rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 1

Találatok szűrése
  • Kunhegyes

    Kunhegyes

    Kúnhegyes

    Illusztrált, színes fekvő képeslap. A képeslapon 3 kép látható egy bal oldali álló és két jobb oldali fekvő, egymás alatt elhelyezkedő kép formájában. A képeket fehér csík választja el egymástól, valamint a képeslap széle körben fehér kerettel szegélyezett. Bal oldali kép: Református templom: A legrégebbi református egyház jegyzőkönyve már említést tesz arról, hogy 1640-ben Kunhegyesnek volt református temploma, egyháza, prédikátora és oskolamestere. A törökök kiűzése után csak 1698-ban kezdtek visszatelepedni, a következő éves hivatalos bejárás leírása szerint a kőtemplom még megvolt. Romladozásából Egerből hozatott kőművesek állították helyre. 1776-ban templomot építtettek a kunhegyesi reformátusok, mely a jelenlegi templom és a lelkészlak között volt. A ma is álló és az ország 2. legnagyobb református templomát 1827-1844 között építették klasszicista stílusban. Homályossy Ferenc tervei alapján Grizner József hevesi építész kezdte meg az akkor még egy tornyos templom megépítését. 1837-ben keresték fel az országos hírű Hild József pesti építészt, hogy a tervrajzokat átdolgozva kéttornyos templomot építsen a közösségnek. Streimelvogel Mihály egri építőmester készítette a két tornyot, a tetőzetet, valamint a templom belsejét és a karzatait. A főbejárat felett lévő ablak, a toronyablakok, a félkört alkotó felső ablakok, a tornyok tetőzete román stílust, a főbejárat mellett lévő ión féloszlopok, a belső dór oszlopok, a szószék körüli díszítések pedig reneszánsz stílust mutatnak. A 3 hajós csarnoktemplom 3 szintes mellékhajókkal és csehsüveg boltozatokkal rendelkezik, mely belülről kétemeletes, körülfutó karzatos. A templom orgonáját Docsekát József debreceni orgonaépítész készítette 1885-ben.; Jobb oldali felső kép: Horthy Miklós tér a Nemzeti szállóval: A nemzeti szállót 1896-ra, a honfoglalás 1000-ik évfordulója alkalmából építették. 1912-ben Ónody Sándor vette át a hétszobás, étteremmel és kávéházzal rendelkező szálloda irányítását. Az épület állaga annyira leromlott 1928-ra, hogy a településre érkező kormányzó tiszteletére felújították. 1939-ben a már községi tulajdonban lévő épületet árverésre bocsátották. Az épületben jelenleg kereskedelmi egységek üzemelnek.; Jobb oldali alsó kép: Horthy Miklós tér a református iskolával: A Debreceni Református Kollégium partikuláris iskolájaként a központi épületet 1913-ban építették. Az államosítás után kapta az iskola a Kossuth Úti nevet, majd 1993-tól Kossuth Lajos nevét viseli. Ebben a központi épületben jelenleg a felső tagozatos tanulók oktatása folyik. A 2006/2007-es tanévtől a többcélú önkormányzati iskola székhelyeként, mint Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola Tagintézmény működik.; Horthy Miklós tér: az 1928-ban megalakult Nagykun Villamossági Szövetkezetet Horthy Miklós a kunhegyesi községházán november 24-én tartott rendkívüli közgyűlésen útjára bocsátotta. Ennek tiszteletére a községházát is magába foglaló piacteret keresztelték át Horthy Miklós térnek. ; A képeslap megcímzett és megírt, de postai futás nem igazolható.;