rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 1113

Találatok szűrése
/112
<< >>
 • 327751_lead

  Levél a felszabadított Auschwitzból

  Levél S. I.-től L. I.-hez a felszabadított Auschwitzból. Tartalma: végre életjelet adhat magáról, reméli, nemsokára viszontlátják egymást. "Én repülnék már haza, csak nagyon le vagyok gyengülve", kórházban fekszik, vonatközlekedés még nincs, erőt kell gyűjtenie, azonnal írjanak.

 • 327404_lead

  Levél

  Válaszlevél, melyet egy kassai keresztény nő, B. G.-né írt a zsidók gettósításáról szerzett benyomásairól édesanyjának. Tartalma: nem tudja, mit tegyen, meg kell várni, hogyan alakulnak az események, megnézték Gézával a téglagyárat, ahol 6000 zsidó van tömörítve, "apokaliptikus látvány", a földön fekszenek ablaktalan helyiségekben, szekereken szállították őket ide, de egy hét múlva továbbviszik őket ismeretlen helyre. Az adományozó szerint a látvány miatti sokk is motiválhatta édesanyját abban, hogy Kassára költözésük után a pesti lakásukba bujkáló zsidó párt fogadott be.

 • 328414_lead

  Nyilatkozat embermentésről

  B. K. nyilatkozata Magyar Dezső embermentő tevékenységéről, aki dr. Sz. I.-n keresztül számára és édesanyja számára fényképes, hamis személyazonossági igazolványokat és be- kijelentkező lapokat juttatott el, ami megmentette az életüket. Közjegyző által hitelesített másolat.

 • 327397_lead

  Postai levelezőlap

  S. E. munkaszolgálatos sárga színű postai levelezőlapja keresztény ismerősének címezve. A lapot Vámosgyörknél dobta ki a vagonból, egy ismeretlen jótevő adta fel. Az üzenet íróját orvosi felülvizsgálatra küldték Budapestre Jászberényből, ahol SAS-behívóval kellett jelentkeznie, azonban Hatvannál Zöldi Márton csendőr százados a hatvani gettó zsidóságát deportáló szerelvényhez csapta a honvédség kötelékébe tartozó munkaszolgálatosokat is. Levelezőlap tartalma: nem jutott el Berénybe, Hatvanból kifelé irányították, mint a vidékieket, legyen erélyes és határozott az "otthoni dolgokhoz", nincs haboznivaló.

 • Postai levelezőlap

  Postai levelezőlap

  N. G.-nét Budapesten, 1944 nyarán a Gestapo letartóztatta a Majestic szállóban, innen a Mosonyi úti toloncházba, majd a Sárvárra hurcolt asszony postai levelezőlapja lányának. Sárvárról az egyik utolsó, augusztusi transzporttal az SS Auschwitzba hurcolta. A levél írója nem tért haza. Tartalma: ma érkezett ide, címe: Sárvár, internálótábor, csak megengedje az Úristen, hogy itt maradhasson, hátizsákba kanalat és csajkát, fehérneműt, cipőt kér, minden nap lehet írni, írjanak ők is gyakran.

 • 37396_lead

  Postai levelezőlap

  F. Gy. munkaszolgálatos postai levelezőlapja feleségéhez, melyet a pásztói pályaudvarról írt 1944. május 10-én. A helybéli zsidókat SS-katonák kísérték a vasúthoz, a vagonokba való beszállást a nyilasok vezényelték le. Először Hatvanba vitték őket, ahol a hatvani és a pásztói járás zsidó lakosságát több átmeneti gettóba koncentrálták. Június 12-én szállt vonatra az első csoport, amelyet Füzesabony–Kassa útvonalon elindítottak Auschwitz felé.

 • Postai levelezőlap

  Postai levelezőlap

  Sárga színű postai levelezőlap budapesti postabélyegzővel egy "idegen állampolgárnak"" nyilvánított budapesti asszonytól, E. M.-től. Tartalma: borzasztóan aludtak az éjjel, útban vannak Kamenyec Podolszkij-ba, aztán nem tudják, mi lesz. A feladó férje lengyel származása miatt hontalannak minősült vele együtt, 60 évesen kerültek 1941 nyarán a budapesti gyűjtőtáborba, innen deportálták őket Kamenyec Podolszkij-ba, ahol kivégezték őket.

 • 327399_lead

  Vagonból kidobott levelezőlap

  Vagonból kidobott levelezőlap, melyet R. J. deportált 1944. július 20-án, valamelyik Kassa előtti állomáson bízott az ismeretlen járókelők jóindulatára, az üzenet célt ért. Tartalma: "Drága Életem! / Kassánál vagyunk / megyünk külföldre / munkára. Ne félj / Életem visszajövök. / Ha nem írok, akkor / nem lehet. Jól vagyok." Címzési oldalon: "Kérem e lapot postaládába bedobni Köszönöm"

 • Postai levelezőlap

  Postai levelezőlap

  M. K. levelezőlapja budapesti rokonainak, nyíregyházi postabélyegzővel. Tartalma: az utolsó lap a szülőföldről, "ma megyünk a nagy ismeretlen felé. Csak sejtéseink vannak a jövőt illetően, de sok jót nem remélünk és a legvégsőkre fel vagyunk készülve", őket megmenekülnek attól, ami őket érte, "Ti reménykedhettek, mert egész más a helyzetetek."

 • Postai levelezőlap

  Postai levelezőlap

  W. J. munkaszolgálatos 1944. július 18-án írt levelezőlapja Rákosszentmihályra egy ismerőséhez, melyben hozzátartozói felől érdeklődik. Tartalma: teljesen érthetetlen előtte, miért nem ír, nincs más útja, hogy családja esetleges címét megtudja, írjon, ismeri lelkiállapotát. "Minden érzésemet ebbe az egy szóba sűrítem össze: írjon!"

/112
<< >>