rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 1432

Találatok szűrése
/144
<< >>
 • Friedman_kis_lead

  A zsidó történelem és irodalom Kis Tükre

  szöveg
  minősített tartalom

  „Közel négyévezredes utat kell bejárnia a zsidó történet kutatójának, ismertetőjének. Hosszában és széltében sem keskeny sáv ez az ösvény. Nem egy helyütt élt csupán a zsidóság és nem rövid ideig. Időben és területben követi úgyszólván az egész világtörténetet, mindenütt fellépett India és Kína kivételével. A történelem nem kihagyásokban gazdag egymásutánja az eseményeknek, hanem megszűnés nélkül való folytonosság. A zsidó nép története négy évezred kontinuitása. Ennek a nagy időnek megvan azért a maga közös, soha meg nem tagadható pozitív vagy negatív iránya, a zsidó örökkévalóságért való szent küzdelem, az öröklött, nagy eszmékért való lelkesedés, az élet tudatos élése. Történetünk minden fázisa, még a legtávoliabbak között is van közös vonás, egyező motívum. De szellemi életének különböző időkben, különböző módokon való megnyilatkozása is egy közös szellemi erő, a zsidó psziché hajtása. Ez a szellem termelte ki magából ihletettsége által a profétizmust, talmudizmust, nomokráciat és szociális érzéket, meg megannyi formában eltérő megnyilatkozást. Mindezek egymással nem ellentétes, hanem egymást a mozaik tábla kövecseihez hasonló, kiegészítő lehetőségek, melyek együttvéve adják a zsidóság életének egészét. Édes és dicső a zsidóságért meghalni, édes és dicső a zsidóságért élni, legédesebb és legdicsőbb a zsidóságban élni. Ez egyedül történetének és irodalmának, szenvedéseinek és szellemének ismeretében lehetséges.”

 • Korein_gondolatok_lead

  Gondolatok és epizódok

  szöveg
  minősített tartalom

  "Hittestvéreimnek ajánlva"
  Részlet György Endre ajánlásából: "Korein Dezső nem félt az ellenségeitől, és igazi bölcs létére nem kellett óvakodnia a szellemi szegénységben való elmarasztaltatástól sem. Szívesen vállalta a népszerűtlenséget azért, hogy egy zsidó ügyet (vagy egy zsidó ügyét) diadalra juttasson. Mindig teljes mellvértezettel, a jó ügybe vetett hittel, fölényes szellemi fegyverzettel, a tisztalelkűek nyíltságával, meleg szívének együttérzésével állott ki; kemény ököllel döngette a gonoszság, elvakultság, maradiság kapuit és — győzött! Győznie kellett, mert a hályogosszeműeknek is meg kellett látniok az általa képviselt eszme igazságait. [...] Korein Dezső a mélyen vallásos és Istenfélő ember, aki minden mozzanatban a mi nagy Jótevőnk jelenlétét kutatta és találta meg, még a hitetlenek tiszteletét is megszerezte konokan következetes, megingathatatlan magatartásával. [...] Egy megértő bölcs mesél itt a kandalló mellett nekünk, fiatalabbaknak. Hangja kellemes, zsongító; mondanivalója tanulságos. A múltról beszél a mának. Üljünk köréje és hallgassuk nagy figyelemmel."

 • Korhaztol_Aggokhazaig_Lead

  Kórháztól az aggokházáig

  szöveg
  minősített tartalom

  Kórháztól az aggokházáig

 • Apro_tortenetek_1943_Lead

  Apró történetek a Talmudból és a Midrasból, 1943.

  szöveg
  minősített tartalom

  Valláserkölcsi példázatok, legendák és történetek a zsidó ifjúság számára

  Apró történetek a Talmudból és a Midrasból, 1943. Valláserkölcsi példázatok, legendák és történetek a zsidó ifjúság számára.

 • A300_206_Buber_100_haszid_Lead

  Száz Chászid történet

  szöveg

  Részlet az előszóból "Nem a chászidizmus ismertetése a célunk…. Csupán Buber útját a chászidizmus sűrűin át kíséreljük meg nyomon követni. Éles képben bontakozik ki így előttünk a lelkét megejtő eszmével való küszködése. Mert nem azok az értők és igazak, akik készen kapják életük tanítását, hanem azok, akik viaskodnak azzal,míg megnő és kiteljesedik bennük." Pfeiffer Izsák

 • A Kaposvári Polgári Leányiskola Értesítője 1942-1943.

  A Kaposvári Polgári Leányiskola Értesítője 1942-1943.

  szöveg
 • lead773138

  Hivatali és ügyvédi bűntettek és vétségek

  szöveg

  A magyar büntetőjog kézikönyve 21.

 • 861424_lead

  Ifjuságunk egységének alapjai

  szöveg

  Actio Catholica kiadása ; 114.

 • 719706_lead

  Rekviem a bányászokért! Apám életéből

  szöveg
  minősített tartalom

  Rekviem a bányászokért! Apám életéből című pályamunka.

 • lead771482

  A nő büntetőjogi értékelése : előadás 1943. febr. 18-án

  szöveg
/144
<< >>