rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 16

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • A munka kultúrája

  A munka kultúrája

 • Munka, technika, kultúra

  Munka, Technika, Kultúra

  Elvek és utak

  A kétezredik év küszöbén járunk, és a kort, amelyben élünk, a tudományos-technikai forradalom korának nevezzük. A világ változásai szétrobbantják megszokott fogalmaink régi tartalmát: szemléletünk mértékét is az új világhoz kell igazítanunk! Fukász György, a filozófiai tudományok doktora e kötet tanulmányaiban, írásaiban a tudományos technikai forradalom változó hatását összegzi. Elemzi a technika, munka, kultúra fogalmának új tartalmát a tőkés világban és a szocialista társadalomban. Analitikus érdeklődése a művészetre is kiterjed, különösen behatóan vizsgálja a filmalkotás és technika összefüggéseit. Rávilágít a fogyasztói társadalom, a konzum-kultúra, a marxizálás és a konvergencia-elmélet látszat-lényeg dialektikájára, beleső apologetikájára. Jelentős figyelmet érdemel a kötet záró "Lenin öröksége és az ideológiai harc problémái" című tanulmány.

 • Az ember és a munka

  Az ember és a munka

  A munka kényszerétől a munka szükségletéig

  A mezőgazdaság szocialista átszervezésével leraktuk a szocializmus alapjait. A Magyar Szocialista Munkáspárt kongresszusai határozatai célul tűzték ki a szocializmus teljes felépítését.

 • A munka kultúrája

  A munka kultúrája

  A világ minden táján napirendre került a kultúra vizsgálata, tudományos értelmezése. Fejlődése sajátosságaink, törvényszerűségeinek a tisztázása korunkban kiváltképpen fontos, hiszen a technikai haladás a világ olyan nagymérvű megváltozását hozza magával, olyan természetátalakító tervek (például nagy víztárolók építése stb.) megvalósítását teszi lehetővé, melyek egyszersmind a hagyományos kultúrákat is veszélyeztetik.

 • A munka filozófiája

  A munka filozófiája

  A mai világban a munka problémái egyre inkább az érdeklődés homlokterébe kerülnek. Ez teljesen érthető, természetes folyamat a kommunizmust építő Szovjetunióban, a szocialista országokban, hiszen a szocialista fejlődés a munka nagyarányú átalakulását hozza magával, létrejön a szocialista, majd a kommunista munka, amelyet mindenki képességei szerint végez s az emberek elsőrendű életszükségletévé válik.

 • A munka esztétikája

  A munka esztétikája

  A polgári esztétikai törekvések szembeállítják egymással a művészetet, az esztétikai értékeket mint az ember szabad tevékenységét - és a munkát, amelytől elvitatják a szabadság érvényesülését, s a szükségszerűség megvalósításának tekintik.

 • Technikai

  Technikai haladás

  Áldás és átok?

  Társadalomtudományi kismonográfiák 7.

 • Művészet

  Művészet és technika

  Művészet-Esztétika Művészet-Technika

 • Technika és művészet

  Technika és művészet

  Az esztétikai technicizmus kritikájához

 • A munka filozófiája

  A munka filozófiája

  Fizikai munka-szellemi munka

  A fizikai és a szellemi munka összekapcsolásának kérdése, vizsgálata

/2
<< >>