rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 1428

Találatok szűrése
/143
<< >>
 • Üdvözlet Szolnokról

  Üdvözlet Szolnokról

  Postcard

 • Szolnok

  Szolnok

  Parkrészlet, Róm. kath. templom, Tiszahíd, Megyeháza, Tisza-szálló

  Postcard

 • Szolnok

  Szolnok

  Parkrészlet

  Postai futással: 1941

 • Széchenyi-tér, Szeged

  Széchenyi-tér, Szeged

  Szeged. Széchenyi-tér.

 • Szegedi mozaik

  Szegedi mozaik

  Szeged - Mozaikképek (5 db)

 • Kisújszállás – Városháza

  Kisújszállás – Városháza

  Ill., fekete-fehér fekvő képeslap. A képeslapot körben fehér szegély övezi. A 2015-ben műemlékké nyilvánított neobarokk stílusú városháza épületét Módl Lajos budapesti építészmérnök tervezte, a kivitelezők Reiman Herman és Gross Benő voltak. Az építkezés 1899. június 25-től 1900. augusztus 15-ig tartott, az első közgyűlésnek pedig 1900. szeptember 4-én adott otthont az épület. A 2. világháborúban bombatalálatot kapott épület tetőszerkezetének középső része teljesen leégett és a két középső torony is megsemmisült, amit a helyreállítás során már nem építettek újjá.; A képeslap keltezett 1944. július 26, és postai futott 1944. július 28-i dátummal.; Gyártási szám: 1. sz.

 • Jászladány

  Jászladány

  Jászladány Megjelenés: Budapest, Barasits [é.n.] Megjegyzések: Ill., fekete-fehér álló képeslap. A képeslapon 5 kép látható 2x2-es elrendezésben, az ötödik kép középen vékony fehér keretben helyezkedik el. A képeket vastagabb hosszanti és vékonyabb vízszintes csík választja el egymástól. A képeslap szélét fehér szegély övezi. Bal felső kép: Hősök szobra: A szobor a katolikus templom melletti parkban áll, a 2. világháborús emlékmű társaságában. A szobor egy kb. 3 m magas talapzaton áll. A talapzat két oldalán bronz-, illetve a hátulján márványtábla tartalmazza az áldozatok névsorát. A talapzat elején idézet a Szózatból. Felül bronztáblán: Vörösmarty idézet. A főkompozíció, a talapzat tetején helyet foglaló, sebesült társát karoló katona. A szobrot Martinelli Jenő készítette 1926-ban.; Bal alsó kép: Római katolikus templom: A Hősök terén áll az 1780-81-ben épült római katolikus barokk templom, melynek három boltszakaszos hajója, félköríves szentélye van. Az eredeti fatemplom állaga annyira megromlott, hogy a község 1734-ben új templomot épített kőből, melyet 1736-ban szenteltek fel. Kőtornya, belül három oltára, boltozott szentélye és sekrestyéje, valamint mennyezetes hajója volt. A 18. század közepére azonban az új templom szűknek bizonyult. A hívek 1765-ben hozzáfogtak a kibővítéséhez, lerakták az új rész alapjait, ám 1780-ig csak a szentély, illetve a hajó egy része készült el tetőzettel együtt, de ezek boltozása, vakolása még nem indult meg. A püspök mégis engedélyezte 1781-ben az elkészült részek megáldását. 1785-ben, Zillak kamarai építőmester terve szerint fejezték be az építkezést. Oszlopos főoltára és mellékoltárai copf stílusúak, a szószék és a padok 1790-es években készültek.; Jobb felső kép: Országzászló: 1933 szeptemberében állították Trianon elleni tiltakozás jelképeként. Az emlékmű a Hősök tere sarkán állt a Községháza bejárata közelében. 1945-ben lebontották.; Jobb alsó kép: Római katolikus iskola: Jelenleg a Móra Ferenc Általános Iskola egyik épülete.; Középső kép: Római katolikus templom főoltára; A képeslap keltezett 1942. április 01. dátummal, és postai futott 1942. június 01. dátummal. Gyártási szám: 1. sz 14 x 9 cm

 • Szolnok - Színház

  Szolnok - Ref. templom

  Szolnok - Ref. templom; Típus: Kép, Megjelenés: Budapest, Barasits, [é.n.]; 26. sz. Megjegyzések: ill., fekete-fehér, fekvő képeslap; A kép körül fehér keret látható; Kassai gyűjteménye; 14 x 8,8 cm; Postai futás dátuma: Nem olvasható;

 • Szolnok - Tisza-szálló

  Szolnok - Tisza-szálló

  Szolnok - Tisza-szálló; Típus: Kép; Megjelenés: Budapest, Barasits, [é.n.]; 39. sz.; Megjegyzések: ill., fekete-fehér, álló képeslap; A képeslap szélén fehér keret látható; A képeslap szegélye díszített (recézett); 13,9 x 8,9 cm; Postai futás dátuma: 1944 (?). 09. 28.;

 • Szolnok - Tisza-szálló

  Szolnok - Tisza-szálló

  Szolnok - Tisza-szálló; Típus: Kép; Megjelenés: Budapest, Barasits, [é.n.]; 39. sz.; Megjegyzések: ill., fekete-fehér, álló képeslap; A képeslap szélén fehér keret látható; A képeslap szegélye díszített (recézett); 14 x 8,9 cm; Postai futás dátuma: nem olvasható, a kitöltés dátuma: 1942. 09. 06.;

/143
<< >>