rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 53

Találatok szűrése
/6
<< >>
 • Kényszerpályán

  Kényszerpályán

  szöveg

  Esszék és tanulmányok

  Elvek és utak

  "Almási Miklós új tanulmánykötetében századunk néhány kiemelkedő gondolkodói és művészi teljesítményét elemzi, mindig a művek saját belső értékeire, az illető gondolkodó vagy művész értékeket védő vagy ál-értékeket leromboló a saját világnézetén belüli küzdelmére koncentrál." A kiadó

 • A hiányjel

  A hiányjel mosolya

  szöveg

  Világirodalom-Tanulmányok

 • Kétségektől a lehetőségekig

  Kétségektől a lehetőségekig

  szöveg

  Irodalomelméleti kísérletek

  "Ok is, mentség is nyilván van bőven. Mégsem érdemes szépíteni: nincs korszerű irodalomesztétikai szintézisünk"- írja Poszler György. A kitűnő esztéta arra vállalkozik ebben a tanulmánykötetében, hogy jelezze az irodalomelmélet kiépítésének lehetőségeit. Poszler kritikusan tekinti át a hazánkban hozzáférhető irodalomesztétikai kézikönyveket, alapműveket; a nemzeti irodalomtörténet írás esztétikai gyökeréig ás, amikor értőn méri föl Horváth János irodalomtörténeti örökségét; a fiatal Lukács György műfajelméleti szemléletének rekonstrukciója kapcsán elméleti igénnyel és emberi impulzusokra érzékenyen hozza közel olvasójához egy nagy esztétika kibontakozó első szakaszát; kísérletet tesz az összehasonlító művészettudomány szemléletének alkalmazására, amikor az irodalom s a többi művészet összefüggéseit boncolja; végül tömören s meggyőzően vázolja az epika világtörténetét. Poszler György írja:,,...az irodalomelmélet jellegéből következik: az egyik kérdés után nem az egyik válasz jön, hanem a másik kérdés. És ezután sem a másik válasz, hanem a harmadik kérdés...De mi lesz akkor az összefoglalással, azzal a bizonyos irodalomelméleti szintézissel? Nos, úgy tűnik, az is minden kérdéssel távolabb lebben, nem közelebb jön. Kézzelfoghatatlanabbá válik, nem kézzelfoghatóbbá. Minél nagyobb az elmélyedés, annál több a megoldatlanság. Minden gond mögött három másik lapul, és a kérdőjelek osztódással szaporodnak. Persze a dolog így sem reménytelen."

 • Színházi dramaturgia nézőknek

  Színházi dramaturgia nézőknek

  szöveg

  A Színházi dramaturgia nézőknek megpróbálja áttekinthető rendszerbe foglalni a drámára vonatkozó színházi tapasztalatokat, s továbbadni mindenkinek, akit érdekel a színház, a függönyön innen vagy túl. A tapasztalatok gyűjteménye azonban nem receptkönyv. Effélével sokan kísérleteztek világszerte. Az irodalmi receptkönyv értelmetlenség. Azt viszont érdemes összeállítani, hogy a nagy hírű elődök mi mindenre jöttek már rá, mihez képest érdemes új utakat keresni. Ennyit még a jövő drámaírói is leszűrhetnek a múlt tapasztalataiból. A közönség jóval többet, pontosabban tudja megfogalmazni önmagában, hogy miféle élményt kapott egy előadástól, miért is tetszett neki az, ami tetszett. Ha az olvasó bepillanthat a drámaíró műhelyébe, s egy kissé beavatottabbá válik, értőbben és emelkedettebben tudja becsülni azt, amit korábban csak ösztönösen szeretett. Benedek András harminc éve dramaturg. Kiváló kalauz az olvasó beavatásához.

 • Az öröklét gyűrűje

  Az öröklét gyűrűje

  szöveg

  Nietzsche és az örök visszatérés gondolata

  A kézirat az MTA-Soros Alapítvány támogatásával készült.

 • Színház

  A MAI MAGYAR SZÍNHÁZ

  szöveg

  Közel kétszáz éve kezdődött el a hivatásos színjátszás Magyarországon. De ha ebből a két évszázadból az utolsó huszonöt évre fordítjuk a figyelmünket, a folyamatosan továbbélő hagyományos vonások mellett érdekes és jellegzetes különbségeket fedezhetünk fel.

 • Valóság 1980-9

  Valóság 1980-9

  szöveg

  A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata.

 • 352846_lead

  Filmesztétikai tanulmányok

  szöveg

  Filmművészeti Könyvtár 5.

 • Ész és forradalom

  Ész és forradalom

  szöveg

  Hegel és a társadalomelmélet keletkezése

  A mű eredeti címe: Reason and revolution

 • Valóság 1978-12

  Valóság 1978-12

  szöveg

  A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata.

/6
<< >>