rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 594

Találatok szűrése
/60
<< >>
 • placeholder

  A fejnélküli szellem

  szöveg

  Régi kínai komédiák

 • Örök kőbe vésve

  Örök kőbe vésve

  szöveg

  A régi török népek irodalmának kistükre a VII-től a XV. századig

  "Távoli tájakon, Belső-Ázsiában hatalmas sírkövek, rovásírásos feliratok őrzik a régi török népek hősi tetteinek emlékét. A VII. századból származó szövegek fordításával kezdtük, s a XIV. századi, volgai bolgár-törököktől származó sírfeliratokkal fejeztük be antológiánkat, amely bemutatja az időben és térben egyaránt szétszóródott török népek irodalmát."

 • Az ezeregyéjszaka meséi

  Az Ezeregyéjszaka meséi

  szöveg

  A kerettörténet két főszereplője Sahrazád és Sahrijár király. Amikor a király felfedezi, hogy a korábbi felesége hűtlen volt, szörnyű bosszút áll az asszonyokon. Mindennap elvesz egy szüzet, akit a nászéjszaka után kivégeztet. Végül a vezíre már nem talál több lányt a birodalomban. Ekkor Sahrazád (ismert Seherezádé és Sehrezád néven is), a vezír lánya ajánlkozik menyasszonynak. A nászéjszakán Sahrazád elmond egy mesét a királynak, de nem fejezi be, így kényszeríti a kíváncsi Sahrijárt, hogy tartsa őt életben. Másnap éjszaka, amint befejezi a mesét, elkezd (de csak elkezd) egy másikat. És ez így folytatódik ezeregy éjszakán keresztül. A változatoknak eltérő befejezésük van, de mind megegyezik abban, hogy Sahrijár megkíméli Sahrazád életét.

 • Solohov Csendes Don 1. kötet

  Solohov Csendes Don 1. kötet

  szöveg

  "A már életében klasszikussá vált, Nobel-díjas orosz író világhírű alkotása ez a regény. A mű szétfeszítve a szokásos családregények kereteit, a korszak hatalmas panorámáját bontakoztatja ki, de a kompozíció középpontjában mindig a Melehov család áll, sorsukon át a történelem végső tanulságait összegezi az író. A doni puszták kozákságának balladai szépségű regényeposzáról írja Radnóti Miklós: „Érzelmességtől mentes, pontos és kemény líraiságában szinte egyedülálló, valóságábrázoló erejének titka pedig tapintatos aprólékosságában rejlik… mely az ábrázolás hitelét szolgálja”.

 • A nősténykentaur Antik prózaírók

  A nősténykentaur Antik prózaírók

  szöveg

  Antik prózaírók válogatott művei

 • Balzac Eugénie Grandet A harmincéves asszony

  Balzac Eugénie Grandet A harmincéves asszony

  szöveg

  Mindkét kisregény a fiatal Balzac műve. Az Eugénie Grandet ennek a korai korszaknak talán a legsikerültebb alkotása, már a nagy Balzacot felvillantó kis remeke. A" fösvény" Grandet a világirodalom egyik legemlékezetesebb fösvény-figurája. A harmincéves asszony-t ugyancsak ennek a korszaknak hat novellájából ötvözte valamivel később regénnyé Balzac.

 • Az este hangjai Modern olasz kisregények

  Az este hangjai Modern olasz kisregények

  szöveg

  Kötetünk a modern olasz próza világhírű mestereinek hat kis remekét ismerteti meg az olvasóval. Moravia kisregénye egy kamasz lelki válságának pontos lélekrajzzal megírt drámai története: szembekerül szüleivel, az egész világgal, s kapcsolattalansága gyötrő tudata már-már halálba kergeti, mígnem egy asszony anyás, meleg érzékisége kivezeti lidérces magányából. Egy kamaszszerelemről szól Pavese műve is, ő is a férfivá érés felszín alatti drámákkal terhes folyamatát rajzolja meg, s egy házasság csendes válságait, súlyos lelki-erkölcsi buktatóit, de a gyötrelmesen szép megváltás, a tartalmas élet ígéretét is felvillantja. Egy szerelem történetét beszéli el Natalia Ginzburg is, egy boldogságra sóvárgó lány s egy gyenge, cselekvésre képtelen férfi kudarcra ítélt szerelmét. Buzzati elbeszélése egy éjszakai pánik feszült levegőjű krónikája; a Scala ünnepi bemutatóján hirtelen híre megy: egy titkos szervezet aznap éjjel felkelést robbant ki, s a felékszerezett hölgyek, tekintélyes urak tehetetlen riadalommal várják, hogy beteljesüljön rajtuk a végzet. Vittorini egy öreg munkás halálát jeleníti meg balladás lüktetésű, sejtelmes költőiségű remekében. A kötetet Calvino műve zárja: hőse a modern ipari város füst-gáz-köd-por kupolájának kísérteties félhomályában a tisztaság és szépség megváltó képeit keresi, de egyre jobban elhalványul benne a „jól berendezett, termelékeny, gyönyörű világ látomása.” A hat kisregény a modern ember nagy kérdéseire keresi a választ.

 • irodalmi élet

  Új ég és új föld

  szöveg

  Irodalomi élet Szovjet-Oroszországban 1917-1932

  Irodalomi élet Szovjet-Oroszországban 1917-1932

  Válogatás a korszak irodalmi kiáltványaiból és irodalompolitikai dokumentumaiból . Szovjet irodalom-Történet 1917-1932 Antológiák Művészet Szovjetunió Történet

 • Agatha Christie: Nyaraló gyilkosok

  Nyaraló gyilkosok

  szöveg

  Agatha Christie

  Agatha Christie: Nyaraló gyilkosok

 • Andreasz Frangiasz: A vasrácsos kapu

  A vasrácsos kapu

  szöveg

  Andreasz Frangiasz

  Andreasz Frangiasz: A vasrácsos kapu

/60
<< >>