rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 2

Találatok szűrése
 • Bibliai_Gunsz_lead

  Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára : Őstörténet. Patriarkák

  Középiskolák I. osztálya számára

  A sorozat 1. füzete
  Részlet az előszóból: "A ״Bibliai történetek“, melynek első füzete most lát napvilágot, a biblia elbeszéléseit kívánja egyszerű, közvetlen modorban a zsidó tanuló ifjúságnak nyújtani. Az alapelvek, melyek könyvem megírásánál vezéreltek, magából a könyvből eléggé kiviláglanak, ezek bővebb fejtegetésébe itt tehát nem bocsátkozom. Hogy mennyiben jártam el helyesen a tárgyalandó anyag kiszemelésében és földolgozásában, annak megvitatására különben sem volna alkalmas tér egy az ifjúság használatára irt könyv előszava. Csak azt kívánom e helyütt megjegyezni, hogy egyes, a bibliában föltalálható részletek teljes mellözése vagy módosítása nem önkényszerüleg történt, hanem fontos paedagogiai és valláserkölcsi tekintetekben leli alapját. A biblia, úgy a mint az előttünk van, nem gyermekek számára irt könyv, és ha — a mit a hiterkölcsi nevelés bizonyára nem nélkülözhet — annak tartalmát az ifjúsággal megismertetni óhajtjuk, úgy nagyon résen kell lennünk, hogy ügyetlen s tapintatlan eljárás által épen az ellenkezőjét ne érjük el annak, a mit voltaképen elérni iparkodunk. Ez óvatosság által nem hamisítunk tényeket, csupán elhallgatjuk azt, mit megérteni, való lényegében fölfogni csak később az erkölcsi és szellemi képességek fejlettségével lesz ifjúságunk képesítve.
  [...] E füzet, mely az őstörténetet s a pátriárchák történetét foglalja magában, a középiskolák első osztályának képezi tananyagát. Gyors egymásutánban követni fogják a II. füzet, mely Mózes, Józsua s a bírák történetét öleli föl (a II. oszt, tananyaga), s a III. befejező füzet, mely a királyság történetét tárgyalja (a III. s IV. oszt, anyaga)."

 • Bibliai_Gunsz2_lead

  Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára : Őstörténet. Patriarkák. (Mózes. Józsua. Bírák. Királyság.)

  Középiskolák I., II., III. és IV. osztálya számára

  Második kiadás.
  Az 1887-es első kiadás bővített és javított változata.
  "Szerző tulajdona"