rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 9

Találatok szűrése
 • Brill_Sámuel_Lőw

  Brill Sámuel Lőw

  A pesti rabbiság elnöke

  Élet- és jellemrajz

  Brill Sámuel Lőw rabbi életének és munkásságának állít emléket Dr. Blau Lajos Magyar-Zsidó Szemlében megjelentetett tanulmánya.

 • Az_emancipáció_történetéből

  Az emancipáció történetéről

  Az emancipáció mint világtörténeti jelenség

  Dr. Blau Lajos, Dr. Venetianer Lajos, Dr. Bernstein Béla, Zalai Fenyvessy Adolf, Dr. Löw Tóbiás, Mezei Mór, Dr. Groszmann Zsigmond, Dr. Büchler Sándor, Acsády Ignác, Dr. Vágvölgyi Lajos, Dr. Klein Mór, Dr. Fischer Gyula, Dr. Vajda Béla, Dr. Kiss Arnold, Dr. Vámos Géza,

  Dr. Edelstein Bertalan, Dr. Flesch Ármin, Dr. Gedő Árpád, Löw Immánuel, Komáromi Sándor, Székely Ferenc, Mezei Ernő

  A kor közéleti személyiségeinek gondolatai tanulmányai az emancipációról.

 • Bacher_Vilmos_élete_Lead

  Bacher Vilmos élete és működése

  60-ik születésnapja tiszteletére

  A kor neves személyiségei méltatják Bacher Vilmos tevékenységét, működését tanulmányaikban, cikkeikben.

 • Leo_Modena

  Leo Modena levelei és írásai II.

  Adalék az olasz zsidók és a héber magánstilus történetéhez

  Leo Modena (1571-1648) író, rabbi, kántor, a 16. századi zsidó irodalom kiemelkedő alakja. Nevéhez fűződik az első héber nyelvű önéletírás, valamint számos responzum is.

 • Etika a Talmudban_fotó

  Etika a Talmudban

  Rövid tanulmánykötet a Talmud etikai szellemének ismertetésére az Izraelita Magyar Irodalmi társulat kiadásában.

 • Leo_Modena_lead

  Leo Modena levelei és írásai I.

  Adalék az olasz zsidók és a héber magánstílus történetéhez

  Héber eredeti kéziratokból kiadta, magyarázatokkal és bevezetéssel ellátta:
  Dr. Blau Lajos a budapesti, Országos Rabbiképző Intézet tanára

  A zsidó nép belső történetéhez szolgáltatnak adalékot Modena levelei és írásai, melyek e mű második részében (id. 666051) először látnak napvilágot.

  Idézet az Előszóból:
  "Modena leveleinek és írásainak jelentőségéről mint történeti forrásról és mint a héber magánstilus példáiról a beveze­tésben, az eljárásról pedig, melyet kiadásuknál követtem, a kéz­iratokról szóló fejezetben nyilatkoztam.
  A héber kommentár, melylyel őket kisértem, főleg a szöveg magyarázatára és a nagy számban előforduló személyek azonosítására szorítkozik. Az ismereteseknél elegendő volt néhány főbb adat és rövid utalás az irodalomra, az ismeretleneknél, ha lehetséges volt, rövid életrajzot adtam. Minden egyebet, jelesül a történelmi anyag megvilágítását és értékesítését a magyar bevezetés számára tartottam fenn, melyre a héber jegyzetekben mint első részre utaltam.
  A héber eredeti azonban, melyet előbb nyomattam ki, oly terjedelmet öltött, hogy kénytelen vagyok a magyar rész második felének (id. 643325) megjelenését elhalasztani. Ez folytatólagos lapszámmal lesz ellátva és remélhetőleg egy éven belül fog kiadásra kerülni."

 • Zsidó bűvészet

  Zsidó bűvészet

  A legrégibb kortól a jelenkorig

  Asztrológia, alkímia, bűvészet, ördögök, boszorkányok, varázslók. Az ó- és újvilág emberének nézete a mágia eszmevilágáról, különös tekintettel a zsidó miszticizmus történelmi fejlődésére.

 • Blau_L_Zsidó_Kult_lead

  A zsidó vallás és a kultura

  A tanulás szerepének hangsúlyossága a zsidó vallás és kultúra fejlődésének szempontjából.

 • Zs. Plutarchos_I_lead

  Zsidó Plutarchos, I.

  Löw Lipót, Riesser Gábor és Zunz Lipót élete

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat_10. szám
  3 fényképpel

  Részlet az Előszóból: "Görög irodalomtörténetük keretében a Croiset testvérek tartalmasan méltatják Plutarchos írói, különösen életrajzírói működését. Összefoglalta — úgy mondják — müvében a hellén régiség tökéletes képét s annak egyszerű és vonzó formát adott, mely kiválóan alkalmas arra, hogy azt megismertesse és megszereltesse. Hivatott magyarázója volt a hellén múltnak, történetének, vallásának, erkölcsének, tudományának. Ezt a múltat pedig nem magyarázta mint valami holt dolgot ; ellenkezőleg mély meggyőződéssel arra törekedett, hogy azt a jelenhez közelítvén, folytonosságét éreztesse.
  Ily szellemben indítjuk mi meg e kiadványunkat, a Zsidó Plutarchost. Ismertetni akarjuk nagyjainkat munkájukban és közéleti szereplésükben ; fölmutatni a ragaszkodást, mellyel eszményeiket és a szeretetet, amellyel népüket szolgálták. Nem idealizált képeket akarunk adni, hanem a való élet embereit bemutatni, akiket az ifjú- és a férfikor, a kegyelet és az igazság egyaránt ideálisoknak ismer el."