rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 57

Találatok szűrése
/6
<< >>
 • Lead_2018.154.1.P

  Xavéri Szent Ferenc

  kép
  minősített tartalom

  A képmező középpontjában egy liliomokkal körülfont ovális alakú tondó látható, amit egy félmeztelen bennszülött tart. A tondóban Xavéri Szent Ferenc fekszik, szívéhez keresztet szorítva. A képmező alsó szegmensében felirat: "Vidisti / eam ocu- / lis tuis, et non transibis ad / illam. / Num. 34. / v.4.". (v.ö.: 5Móz 34,4 "És monda néki az Úr: Ez a föld az, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván: a te magodnak adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át.") Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzése: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítő jelzete: "Klauber Cath. Sc. et exc. A.V.". Jobb felső sarokban halvány "148" számozás.

 • Lead_2018.155.1.P

  Loyolai Szent Ignác harci eszközökkel

  kép
  minősített tartalom

  A képmező középpontjában Loyolai Szent Ignác látható, fölötte szárnyas puttókkal, akik birétumot tesznek a szent fejére. alatta harci eszközökkel. Felettük sugárkoszorúban a jezsuita címer jelenik meg. A képmező fölött "22" szám látható. A posztamensen felirat: "Nova della elegit Dominus. / Iud. 5.8.". (v.ö.: Bírák könyve 5,8 "Új isteneket ha választott a nép, Mindjárt kigyúlt a harc a kapuk előtt; De paizs, és dárda avagy láttatott-é A negyvenezereknél az Izráel között?") Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzése: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Ios. et Joa. Klauber Cath. Sculp. et excud. A.V.". A képmező alatt felirat ceruzával: "Ignatius".

 • Lead_2018.106.1.P

  Alexandriai Szent Katalin

  kép
  minősített tartalom

  A képmező felső részében, középen puttófigura tartja a vállán Alexandriai Szent Katalin glóriával övezett mellképét, aki a felhőkön trónoló gyermek Jézusra tekint. A puttó bal kezében villámnyalábot tart, amelyből cikázó villám csap le az alattuk, balra megjelenő kerékre, amely arra utal, hogy a kerékbe törésre ítélt Katalin imájának hatására a kínzóeszköz összetört. Balra, egy hegy alatt Szent Katalin lefejezésének jelenete látható, míg a metszet jobb oldalon látható hátérjelenétben angyalok emelik a magasba Katalin fej nélküli testét, mögöttük a hegyen torony jelenik meg. A kép előterében egy könyvekkel és földgömbbel körülvett szakállas alak áll, aki valószínűleg a Maxentius császár által Kalatlin meggyőzésére rendelt ötven pogány filozófust szimbolizálja, akik végül mind megtértek. Előtte nyitott könyv, melyen felirat: "Infirma / Mundi / Elegit / DEUS, // ut con, / fundat / fortia / 1. Corin.". A metszeten felül bibliai idézet olvasható: "Sponsabo te mihi in fide. Oseae 2. v. 20.". A képmező alatt felirat: "S. Catharina Virgo et M.". A metszetlap bal alsó sarkában a császári privilégium jelzete olvasható: "C. P. S. C. M.". A metszetlap jobb alsó sarkában a metszők jelzete: "Ios. et Ioa. Klauber Cath. Sc. et exc. A.V.".

 • Lead_2018.184.1.P

  Krisztus szent oldalának átszúrása a 9. órában

  kép
  minősített tartalom

  A metszeten a Passió azon jelenete látható, amint egy római katona (a hagyomány szerint Longinus) Krisztus oldalát átdöfi egy lándzsával, s abból vér és víz fakad. A háttérben balra Jeruzsálem városa látszik. A képmező keretén felül egy kilenc órát mutató óraszerkezet, mellette balra és jobbra ovális képmezőkben két jelenet: bal oldalon a Krisztus ruhájára sorsot vető katonák, jobb oldalon az ecetes szivacs nyújtásának jelenete látható. A képmező mellett bal oldalon függőlegesen felirat: "Velum Tempti". A képmező mellett jobb oldalt függőlegesen felirat: "Scissum est Matth. 27.". A keresztrefeszítés jelenet alatt, a képmező alsó részén, kettéhasadt sziklán a következő felirat: "Domine IESU, qui // Hora dici Nona / consumatis omnibus // inclinato Capite Deo / Patri Spiritum red= // didisti, atque in mortuum / hominum genus spira // culum vitae inspirasti, / concede mihi peccatori, ut qui totum me tibi de,, / beo pro me facto, totum me iterum debeam / pro refecto. nec iam mihi, sed tibi, qui pro / me mortuus es, in perpetuum viva. Qui vivis.". A képmező alatt bal oldalon a császári privilégium jelzete: / "C.P.S.C.M.". A képmező alatt jobb oldalon a metszők és kiadók jelzetei: "Ios. et Ioa. Klauber Sc. et excud. A.V."

 • Lead_2019.372.1.P

  Krisztus kigúnyolása kegykép a tiroli Schwazból

  kép
  minősített tartalom

  Krisztus kigúnyolása kegykép a tiroli Schwazból. A képmező jobb alsó sarkában az ábrázoltakat magyarázó felirat olvasható: "Gnaden / Bild in / H. Geists / Gotts Haus / in Schwaz.". A metszetlap jobb alsó sarkában a metsző jelzete: "Klauber Cath. Sc. A.V.".

 • Lead_2015.065.1.P

  Szent Ambrus

  kép
  minősített tartalom

  Szent Ambrust ábrázoló metszet papíron. A Klauber fivérek alkotása a 18. századból. A metszet felirata: "S. Ambrosines Doctor Ecclessiae. / Brevis in volatilibus est apis, et mitium dulcoris habet fructo illio. Eccl. II.3.". Jelzése: "C. P. S. C. M. Ios et Ioa Klauber Cath. Sc. et exc. a. v.". Az összetett kompozícióban középen Szent Ambrus balra néző vállképe látható. Ambrus felett a püspöki süveg, alatta pedig jelképe a méhkas, és az ehhez kapcsolódó legendát ábrázoló kendő látható, felirata: "Examen apum in ore. Iud. 14.8.". (A bölcsőben fekvő kisgyermek Ambrus és körülötte méhek.) Körülötte könyvek Ambrus műveinek címeivel, ezek: "De / Vir,, // gini,, / tate.", "He,, / xae // me,, ron.", "In / psal,, // mos", Co,, / ment // in / Ev.", Ser,, / mo,, // nes.". A bal oldali jelenetben Jovianus és Secundianus eretnekek láthatók, akik nem tudnak ellenállni az Ambrus felől érkező - szónoki képességet jelképező - méhek hadának. A jobb oldalon az elhíresült jelenet elevenedik meg, amikor Szent Ambrus megtiltja I. Theodosius császárnak a szentmisén való részvételt.

 • Lead_2018.101.1.P

  Szent Pongrác

  kép
  minősített tartalom

  A metszeten Szent Pongrác képmása látható mártíromságának öt jelenetével. A képmező középpontjában ovális babérkoszorús keretben a szent látható római katonai öltözékben, drapériával a vállán. Az ovális képmezőben a szent feje felett félkörívben a következő felirat olvasható: "S. Pancratius // 14 Anno - // rum adolescens M.". A metszet felső részén a '198"-as sorszám olvasható, alatta bibliai idézet: "Scribo vobis Adolescentes, quoniam vicistis / malignum. 1. Io. 2.". A képmező bal felső sarkában díszes kartusban Pongrác keresztelkedése látható, melyen Szent Marcellinusz pápa is megjelenik. A kartus mellett balra felirat olvasható: "in Conversatione.". A képmező jobb felső sarkában a császár előtt látható a fiatal fiú, a kisebb kartus mellett jobbra felirat: "Verbo.". A képmező alsó mezőjében egy nagyobb jeleneten szintén Diocletianus előtt látjuk Pongrácot, ahogy tanúbizonyságot tesz hitéről. Ezt szimbolizálja a Pongrác lába alatt megjelenő, eltaposott bálvány. A mártír feje felett az "in Fide." felirat olvasható. A képmező bal alsó sarkában kisebb kartusban a Via Aurelia-menti kivégzésének jelenete látható. A kartusban félkörívben az "in Charita: // te." felirat fut. A képmező jobb alsó sarkában, szintén kartusban az a jelenet látható, mikor a kivégzett Pongrác temetetlenül hagyott testét egy azt megtaláló asszony maga temeti el. A díszes keretezésű képmező alatt felirat olvasható: "Nemo Adolescentiam tuam contemnat, sed exem= / plum esto fideliu in - - - - 1. Tim.4.". A metszet bal alsó sarkában a császári privilégium jelzete: "C. P. S. C. M.". A metszet jobb alsó sarkában a metszők és kiadók jelzete: "Ios. et Ioa Klauber Cath. Sc. et exc. Aug. Vind.".

 • Lead_2019.412.1.P

  Gonzaga Szent Alajos feszület előtt

  kép
  minősített tartalom

  A metszeten az ifjú Gonzaga Szent Alajos látható egyik attribútumával, a feszülettel a kezében, míg másikban egy kötelet fog. Jobb keze alatt liliom látható. A képmező alatti rózsás, liliomos keretezésű kartusban a következő felirat olvasható: "INNO= / CENTEM NON SECUTI / POENITENTEM IMITEMUR.". A metszet tetején, középen sorszám látható: "137.". A metszet alján a metsző jelzete: "Klauber Cath. Sc. A. V.".

 • Lead_2015.162.1.P

  Szent Dizmász szobrának metszetmásolata

  kép
  minősített tartalom

  Szent Dizmász, a jobb lator cremonai Néri Szent Fülöp templomban található szobra alapján készült rézmetszet. Felirata a kép alatt: „Statuae S. Dismae Latronis, quae in Ecclesia S. Philippi Nery Cremonae colitur, Vera Effigies.”. Jelzése: „Klauber Cath. Sc. A.V.”. A jobb lator keresztjét ölelve a felette megjelenő Szentháromságot jelképező Háromszög felé tekintve imádkozik: „Memento mei”. Jobb oldalán puttók, háttérben a Golgota.

 • Lead_2018.159.1.P

  Segítő Szűz Mária (Mariahilf)

  kép
  minősített tartalom

  A képmező középpontjában a Segítő Szűz Mária (Mariahilf) kegykép látható, amelynek eredetijét Lucas Cranach festette és az innsbrucki székesegyházban található. A képmező fölött felirat: "MARIA AUXILIATRIX.". A képmező alsó szegmensében felirat: "Mano enim mea AUXILIABITur / ei. Ps. 88.". A bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". A jobb alsó sarokban a készítő jelzete: "Klauber Cath. Sc. et exc. A. [V.]"

/6
<< >>