásában bizonyos rendszert követünk. Alapul azt a felsorolást fogadjuk el, amelyet felekezeti alkotmányunk nyujt a rabbi munkakörének meghatározásánál (Kongresszusi szabályok I rész 43. §,)."

 • lead_715806

  Anabaenopsis arnoldii

 • 713985_lead

  Lelkipásztor

  XVI. évf. 12. szám / 1940. november

  Magyarhoni evangélikus gyakorlati havi folyóirat

 • 714954_lead

  Lelkipásztor

  XVII. évf. 1. szám / 1940. december

  Magyarhoni evangélikus gyakorlati havi folyóirat

 • Level

  Levél

  Győr József kéményseprőmester levele a Nagyságos Alispán úrhoz kéményseprési reáljogának elismeréséről. Dr. Hódy Imréné, született Győr Éva adománya a Gömöri Múzeumnak.

 • 713984_lead

  Lelkipásztor

  XVI. évf. 11. szám / 1940. október

  Magyarhoni evangélikus gyakorlati havi folyóirat

 • 713982_lead

  Lelkipásztor

  XVI. évf. 10. szám / 1940. szeptember hó

  Magyarhoni evangélikus gyakorlati havi folyóirat

/79
<< >>